Käyrälammelle on tavoitteena luoda kokonaisuus, joka palvelee kävijöitä monipuolisesti, mahdollistaen niin kaupunkilaisten virkistäytymistä kuin matkailijoidenkin tarpeita. Kesällä 2022 lainvoiman saanut uusi asemakaava mahdollistaa majoituskapasiteetin kasvattamisen sekä erilaisten palveluiden syntymisen Käyrälammella. Uudet virkistyskäytön rakenteet tukevat myös ohjelmapalveluiden järjestämistä Käyrälammen alueella.

Kouvolan kaupunki edistää matkailuelinkeinon investointeja, joiden kautta palvelutarjonta lisääntyy ja Käyrälammen houkuttelevuus yritystoiminnalle kasvaa. Käyrälammen etelä- ja lounaisosiin on valmistunut yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan aluetta kokonaisuutena ja luodaan matkailun yrityskentälle toimintamahdollisuudet mm. ottamalla huomioon yhdyskuntatekniikan sijoittamisen. Alueen suunnittelu on tarkentunut katu- ja yleisen alueen suunnitelmalla kesällä 2023. Yritystoiminnan lisääntyminen tarkoittaa työllistymismahdollisuuksia sekä matkailutulon kasvua, minkä lisäksi alueen tunnettuus ja vetovoimaisuus kasvaa. Tästä positiivisesta kierteestä saadaan lisäarvoa Kouvolan imagolle aktiivisena ja vehreänä kaupunkina. Matkailu- ja vapaa-ajanyrittämisen volyymin lisäämisellä tavoitellaan myös Käyrälammen ympärivuotisen käytön kasvattamista.

Käyrälammella on entuudestaan jo runsaasti matkailuun liittyvää yritystoimintaa. Tykkimäen Sauna lammen länsirannalla, Tykkimäki Resort ja Aquapark lammen etelärannalla sekä Paaskosken Maja Jyräänjoella ovat alueen suurimmat toimijat nykyisellään. Tykkimäen Sauna tarjoaa ympärivuotisia saunaelämyksiä, kahvilapalveluita sekä aktiviteetteja ja välinevuokrausta. Tykkimäki Resort on monipuolinen keskus majoitus-, kokous- ja ravintolapalveluineen. Saimaan Palju tuottaa Tykkimäki Resortille välinevuokrausta ja ohjelmapalveluita. Paaskosken Majalla toimii talvisin latukahvila ja ryhmille järjestetään ohjelmapalveluita.

Kaksi tyttöä ja yksi poika uima-asuissaan. Takaa heidän päälleen tulee iso vesiloiske.

Päivitetty 13.2.2024

Sivun alkuun