Liikunta- ja kulttuurilautakunta voi myöntää avustuksia kouvolalaisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai järjestöille, joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa.

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenistön enemmistön tulee olla kouvolalaisia. Avustusta ei myönnetä työpaikkayhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen henkilöstölle.

Liikuntaseurojen alle 18-v maksullisten tilojen vuokrakorona-avustus

Koronatuella vuodelle 2021 tuetaan yhdistysten alle 18-vuotiaiden tilavuokrien 50 % avustamista toteutuneista liikuntapaikkamaksuista Kouvolan kaupungin liikuntapaikoilla. Tukipaketti alle 18-vuotiaiden vakiomaksujen huojennuksesta kouvolalaisille liikunta- ja urheiluyhdistyksille on haettavissa hakemuslomakkeella liitteineen kuukausittain vuonna 2021.

Ensimmäinen avustushaku koskee 1.1.-30.6.2021 välistä aikaa, jonka jälkeen kuukausittain. Hakemuslomakkeeseen tulee merkitä kaikki pyydetyt tiedot. Puutteellisia saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Allekirjoitettu hakulomake toimitetaan sähköpostitse teemu.makipaakkanen@kouvola.fi. Siihen liitetään tositteet maksetuista vuokrista. Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Liikuntaseurojen alle 18-v maksullisten tilojen vuokrakorona-avustus”.

Lisätiedustelut: Kouvolan liikuntapalvelut, Teemu Mäkipaakkanen, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi, puh. 020 615 8228.

Kartta-avustus

Kartta-avustusta voidaan myöntää kouvolalaisille suunnistusseuroille suunnistuskarttojen tekemisestä aiheutuviin painatus- ym. kustannuksiin.

Vuoden 2021 avustuksen haku on 29.10.2021 klo 15 mennessä.

Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää liikuntatapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin järjestöille tai yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta on liikuntaa. Tapahtuma tulee järjestää Kouvolassa tai sen välittömässä läheisyydessä ja sen tulee olla avoin kaikille. Lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana.

Pienten tapahtumien osalta avustusta voi hakea vuosittain ajalla 1.1.-30.10.

Suurten tapahtumien, kuten Suomen mestaruuskilpailujen tai tätä suurempien tapahtumien avustusten hakuaika on tapahtumaa edeltävänä vuonna 15.10 mennessä, mikäli se tapahtuman ajankohdan vuoksi on mahdollista.

Tilavuokra-avustus

Tilavuokra-avustusta voidaan myöntää sellaisen liikuntapaikan käytöstä, joka on tila, jota Kouvolan kaupunki ei voi tarjota, joka sijaitsee kaupungin aluella ja on lajiharjoitteluun soveltuva erikostila. Kaupungin hallinnassa olevan liikuntatilan käytöstä ei myönnetä tilavuokra-avustusta.

Hakuajat ovat vuosittain maaliskuun (kevätkausi) ja lokakuu (syyskausi) viimeiseen arkipäivään klo 15 mennessä. Syksyn haussa on mahdollista hakea tukea myös kevään kustannuksiin, mikäli ne eivät ole olleet keväällä tiedossa.

Tilavuokra-avustus maksetaan maksettuja vuokra- ym. tositteita vastaan. Sähköisesti toimitetut tositteet toivotaan toimitettavan Pdf-muodossa.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus määräytyy järjestön tuottamien lukuarvojen mukaan. Lukuarvot perustuvat lasten, nuorten ja aikuisten liikuntatoiminan määrään. Liikuntatoiminnan määrät ilmoitetaan erillisillä pistetaulukkolomakkeilla, jotka tulee liittää toiminta-avustushakemuksen liitteiksi.

Toiminta-avustusten haku vuodelle 2021 on 31.3.2021 klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti ja niiden tulee olla perillä 31.3.2021 klo 15 mennessä osoitteessa kirjaamo@kouvola.fi. Postitse lähetettävät hakemukset Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola.

Siltä osin kuin hakemuksen liitteitä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, saa hakemusta täydentää myöhemmin keväällä. Sähköisesti toimitettavien liitteiden toivotaan olevan joko Word-, Excel- tai Pdf-muodossa.

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen

Kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet. Valintavuosi on kalenterivuosi.
Palkitseminen voi kohdistua urheilijaan, jonka kotikunta 1.1. on Kouvola tai paikkakunnalle rekisteröityyn joukkueeseen tai järjestöön. Mikäli joukkuelajeissa enemmistö joukkueesta on kouvolalaisia, palkitaan kaikki joukkueen jäsenet, paitsi kahden hengen joukkueessa, jossa palkitaan molemmat riippumatta kotipaikasta (toisen tulee olla kouvolalainen). Muussa tapauksessa palkitaan vain kouvolaiset urheilijat.
Palkitsemisen perusteena on Suomen mestaruus tai maaotteluedustus tai näitä korkeammat saavuistukset.

Urheilijan ja joukkueen lisäksi tunnustuspalkinto voidaan antaa myös muusta huomattavasta paikkakunnan liikunnan eteen tehdystä työstä (urheilutoimittaja, -tuomari, -valmentaja, ohjaaja, toimitsija jne.). Pääsääntöisesti palkitsemisen perusteena tällöin on vähintään 10 vuoden aktiivinen toiminta järjestössä tai valmentajan tai ohjaajan huomattava menestyminen toiminnassa. Samaa henkilöä ei kuitenkaan voida palkita kahtena vuonna peräkkäin muuta kuin erittäin poikkeuksellisesta saavutuksesta.

Kouvolan kaupungin tuki kilpailuissa käytettävien ajanottolaitteiden kustannuksissa

Kouvolan kaupunki osallistuu urheiluseurojen Kouvolassa järjestämissä kilpailuissa käytettävien ajanottolaitteiden/tulospalvelun kustannuksiin.

Tukea haetaan tapahtuma-avustushakemuksella.

Lue ajanottolaitteiden kustannuksiin osallistumisen periaatteet

Hakemusten lähettäminen

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti kirjaamo(at)kouvola.fi tai Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85 (Torikatu 10), 45101 Kouvola

Yhteystiedot

Järvenmäki Leena

Tukipalvelukoordinaattori
Savonkatu 23, 45100 Kouvola
0206154032
0404831032
Yhteisöpalvelut
Porukkatalo

Mäkipaakkanen Teemu

Liikuntapäällikkö
Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
0206158228
0400550739
Liikunta
Kouvola-talo

Päivitetty 22.10.2021