Keltin altaat muovautuvat teollisuusalueesta luontokeitaaksi. Tulevaisuudessa Keltin monipuolinen luontokohde ja virkistysalue on helpommin saavutettava ja paremmin luonnontarkkailuun sopiva.

Lecan altainakin tunnettujen Keltin altaiden alueen merkitys monipuolisena luontokohteena ja virkistysalueena on tunnistettu ja alueen kehittäminen asukkaita palvelevaksi keitaaksi on aloitettu. Kevytsoratehtaan käytöstä poistetut savenottoaltaat ovat täyttyneet vedellä ja alueesta on tullut muun muassa muuttolintujen suosima levähdys- ja pesimäpaikka.

Tutustu Keltin altaiden luontoon oheisessa videossa. Tekijä: Heikki Jokiniemi.

Kyselyvastauksista apua suunnitteluun

Keltin altaiden alueen nykykäyttöä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia virkistysalueena kartoitettiin karttakyselyllä kesän 2017 aikana. Kyselyllä kartoitettiin mm. mitä alueella voi tehdä, kuinka usein liikutaan ja mitä reittejä pitkin sekä onko alueella vastaajien mielestä kehittämistä vaativia paikkoja tai reittejä.

Kyselyvastauksista on koottu yhteenvetoraportti. Vastaukset ovat arvokasta käyttäjätietoa ja niitä hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Alueen kehittämisestä on valmistumassa myös diplomityö Aalto-yliopistoon, jossa on hyödynnetty kyselytuloksia.

Kouvolan kaupunki on jo muutama vuosi sitten luiskannut altaiden rantapenkereitä loivemmiksi yhteistyössä ELY -keskuksen ja kevytsoratehtaan kanssa.

Tulevaisuudessa alueelle on tarkoitus saada muun muassa opasteita, merkittyjä pysäköintipaikkoja sekä luonnontarkkailuun sopivia rakenteita

Jälkiteollisen maiseman muutos -kehittämissuunnitelma

Keltin altaiden kehittämissuunitelma on valmistunut huhtikuussa 2018. Suunnitelman on laatinut diplomityönään maisema-arkkitehtuurin ylioppilas Beata Wilman Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta.

Keltin savenottoalueille muodostunut lampi, Leca tehtaat taustalla

Päivitetty 7.3.2019