Teknisen lautakunnan delegointipäätökset

Allekirjoitusoikeuden siirtäminen (tekninen lautakunta 21.9.2022 § 196), (pdf 111 kt)

Teknisen lautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille (tekninen lautakunta 29.6.2023), (pdf 90 kt),
Liite teknisen lautakunnan 29.6.2023 §:ään 145, Teknisen toimivallan siirto viranhaltijoille (pdf 285 kt)

Liikennepalvelulain ja Euroopan Unionin palvelusopimusasetuksen mukaisten tehtävien päätösvallan siirtäminen tekniseltä lautakunnalta joukkoliikennepäällikölle (tekninen lautakunta 1.6.2023 § 115) (pdf 186 kt)

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden delegointipäätökset

Teknisen johtajan delegointipäätökset

Päätösvallan delegointi maksusuunnitelmien, saatavien poistamisen sekä vahingonkorvausten osalta (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 30.3.2022 § 12), (pdf 73 kt)

Tekniikan ja ympäristön toimialan laskujen hyväksyjät 1.1.2024 alkaen (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 27.12.2023 § 12), (pdf 207 kt)

Tekniikan ja ympäristön toimialan palvelujohtajien sijaisten määrääminen sekä toimivallan siirto sijaisuuspäätöksissä (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 20.1.2022 § 2), (pdf 70 kt)

Toimialajohtajan päätösvallan delegointi henkilöstöasioissa (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 21.1.2022 § 3), (pdf 71 kt)

Toimivallan siirto koskien rakennusurakoita, tavara- ja palveluhankintoja sekä irtaimen omaisuuden poistamista, myyntiä ja käytettäväksi luovuttamista (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 30.3.2022 § 11), (pdf 73 kt)

Maaseutupalvelujen päällikön delegointipäätökset

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien delegointi ja roolien vahvistaminen (maaseutupalvelujen päällikön viranhaltijapäätös 1.6.2022 § 1), (pdf 76 kt)

Päivitetty 8.1.2024

Sivun alkuun