+
-+ Tulosta

Uusi ulkoilureitti tuo tulevaisuudessa Kymijoen maisemat kaikkien ulottuville

Tulevaisuudessa Kymijoen maisemaa voi päästä ihailemaan vaikka pyöräillen joenvartta pitkin. Suunnitteilla oleva Kymijoen ulkoilureitti tuo valmistuessaan kaivatun kevyen liikenteen yhteyden jokimaisemaan.

Reittiä aletaan rakentaa vaiheittain vuoden 2018 aikana hyödyntäen olemassa olevaa jalankulku- ja pyörätieverkostoa. Puuttuvat osat rakennetaan Kuusankosken ja Ruotsulan välille sekä Sääksniemeen. Kokonaan uusia reittejä rakennetaan noin neljän kilometrin matkalle.

Sijainti

Kymijoen ulkoilureittiKymijoen ulkoilureitti kartalla

Kymijoki luo reitille maisemallisen yhteyden

Kymijoen ulkoilureitin on valmistuessaan vuonna 2020 tarkoitus lisätä Kymijoen saavutettavuutta ja virkistyskäyttöä. Laadukas ja monipuolinen reitti muodostaa samalla maisemallisen yhteyden Kouvolan, Kuusankosken ja Korian välille.

Tavoitteena on lisätä ensivaiheen jälkeen reitin varrelle sekä julkisia että yksityisiä palveluja ja liittää se myös muihin läheisiin reitteihin ja kohteisiin. Reitti tullaan opastamaan erikseen sitä varten suunnitelluilla opastauluilla ja -viitoilla ja sitä tullaan markkinoimaan laajasti.

Kaupunki tiedottaa erikseen reitin käyttöön ottamisesta virallisena ulkoilureittinä. Reitin kulkukelpoisiin osuuksiin tutustuminen ja niillä liikkuminen on siihen asti reitin käyttäjien omalla vastuulla.


Suunnittelun eteneminen

Yleissuunnitelma

Kymijoen ulkoilureitin yleissuunnitelma valmistui marraskuussa 2017 ja oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä 13.12.2017 (pöytäkirja). Kaupunkisuunnitteluyksikössä laadittu yleissuunnitelma pohjautui Minna-Maija Sillanpään diplomityöhön Kymijoen kehä - rantareittisuunnitelma Kouvolaan [pdf, 146 MB].

Verkkokysely ulkoilureitin tarkemman suunnittelun tueksi

Kysely oli auki 24.1.-25.2.2018. Kyselyssä kerättiin asukkailta ja Kymijoen rannoilla ulkoilijoilta tarinoita ja muistoja suunnitellun ulkoilureitin varrelta ja sen läheisyydestä. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin kauniita paikkoja ja näkymiä sekä kerättiin toiveita mahdollisista uusista palvelutarpeista ulkoilureitin varrelle. Kyselyssä sai ehdottaa myös nimeä uudelle ulkoilureitille.

Kyselytietoja hyödynnetään reitin jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa, kuten opastuksessa ja reitin markkinoinnissa. Lue yhteenveto tästä. [pdf, 2 MB]

Yleissuunnitelman tarkennus

Ulkoilureitin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleissuunnitelman tarkennus liitteineen olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 18.7.-19.8.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. krs., Kuusankoski) sekä tällä verkkosivulla.

Suunnitelmasta annettiin 16 mielipidettä ja lausuntoa, joiden vastineet ovat luettavissa tästä [pdf, 788 KB]. Suunnitelma ja siitä saatu palaute vastineineen on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa 30.10.2018 (pöytäkirja).

Reitin uusien osien tarkempi suunnittelu

Reitin suunnittelu jatkuu uusien osien osalta siten, että niille laaditaan yleisen alueen suunnitelmat ja kunnostussuunnitelmat.

Todennäköisesti kevään aikana järjestetään ainakin yksi asukastilaisuus, jossa esitellään tarkempia suunnitelmia .

Kaisa Niilo-Rämä
Kaavoitusarkkitehti
020 615 7404
kaisa.niilo-ramakouvola.fi

TIEDOTTEET

TIEDOTE Uusi ulkoilureitti tuo tulevaisuudessa Kymijoen maisemat kaikkien ulottuville TIEDOTE Osallistu ulkoilureitin suunnitteluun - nyt kerätään tarinoita ja muistoja Kymijoen varrelta!

LIITTEET

Kymijoen ulkoilureitti - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma [pdf, 1 MB] Kouvolan ulkoilureitti Yleissuunnitelman tarkennus 2018 [pdf, 13 MB] Liite1 Suunnitelmakartta [pdf, 5 MB] Liite2 Rauhanharju [pdf, 342 KB] Liite3 Sammalkorpi 1 [pdf, 321 KB] Liite4 Sammalkorpi 2 [pdf, 373 KB] Liite5 Keltin pato [pdf, 2 MB] Liite6 Korian silta [pdf, 495 KB] Liite7 Kuusaanlampi [pdf, 382 KB] Liite8 Periaatepoikkileikkaukset [pdf, 289 KB] Liite10 Kosteusindeksi Niskala 1a [pdf, 2 MB] Liite11 Kosteusindeksi Niskala 1b [pdf, 2 MB] Liite12 Kosteusindeksi Ruotsula [pdf, 1 MB] Liite13 Kosteusindeksi Alakylä [pdf, 2 MB] Liite14 Kosteusindeksi Lamminranta [pdf, 3 MB] Liite15 Luonto ja metsä Niskala 1a [pdf, 2 MB] Liite16 Luonto ja metsä Niskala 1b [pdf, 2 MB] Liite17 Luonto ja metsä Ruotsula [pdf, 2 MB] Liite18 Luonto ja metsä Alakylä [pdf, 3 MB] Liite19 Luonto ja metsä Lamminranta [pdf, 4 MB] Liite20 Maaperä Niskala 1a [pdf, 2 MB] Liite21 Maaperä Niskala 1b [pdf, 2 MB] Liite22 Maaperä Ruotsula [pdf, 1 MB] Liite23 Maaperä Alakylä [pdf, 2 MB] Liite24 Maaperä Lamminranta [pdf, 3 MB] Liite25 Rinnekaltevuus Niskala 1a [pdf, 2 MB] Liite26 Rinnekaltevuus Niskala 1b [pdf, 2 MB] Liite27 Rinnekaltevuus Ruotsula [pdf, 1 MB] Liite28 Rinnekaltevuus Alakylä [pdf, 2 MB] Liite29 Rinnekaltevuus Lamminranta [pdf, 3 MB]

KATSO MYÖS

Diplomityö: Kymijoen kehä - Rantareittisuunnitelma Kouvolaan [pdf, 146 MB] Kymijoen Ulkoilureitti Yleissuunnitelma 2017 [pdf, 2 MB]

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme