Vaalipäivä Suomessa on sunnuntaina 9.6.2024.

Europarlamenttivaalit toimitetaan vuonna 2024 siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Vaali järjestetään joka viides vuosi. Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä.

Aikataulu

  • Ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu 9.3.2024.
  • Suomessa asuvien EU-kansalaisten on viimeistään 21.3.2024 ilmoittauduttava Suomen europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteriin. 
  • DVV:n äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä on 19.4.2024 (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi).
  • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 28.5.2024 kello 16.00.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa on 29.5.–4.6.2024.
  • Ennakkoäänestyksen lähetekuorten ja kirjeäänestyksen lähetekuorten tulee olla kunnan keskusvaalilautakunnassa viimeistään 7.6.2024 kello 19.00 mennessä.
  • Vaalipäivän äänestys on 9.6.2024 kello 9.00–20.00.
  • Tulosten vahvistaminen on 12.6.2024.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt
a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Vaalipiirit

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Helsingin vaalipiirilautakunta päättää ehdokasasettelusta.

Europarlamenttivaaleissa annetut äänet lasketaan ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Päivitetty 6.3.2024

Sivun alkuun