Kouvolasta löytyy monenlaista metsää. On lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä. On suojametsiä ja talousmetsiä. Metsänhoidossa tavoitteenamme on monipuolinen, viihtyisä maisema, ei taloudellinen voitto.

Metsät ovat tärkeä osa kaupunkiluontoa ja viheryhteyksiä. Niitä käytetään yhä enemmän myös ulkoilu- ja virkistysalueina. Metsäpolulle on helppo lähteä!

Kouvolan metsät toimivat myös koulujen opetuskohteena ja luontopolkuina. Niistä nuoret ja vanhemmat kulkijat saavat virikkeitä ja virkistystä.

Metsien hoito

Taajamissa metsänhoito pyrkii kehittämään monipuolista ja viihtyisää maisemaa.

Kaupungin metsiä hoidetaan huolella. Metsänhoidon tavoite on kestävän kehityksen mukainen, viihtyisä, turvallinen ja monimuotoinen luontoympäristö.

Metsien hoitoa ohjaavat metsäsuunnitelma, hoito- ja käyttösuunnitelmat, sekä viheralueiden hoitoluokitus. Hoidon perusteena on Taajamametsien hoitoperiaatteet (PDF), hyvän metsänhoidon suositukset ja PEFC-sertifioinnin asettamat standardit. Kaupungin metsät ovat mukana kansainvälisessä PEFC –sertifioinnissa, ja kaupunki on Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson jäsen.

Kaupungin talousmetsien puutavaran myynti ja korjuu toteutetaan hyvien metsänhoitosuositusten (Tapio) mukaisesti siten, että metsäomaisuuden arvo säilyy ja että taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset arvot huomioidaan. Talousmetsien hakkuut toteutetaan pystymyyntinä.

Päivitetty 14.3.2019