Kalalampi-Utunmäen alueelle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta sekä laatimassa ulkoilupainotteista metsänhoitosuunnitelmaa syksyn 2020 aikana. Asukkaat voivat osallistua suunnitteluun kertomalla mielipiteensä kaikille avoimella metsäkävelyllä tai vastaamalla verkkokyselyyn.

Hoitotoimilla halutaan turvata alueen metsien säilyminen elinvoimaisina sekä parantaa virkistysmahdollisuuksia avartamalla polkuja ja näkymiä metsään. Alueelta on jo kartoitettu luonnon arvokkaat monimuotoisuuskohteet sekä tehty esitys luonnonsuojelualueesta, joille hoitotoimia ei tulla ehdottamaan.

Suunnitelman mukaisilla toimilla pyritään huolehtimaan Kalalampi-Utunmäen ulkoilualueen metsien hoitamisesta virkistysarvoja ja metsän kestävää kehitystä tukevasti.

Metsänhoitosuunnitelman on tehnyt Kymenlaakson metsänhoitoyhdistys.

Hoitotyöt on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-22 aikana.

Vastaa ja vaikuta!

Ulkoilualueen käyttäjät ja lähialueen asukkaat voivat vaikuttaa metsänhoitotöiden voimakkuuteen ja laajuuteen vastaamalla kyselyyn. Kyselyssä voi lisäksi ehdottaa, miten Kalalammen ja Utunmäen aluetta voisi kehittää kaikille avoimena ulkoilu- ja virkistysalueena.

Vastaa kuuden kysymyksen kyselyyn.

Verkkokysely on auki 28.10.-25.11.2020.

Kalalampi-Utunmäen metsäkävely

Kaupungin ja metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat esittelivät alustavia suunnitelmia kaikille avoimella metsäkävelyllä tiistaina 27.10.2020. Paikalla oli lähes 30 kiinnostunutta.

Päivitetty 28.10.2020