Kouvolan kaupunki jakaa vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia kouvolalaisille, aktiivisesti kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille ja järjestöille.

Kouvolan oppilaiden kultturityön rahaston 2021 stipendit haettavana

Oppilaiden kulttuurityön rahaston vuoden 2021 stipendit ovat nyt haettavissa. Stipendit myönnetään hakemusten perusteella kouvolalaisille, kaupungin koulujen ja oppilaitosten opiskelijoille ansiokkaan ja lupaavan kultturityön tukemiseksi. Poikkeuksellisesti stipendi voidaan antaa myös muissa oppilaitoksissa opiskeleville kouvolalaislle koululaisille tai opiskelijoille.

Stipendien jaossa otetaan huomioon rahaston perustamisen lähtökohdat. Kulttuurityön rahaston stipendiä voi hakea hakija itse tai yhdessä huoltajan kanssa. Sähköiseen hakemukseen voidaan liittää yhteystietojen sekä tilinumeron lisäksi perusteluja tai lausuntoja tuettavasta harrastuksesta. Hakemuksia toivotaan kaikilta taiteen ja kulttuurin alueilta.
Täytettävän hakemuksen löydät kohdasta liitteet tai pääset täyttämään hakulomakkeen tästä

Hakemuslomake tulee lähettää 24.10.2021 mennessä Kouvolan kaupungin kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti suojatun sähköpostin kautta
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/asointi/kirjaamo/

Lisätietoja: Piia Kesonen piia.kesonen(at)kouvola.fi tai Jaana Vuorio-Palmumaa jaana.vuorio-palmumaa(at)kouvola.fi

Dorrit ja August Fuchsin rahaston apuraha
Apurahan hakeminen

Apuraha on haettavissa vuosittain lokakuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Apuraha haetaan omalla hakemuslomakkeella.

Apurahaa jaetaan vuosittain lahjakkaiden muusikkojen musiikinopiskelun tukemiseksi.
Apurahaa voit hakea seuraavan kalenterivuoden musiikin opiskeluista aiheutuviin kustannuksiin, kuten soittimen hankintaan tai opiskelumaksuihin.

Apuraha myönnetään vain kouvolaisille yksityishenkilöille, apurahaa ei myönnetä yhteisöille eikä yhdistyksille. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kulttuurin kohdeavustus

Kohdeavustusta voivat hakea kouvolalaiset järjestöt ja yhteisöt kaikille avoimien taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana.

Kohdeavustusta ei myönnetä yhdistyksen vuosijuhliin, koulutuksiin tai laitehankintoihin. Avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin. Kohdeavustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon alkoholi-, elintarvike- tai ruokailukuluja.

Kohdeavustukset vuodelle 2021 ovat haettavissa koko vuoden, kuitenkin viimeistään marraskuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä.

Kulttuurin lahjoitusrahasto

Kulttuurin lahjoitusrahasto avustus on tarkoitettu kouvolalaisten yhteisöjen kulttuuri- ja taidehankkeisiin, jotka ovat kulttuurialan ammattilaisten vetämiä. Hankkeiden tarkoituksena on edistää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Minimiavustussumma on 5 000 euroa ja avustus on haettavissa joka neljäs vuosi alkaen vuodesta 2019.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka siltää hakijan täydelliset henkilö- ja osoitetiedot sekä vaaditut liitteet (hankkeen vetäjän CV, toimintasuunnitelma ja talousarvio). Avustuksen hakuaika on marraskuun loppuun mennessä.
Seuraava kulttuurin lahjoitusrahaston haku on vuonna 2023

Kulttuurijärjestöjen tilavuokra-avustus

Tilavuokra-avustusta myönnetään Kouvolan kaupungin alueella toimiville kultturijärjestöille sellaisen tilan käytön vuokrakustannuksiin, joka sijaitsee kaupungin alueella ja on kulttuurin harrastamisen tai harjoittamisen mahdollistava tila.

Tilavuokra-avustusta myönnetään vain tilojen käytöstä aiheutuviin vuokrakustannuksiin. Avustusta ei myönnetä pääsymaksullisiin tilaisuuksiin, varastointikuluihin tai kertaluontoisiin tapahtumiin.

Tilavuokra-avustukset ovat haettavissa 29.10.2021 klo 15 mennessä.

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti ja niiden tulee olla perillä 31.3.2021 klo 15.00:een mennessä osoitteessa kirjaamo@kouvola.fi. Siltä osin kuin hakemuksen liitteitä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, saa hakemusta täydentää myöhemmin keväällä. Sähköisesti toimittetavien liitteiden toivotaan olevan joko Word-, Excel- tai Pdf-muodossa. Postitse lähetettävät hakemukset Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola.

Hakemusten lähettäminen

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti kirjaamo(at)kouvola.fi tai Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85 (Torikatu 10), 45101 Kouvola.

Päivitetty 4.10.2021