Keltin altaat muovautuvat teollisuusalueesta luontokeitaaksi. Tulevaisuudessa Keltin monipuolinen luontokohde ja virkistysalue on helpommin saavutettava ja sopii paremmin luonnon tarkkailuun.

Lecan altainakin tunnettujen Keltin altaiden alueen merkitys monipuolisena luontokohteena ja virkistysalueena on tunnistettu.

Nyt aluetta kehitetäänkin asukkaita palvelevaksi keitaaksi. Kevytsoratehtaan käytöstä poistetut savenottoaltaat ovat täyttyneet vedellä, ja alueesta on tullut muun muassa muuttolintujen suosima levähdys- ja pesimäpaikka.

Tutustu Keltin altaiden luontoon oheisessa videossa. Tekijä: Heikki Jokiniemi.

Kouvolan kaupunki on jo muutama vuosi sitten luiskannut altaiden rantapenkereitä loivemmiksi yhteistyössä ELY -keskuksen ja kevytsoratehtaan kanssa.

Tulevaisuudessa alueelle on tarkoitus saada muun muassa opasteita, merkittyjä pysäköintipaikkoja sekä luonnontarkkailuun sopivia rakenteita

Karttakysely ja kehittämissuunnitelma

Keltin altaiden alueen nykykäyttöä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia virkistysalueena kartoitettiin karttakyselyllä kesän 2017 aikana. Kyselyssä tutkittiin muun muassa sitä, mitä alueella voi tehdä, kuinka usein siellä liikutaan ja mitä reittejä pitkin, sekä onko alueella vastaajien mielestä kehittämistä vaativia paikkoja tai reittejä.

Kyselyvastauksista on koottu myös yhteenvetoraportti. Vastaukset ovat arvokasta käyttäjätieto, jota hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa.

Keltin altaiden kehittämissuunnitelma valmistui huhtikuussa 2018. Sen laati diplomityönään maisema-arkkitehtuurin ylioppilas Beata Wilman Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Keltin savenottoalueille muodostunut lampi, Leca tehtaat taustalla

Päivitetty 17.7.2020