Teknisen lautakunnan delegointipäätökset

Allekirjoitusoikeuden siirtäminen (tekninen lautakunta 21.9.2022 § 196), (pdf 111 kt)

Teknisen lautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille (tekninen lautakunta 31.5.2022 § 146), (pdf 293 kt),
Liite teknisen lautakunnan 31.5.2022 §:ään 146, Teknisen toimivallan siirto viranhaltijoille (pdf 313 kt)

Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden delegointipäätökset

Teknisen johtajan delegointipäätökset

Päätösvallan delegointi maksusuunnitelmien, saatavien poistamisen sekä vahingonkorvausten osalta (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 30.3.2022 § 12), (pdf 73 kt)

Tekniikan ja ympäristön laskujen hyväksyjät (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 22.12.2022 § 28 (pdf 136 kt)

Tekniikan ja ympäristön toimialan palvelujohtajien sijaisten määrääminen sekä toimivallan siirto sijaisuuspäätöksissä (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 20.1.2022 § 2), (pdf 70 kt)

Toimialajohtajan päätösvallan delegointi henkilöstöasioissa (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 21.1.2022 § 3), (pdf 71 kt)

Toimivallan siirto koskien rakennusurakoita, tavara- ja palveluhankintoja sekä irtaimen omaisuuden poistamista, myyntiä ja käytettäväksi luovuttamista (teknisen johtajan viranhaltijapäätös 30.3.2022 § 11), (pdf 73 kt)

Maaseutupalvelujen päällikön delegointipäätökset

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien delegointi ja roolien vahvistaminen (maaseutupalvelujen päällikön viranhaltijapäätös 1.6.2022 § 1), (pdf 76 kt)

Päivitetty 7.2.2023

Sivun alkuun