Kaupungilla on kaikkiaan 680 hehtaaria peltoa. Kaikki pellot vuokrattu yksityisille viljelijöille. Kaupungin pellot ovat valtakunnallisten maataloustukien piirissä.

Huom!

Tämän kevään poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamien aikataulumuutosten johdosta ei kaupunki järjestä tänä vuonna peltolohkojen kilpailutusta, vaan kilpailutus siirtyy ensi vuodelle. Vuonna 2019 päättyneitä sopimuksia jatketaan vuoden 2020 loppuun saakka entisin ehdoin.

Myytävien kohteiden osalta kaupat tehdään satokauden 2020 päätyttyä.

Edellä mainittujen peltolohkojen viljelijöitä pyydetään ilmoittaman aikomuksensa vuoden 2020 osalta ja ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian sähköpostilla maankäyttöinsinööri Timo Laviin.

Kaupunki myy eräitä peltoalueita joko tilana tai määräalana tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee jättää 30.4.2020 mennessä. Myyntikilpailutukseen liittyvät tiedot, ohjeet ja kilpailutuksen kohteet löytyvät kaupungin nettisivulta: Keväällä 2020 myytävät peltoalueet.

Peltoalueista yleisesti:

Isommat kokonaisuudet vuokraamme viljelijöille tarjouskilpailun perusteella viisivuotisin sopimuksin.

Pienet ja muuten rajoitetut pellot pyrimme pitämään viljelyssä paikallisten viljelijöiden kesken. Yhdelle viljelijälle vuokraamme enintään noin 75 hehtaaria.

Vuokraajat ovat sitoutuneet viljelemään peltoja hyvien maataloustapojen mukaisesti ja pitämään lohkot tukikelpoisina. Suosittelemme myös pidättäytymistä gmo -aineksen käytöstä.

Peltojen peruskunnostuksesta sopivat kaupunki ja vuokraaja.

""
Kuva Eija Leppänen

Päivitetty 16.4.2020