Kaupunki omistaa 680 hehtaaria peltoa. Kaikki pellot vuokrattu yksityisille viljelijöille viljelyä varten. Kaupungin pellot ovat valtakunnallisten maataloustukien piirissä.

Isommat kokonaisuudet vuokrataan viljelijöille tarjouskilpailun perusteella 5-vuotisin sopimuksin.
Pienet ja muutoin rajoitetut pellot pyritään pitämään viljelyssä paikallisten viljelijöiden kesken.
Yhdelle viljelijälle vuokrataan enintään n. 75 hehtaaria.

Vuokraajat ovat sitoutuneet viljelemään peltoja hyvien maataloustapojen mukaisesti, pitämään lohkot tukikelpoisina ja heille suositellaan pidättäytymistä gmo -aineksen käytöstä. Peltojen peruskunnostuksesta sopivat kaupunki ja vuokraaja.

""
Kuva Eija Leppänen

Päivitetty 5.3.2019