Kalalampi-Utunmäen alueelle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta sekä laatimassa ulkoilupainotteista metsänhoitosuunnitelmaa syksyn 2020 aikana.

Asukkaat saivat osallistua suunnitteluun kertomalla mielipiteensä kaikille avoimella metsäkävelyllä tai vastaamalla verkkokyselyyn.

Ulkoilualueen käyttäjiltä ja lähialueen asukkailta toivottiin näkemyksiä metsänhoitotöiden voimakkuuteen ja laajuuteen alueella. Lisäksi toivotttiin ehdotuksia, miten Kalalammen ja Utunmäen aluetta voisi kehittää kaikille avoimena ulkoilu- ja virkistysalueena.

Hoitotoimilla halutaan turvata alueen metsien säilyminen elinvoimaisina sekä parantaa virkistysmahdollisuuksia avartamalla polkuja ja näkymiä metsään. Alueelta on jo kartoitettu luonnon arvokkaat monimuotoisuuskohteet sekä tehty esitys luonnonsuojelualueesta, joille hoitotoimia ei tulla ehdottamaan.

Suunnitelman mukaisilla toimilla pyritään huolehtimaan Kalalampi-Utunmäen ulkoilualueen metsien hoitamisesta virkistysarvoja ja metsän kestävää kehitystä tukevasti.

Metsänhoitosuunnitelman on tehnyt Kymenlaakson metsänhoitoyhdistys.

Hoitotyöt on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-22 aikana.

Päivitetty 5.1.2021