Kouvolasta löydät 17 upeaa luonnonsuojelualuetta. Ne ovat elinympäristöiltään vaihtelevia — harjualueita, vanhoja metsiä ja lehtoja. Näiden lisäksi Kouvolassa on myös muita arvokkaita luontokohteita, elinympäristöjä ja arvometsiä.

Kaupungin luontokohteet antavat erinomaisen mahdollisuuden luonnon virkistyskäyttöön. Ne ovat kuitenkin luonnonsuojelullisesti arvokkaita.

  • Kun liikut alueella, muistathan oikeuksiesi lisäksi myös velvollisuutesi!

Suojeltua metsää Kouvolassa on kaikkiaan 192 hehtaaria. Lisäksi suunnitelmissa on perustaa kuusi uutta luonnonsuojelualuetta.

Kouvolasta löydät myös muita arvoikkaina suojeltuja elinympäristöjä yli 200 hehtaarin verran. Nämä alueet muodostavat monimuotoisia elinympäristöjä.

Erillisinä kohteina ovat lisäksi:

  • lähteet
  • purot ja norot
  • lammet ja niiden välitön lähiympäristö
  • kalliojyrkänteet alusmetsineen

Vaikka kohteet voivat olla hyvinkin pienialaisia, ovat ne tärkeitä saarekkeita, jotka muodostavat omaleimaisen pienilmaston ja muusta ympäristöstä poikkeavat kasvuolot.

Nämä monimuotoiset elinympäristöt tarjoavat elintilaa useille vaativille kasvi- ja eläinlajeille.

Päivitetty 12.4.2019