Käsittelemme henkilötietojasi rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja käytättämiisi palveluihin perustuen. Tietoja luovutetaan eteenpäin vain lakisääteisten velvoitteiden tai oman suostumuksesi perusteella.

Henkilötietojen käsittely

Suurin osa palveluistamme ei vaadi erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Nämä palvelut perustuvat lakisääteisen velvoitteeseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen.

Osa palveluistamme vaatii sen sijaan suostumuksen henkilötietojen keräämiseen. Tällöin pyydämme erillisen suostumuksen.
Voit peruttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa vapaamuotoisella peruuttamisilmoituksella.

Miten tietosi suojataan

Henkilötietosi suojataan hyvin palveluissamme. Käytämme muun muassa ennakoivaa ja reaktiivista riskienhallintaa, palomuureja ja salaustekniikoita.
Laitteet sijaitsevat turvallisissa tiloissa, ja käytössämme on kulunvalvonta sekä erilaisia turvallisuusjärjestelmiä.

Henkilötietojen käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksia henkilötietojen käsittelyyn myönnämme hallitusti. Henkilötietoja käsittelevillä on asianmukainen osaaminen. Myös alihankkijat valitaan huolella.

Henkilötietojen suojaaminen

Säilytämme henkilötietoja kaupungin arkistonmuodostamissuunnitelman, lainsäädännön sekä viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Pysyvästi analogiseen muotoon jäävät henkilötiedot ovat Kouvolan kaupungin arkistossa. Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytämme määräajan niissä järjestelmissä, joissa kyseisiä tietoja on käsitelty.

Käsittelemme kaikkia henkilötietoja huolellisesti ja asianmukaisesti, noudattaen lainsäädännön vaatimuksia.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
Asetus vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Voit nyt aiempaa paremmin seurata, miten tietojasi käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.
Keskeistä uudessa asetuksessa on henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen.

Päivitetty 18.4.2023

Sivun alkuun