Kouvolan kaupunki jakaa vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia kouvolalaisille, aktiivisesti kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille ja järjestöille.

Kouvolan oppilaiden kultturityön rahasto

Oppilaiden kulttuurityön rahaston vuoden 2021 stipendien hakuaika on päättynyt. Päätöksistä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja: Piia Kesonen piia.kesonen(at)kouvola.fi tai Jaana Vuorio-Palmumaa jaana.vuorio-palmumaa(at)kouvola.fi

Dorrit ja August Fuchsin rahaston apuraha
Apurahan hakeminen

Apuraha on haettavissa vuosittain lokakuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Apuraha haetaan omalla hakemuslomakkeella.

Apurahaa jaetaan vuosittain lahjakkaiden muusikkojen musiikinopiskelun tukemiseksi.
Apurahaa voit hakea seuraavan kalenterivuoden musiikin opiskeluista aiheutuviin kustannuksiin, kuten soittimen hankintaan tai opiskelumaksuihin.

Apuraha myönnetään vain kouvolaisille yksityishenkilöille, apurahaa ei myönnetä yhteisöille eikä yhdistyksille. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kulttuurin kohdeavustus

Kohdeavustusta voivat hakea kouvolalaiset järjestöt ja yhteisöt kaikille avoimien taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseksi. Lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana.

Kohdeavustusta ei myönnetä yhdistyksen vuosijuhliin, koulutuksiin tai laitehankintoihin. Avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin. Kohdeavustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon alkoholi-, elintarvike- tai ruokailukuluja.

Hakemukset käsitellään maaliskuun 8.3.2023, toukokuun 10.5.2023, syyskuun 20.9.2023 ja marraskuun 16.11.2023 liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa. Hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.

Syyskuun 20.9.2023 liikunta- ja kulttuurilautakunnan kokoukseen kohdeavustushakemukset tulee jättää 1.9.2023 mennessä.

Kulttuurin lahjoitusrahasto

Kulttuurin lahjoitusrahasto avustus on tarkoitettu kouvolalaisten yhteisöjen kulttuuri- ja taidehankkeisiin, jotka ovat kulttuurialan ammattilaisten vetämiä. Hankkeiden tarkoituksena on edistää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Minimiavustussumma on 5 000 euroa ja avustus on haettavissa joka neljäs vuosi alkaen vuodesta 2019.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka sisältää hakijan täydelliset henkilö- ja osoitetiedot sekä vaaditut liitteet (hankkeen vetäjän CV, toimintasuunnitelma ja talousarvio). Avustuksen seuraava haku on vuonna 2026.

Kulttuurijärjestöjen tilavuokra-avustus

Tilavuokra-avustusta myönnetään Kouvolan kaupungin alueella toimiville kultturijärjestöille sellaisen tilan käytön vuokrakustannuksiin, joka sijaitsee kaupungin alueella ja on kulttuurin harrastamisen tai harjoittamisen mahdollistava tila.

Tilavuokra-avustusta myönnetään vain tilojen käytöstä aiheutuviin vuokrakustannuksiin. Avustusta ei myönnetä pääsymaksullisiin tilaisuuksiin, varastointikuluihin tai kertaluontoisiin tapahtumiin.

Tilavuokra-avustukset ovat haettavissa 31.10.2023 klo 15 mennessä.

Kulttuurijärjestöjen toiminta-avustukset

Toiminta-avustusten hakuaika on maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Siltä osin kuin hakemuksen liitteitä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, saa hakemusta täydentää myöhemmin keväällä.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti ja niiden tulee olla perillä 31.3.2023 klo 15.00:een mennessä osoitteessa kirjaamo@kouvola.fi.

Hakemusten lähettäminen

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti kirjaamo(at)kouvola.fi. Ne voi myös määräajan huomioiden lähettää postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85 (Torikatu 10), 45101 Kouvola. Hakemuksen voi myös tuoda kaupungintalon info-piste, Torikatu 10 (G-ovi), arkisin klo 7.45-15.00

Päivitetty 23.5.2023

Sivun alkuun