Kouvolan kaupunki jakaa vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia kouvolalaisille, aktiivisesti kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille ja järjestöille.

Kouvolan oppilaiden kultturityön rahasto

Kouvolan oppilaiden kulttuurityön rahaston vuoden 2023 stipendit on jaettu. Seuraava haku vuonna 2025.

Dorrit ja August Fuchsin rahaston apuraha
Apurahan hakeminen

Apuraha on haettavissa vuosittain lokakuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Apuraha haetaan omalla hakemuslomakkeella.

Apurahaa jaetaan vuosittain lahjakkaiden muusikkojen musiikinopiskelun tukemiseksi.
Apurahaa voi hakea seuraavan kalenterivuoden musiikin opiskeluista aiheutuviin kustannuksiin, kuten soittimen hankintaan tai opiskelumaksuihin.

Apuraha myönnetään vain kouvolaisille yksityishenkilöille, apurahaa ei myönnetä yhteisöille eikä yhdistyksille. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Hakulomake lähetetään esisijaisesti sähköisesti Kouvolan kaupungin kirjaamoon suojatun sähköpostin kautta

Kulttuurin kohdeavustus

Kohdeavustusta voivat hakea kouvolalaiset järjestöt ja yhteisöt kaikille avoimien taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi sekä muiden kulttuuritoiminnaksi katsottavien hankkeiden toteuttamiseksi. Kyseeseen tulevat kulttuuritilaisuudet kuten konsertit, teatteriesitykset ja em. tilaisuuksien sarjat, kurssit ja projektit sekä tilaisuudet, jossa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret. Lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana.

Kohdeavustusta ei myönnetä yhdistyksen vuosijuhliin, koulutuksiin tai laitehankintoihin. Avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin. Kohdeavustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon alkoholi-, elintarvike- tai ruokailukuluja.

Hakemukset käsitellään maaliskuun 13.3.2024, toukokuun 15.5.2024, syyskuun ja marraskuun liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa. Hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän. Kulttuurin kohdeavustuksiin on vuodelle 2024 varattu 13 500 euroa.

Toukokuun 15.5.2024 liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokoukseen kohdeavustushakemukset tulee jättää 28.4.2024 mennessä.

Kulttuurin lahjoitusrahasto

Kulttuurin lahjoitusrahasto avustus on tarkoitettu kouvolalaisten yhteisöjen kulttuuri- ja taidehankkeisiin, jotka ovat kulttuurialan ammattilaisten vetämiä. Hankkeiden tarkoituksena on edistää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Minimiavustussumma on 5 000 euroa ja avustus on haettavissa joka neljäs vuosi alkaen vuodesta 2019.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka sisältää hakijan täydelliset henkilö- ja osoitetiedot sekä vaaditut liitteet (hankkeen vetäjän CV, toimintasuunnitelma ja talousarvio).

Avustuksen saajan on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Selvityksen tulee sisältää.
Selostus avustuksella toteutetusta toiminnasta
Yksilöity talousselvitys avustuksen käytöstä
Toiminnan vaikuttavuuden arvionti

Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajaan tulee säilyttää tositteet kaksi vuotta siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkistusta varten.

Avustuksen seuraava haku on vuonna 2026.

Kulttuurijärjestöjen tilavuokra-avustus

Tilavuokra-avustusta myönnetään Kouvolan kaupungin alueella toimiville kultturijärjestöille sellaisen tilan käytön vuokrakustannuksiin, joka sijaitsee kaupungin alueella ja on kulttuurin harrastamisen tai harjoittamisen mahdollistava tila.

Tilavuokra-avustusta myönnetään vain tilojen käytöstä aiheutuviin vuokrakustannuksiin. Avustusta ei myönnetä pääsymaksullisiin tilaisuuksiin, varastointikuluihin tai kertaluontoisiin tapahtumiin.
Jos myönnettävä avustussumma jää alle 300 euron tilavuokra-avustusta ei myönnetä, vaan se sisällytetään muiden järjestöjen avustuksiin.

Tilavuokra-avustuksiin on vuodelle 2024 varattu 6 750 euroa.

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Siltä osin kuin hakemuksen liitteitä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, saa hakemusta täydentää myöhemmin keväällä.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti ja niiden tulee olla perillä 28.3.2024 klo 15.00:een mennessä osoitteessa kirjaamo@kouvola.fi.

Hakemusten lähettäminen

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti kirjaamo(at)kouvola.fi. Ne voi myös määräajan huomioiden lähettää postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85 (Torikatu 10), 45101 Kouvola. Hakemuksen voi myös tuoda kaupungintalon info-piste, Torikatu 10 (G-ovi), arkisin klo 7.45-15.00

Päivitetty 7.3.2024

Sivun alkuun