Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä. Varajäsenet ovat siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat:

  • vaalista tiedottaminen
  • ennakkoäänestyksen, laitos- ja kotiäänestyksen sekä vaalipäivän äänestyksen valmistelut
  • vaaliviranomaisten kouluttaminen
  • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
  • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi:

  • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
  • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
  • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen
  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Kari Taskinen ja sihteerinä kaupunginlakimies Päivi Sandås.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2021-2025

Jäsenet
Kari Taskinen, KOK, puheenjohtaja
Aija Laurila, SDP, varapuheenjohtaja
Petri Kuutti, KESK
Aimo Rautiainen, PS
Nonna Vanhalakka, VIHR
Varajäsenet
Reijo Vaurula, KD
Tuula Rantamo, VAS
Mika Lehtinen, S-KS
Marita Rönnholm, LIIK
Jyrki Lindberg, KOK

Päivitetty 21.2.2022

Sivun alkuun