Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä. Varajäsenet ovat siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat:

  • vaalista tiedottaminen
  • ennakkoäänestyksen, laitos- ja kotiäänestyksen sekä vaalipäivän äänestyksen valmistelut
  • vaaliviranomaisten kouluttaminen
  • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
  • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi:

  • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
  • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
  • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
  • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen
  • Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Markku Mikkola ja sihteerinä kaupunginlakimies Päivi Sandås.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2017 – 2021

Jäsenet
Markku Mikkola, SDP, puheenjohtaja
040 568 0256
markku.mikkola(at)kouvola.fi
Heta Vilén, KOK, varapuheenjohtaja
044 702 8973
heta.vilen(at)kyamk.fi
Urpo Huuskonen, KESK
040 703 3813
urpo.huuskonen(at)pp.inet.fi
Anna Voipio, VIHR
045 677 4307
anna.voipio(at)gmail.com
Anna-Maija Jukkara, PS
040 841 9208
annis.jukkara@gmail.com
Varajäsenet
Leena Elojärvi, SIT
Tuure Ainikkamäki, SDP
Mika Lehtinen, S-KS
Asko Hiltunen, KD
Jaana  Ström-Hietanen, VAS

Päivitetty 1.6.2021