Kouvolan Kylien neuvottelukunta on toiminut valtuustokausittain vuodesta 2009 lähtien. Kylätoimikunnat ovat nimenneet siihen edustajansa ja varaedustajansa. Lisäksi neuvottelukuntaan on nimetty kolme kaupungin edustajaa. Kylien neuvottelukunta on kokoontunut 2-4 krt/vuosi. Maaseutupalvelut on vastannut toiminnan järjestämisestä.

Päivitetty 5.10.2021