+
-+ Tulosta

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolaki edellyttää rekisterinpitäjää määrittelemään rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö sekä henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja suojaamista koskevat tiedot.

Aikuissosiaalipalvelut

Päivitetään sivuille, kun valmistuvat.

Ikääntyneiden palvelut

Lasten ja nuorten palvelut

Perheoikeudellisen palvelun rekisteriselosteet

Adoptioneuvonnan asiakasrekisteri [pdf, 228 KB] Isyyden selvittamisen rekisteri [pdf, 228 KB] Lapsen elatustuen rekisteri [pdf, 223 KB] Lapsen elatuksen rekisteri [pdf, 227 KB] Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri [pdf, 264 KB]

Aikuisväestön palvelut

Potilas- ja asiakasrekisteri [pdf, 228 KB]

Virta-korttiasiakasrekisteri [pdf, 24 KB]