Asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan yritystoiminnan laajeneminen. Tavoitteena on luoda kokonaisuus, joka palvelee kävijöitä monipuolisesti, mahdollistaen niin kaupunkilaisten virkistäytymistä kuin matkailijoidenkin tarpeita. Tuleva asemakaava tulee mahdollistamaan majoituskapasiteetin kasvattamisen Käyrälammella. Muitakin palveluita, kuten välinevuokrausta ja kioski- ja kahvilatoimintaa, tavoitellaan alueelle. Uudet virkistyskäytön rakenteet tukevat myös ohjelmapalveluiden järjestämistä Käyrälammen alueella.

Kouvolan kaupunki edistää matkailuelinkeinon investointeja, joiden kautta palvelutarjonta lisääntyy ja Käyrälammen houkuttelevuus yritystoiminnalle kasvaa. Yritystoiminnan lisääntyminen tarkoittaa työllistymismahdollisuuksia sekä matkailutulon kasvua, minkä lisäksi alueen tunnettuus ja vetovoimaisuus kasvaa. Tästä positiivisesta kierteestä saadaan lisäarvoa Kouvolan imagolle aktiivisena ja vehreänä kaupunkina.

Käyrälammella on entuudestaan matkailuun liittyvää yritystoimintaa. Tykkimäen Sauna lammen länsirannalla, KSO:n vesipuisto ja leirintäalue lammen etelärannalla sekä Paaskosken Maja ovat alueen suurimmat toimijat nykyisellään. Keväällä 2022 aukeaa KSO:n Tykkimäki Resort, joka tarjoaa majoitus-, kokous- ja ravintolapalveluita. Matkailu- ja vapaa-ajanyrittämisen volyymi tulee lähivuosina kasvamaan uusilla toiminnoilla, joilla tavoitellaan myös Käyrälammen ympärivuotisen käytön kasvamista.

Kaksi tyttöä ja yksi poika uima-asuissaan. Takaa heidän päälleen tulee iso vesiloiske.

Päivitetty 14.1.2022

Sivun alkuun