Kylien neuvottelukunnan tehtävänä on edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä kaupungin toimialojen ja kylien välillä sekä lisätä kylien keskinäistä verkostoitumista ja yhteistoimintaa.

Kouvolan Kylien neuvottelukunta on toiminut valtuustokausittain vuodesta 2009 lähtien. Kylätoimikunnat nimeävät siihen edustajansa ja varaedustajansa. Lisäksi neuvottelukuntaan on nimetty kolme kaupungin edustajaa. Kylien neuvottelukunta kokoontuu 2-4 krt/vuosi. Toiminnan järjestämisestä vastaa maaseutupalvelut.

Kylien neuvottelukunnan sihteerinä toimii maaseutuasiamies Henna Pekala maaseutupalveluista.

Päivitetty 25.11.2022

Sivun alkuun