Kouvolasta löydät 114 upeaa luonnonsuojelualuetta. Ne ovat elinympäristöiltään vaihtelevia — harjualueita, vanhoja metsiä ja lehtoja. Näiden lisäksi Kouvolassa on myös muita arvokkaita luontokohteita, elinympäristöjä ja arvometsiä.

Luonnonsuojelualueista 17 sijaitsee Kouvolan kaupungin omistamalla maalla, kaksi on valtion omistuksessa ja loput sijaitsevat yksityismailla.

Suojeltua metsää Kouvolassa on kaikkiaan 192 hehtaaria. Lisäksi suunnitelmissa on perustaa kuusi uutta luonnonsuojelualuetta.

Kouvolasta löydät myös muita arvoikkaina suojeltuja elinympäristöjä yli 200 hehtaarin verran. Nämä alueet muodostavat monimuotoisia elinympäristöjä.

Erillisinä kohteina ovat lisäksi:

  • lähteet
  • purot ja norot
  • lammet ja niiden välitön lähiympäristö
  • kalliojyrkänteet alusmetsineen

Tutustu kaupungin omistamiin luonnonsuojelualueisiin Kouvola Luonto -verkkosivulla.

Vaikka kohteet voivat olla hyvinkin pienialaisia, ovat ne tärkeitä saarekkeita, jotka muodostavat omaleimaisen pienilmaston ja muusta ympäristöstä poikkeavat kasvuolot.

Nämä monimuotoiset elinympäristöt tarjoavat elintilaa useille vaativille kasvi- ja eläinlajeille.

Kouvolan luontokohteet antavat erinomaisen mahdollisuuden luonnon virkistyskäyttöön. Ne ovat kuitenkin luonnonsuojelullisesti arvokkaita, joten kun liikut alueella, muistathan oikeuksiesi lisäksi myös velvollisuutesi!

Päivitetty 14.1.2020