Kouvolan kaupunki jakaa vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia kouvolalaisille, aktiivisesti kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille ja järjestöille.

Dorrit ja August Fuchsin rahaston apuraha

Apurahan hakeminen

Apuraha on haettavissa vuosittain lokakuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Apuraha haetaan omalla hakemuslomakkeella.

Apurahaa jaetaan vuosittain lahjakkaiden muusikkojen musiikinopiskelun tukemiseksi.
Apurahaa voit hakea seuraavan kalenterivuoden musiikin opiskeluista aiheutuviin kustannuksiin, kuten soittimen hankintaan tai opiskelumaksuihin.

Apuraha myönnetään vain kouvolaisille yksityishenkilöille, apurahaa ei myönnetä yhteisöille eikä yhdistyksille.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kulttuurin kohdeavustus

Kohdeavustusta voivat hakea kouvolalaiset järjestöt ja yhteisöt taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi.

Kohdeavustukset ovat vuosittain haettavissa marraskuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä.

Kulttuurin lahjoitusrahasto

Kulttuurin lahjoitusrahasto avustus on tarkoitettu kouvolalaisten yhteisöjen kulttuuri- ja taidehankkeisiin, jotka ovat kulttuurialan ammattilaisten vetämiä. Hankkeiden tarkoituksena on edistää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Minimiavustussumma on 5 000 euroa ja avustus on haettavissa joka neljäs vuosi alkaen vuodesta 2019.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka siltää hakijan täydelliset henkilö- ja osoitetiedot sekä vaaditut liitteet (hankkeen vetäjän CV, toimintasuunnitelma ja talousarvio). Avustuksen hakuaika on marraskuun loppuun mennessä.
Hakemukset lähetetään osoitteella Kouvolan kaupunki, Porukkatalo, Leena Järvenmäki, Savonkatu 23, 45100 Kouvola tai sähköisesti yhteisotyo(at)kouvola.fi

Kulttuurijärjestöjen tilavuokra-avustus

Tilavuokra-avustusta myönnetään Kouvolan kaupungin alueella toimiville kultturijärjestöille.

Tilavuokra-avustukset ovat haettavissa 31.10.2019 klo 15 mennessä.

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Vuodelle 2019 hakuaika on päättynyt. Vuodelle 2020 haku aukaistaan maaliskuun alussa

Hakemusten lähettäminen

Hakemukset lähetetään osoitteella Kouvolan kaupunki, Porukkatalo, Leena Järvenmäki, Savonkatu 23, 45100 Kouvola tai sähköisesti yhteisotyo(at)kouvola.fi

Päivitetty 9.1.2020