Metsät ovat tärkeä osa kaupunkiluontoa ja viheryhteyksiä. Niitä käytetään yhä enemmän myös ulkoilu- ja virkistysalueina. Metsäpolulle on helppo lähteä!

Kouvolasta löytyy monenlaista metsää. Lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä, suojametsiä ja talousmetsiä. Metsät toimivat myös koulujen opetuskohteina. Metsäluontoon ja Kouvolan lukuisilta luontopoluille on helppo lähteä myös virkistymään.

Metsiä hoidetaan kestävästi

Kaupungin metsiä hoidetaan huolella. Tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen, viihtyisä, turvallinen ja monimuotoinen luontoympäristö.

Taajamissa metsänhoidolla pyritään myös monipuoliseen ja viihtyisään maisemaan. Tutustu ajankohtaisiin hoitokohteisiin.

Metsien hoitoa ohjaavat metsäsuunnitelma, hoito- ja käyttösuunnitelmat, sekä viheralueiden hoitoluokitus. Hoidon perusteena on Taajamametsien hoitoperiaatteet (PDF), hyvän metsänhoidon suositukset ja PEFC-sertifioinnin asettamat standardit.

Kaupungin metsät ovat mukana kansainvälisessä PEFC –sertifioinnissa, ja kaupunki on Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson jäsen.

Kaupungin talousmetsien puutavaran myynti ja korjuu toteutetaan hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti niin, että metsäomaisuuden arvo säilyy ja että taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset arvot huomioidaan. Talousmetsien hakkuut toteutetaan pystymyyntinä.

Päivitetty 6.2.2020