Kouvolan kaupungin palveluorganisaatio

Palveluorganisaatio.
Linkin kohde: kuva suurempana
Klikkaamalla kuvaa se avautuu suurempana.

Kaupungin palveluorganisaatio jakautuu neljään toimialaan: konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja ympäristö. Kukin toimiala jakaantuu edelleen palveluihin.

Konsernipalvelut

Toimialan johtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell.

Toimialan palvelutToimialan johtaja
Hallinto ja hankinnat
hallintojohtaja Katja Tommiska
Henkilöstöhenkilöstöjohtaja Päivi Karhu
Talous ja omistajaohjaus
talousjohtaja Hellevi Kunnas
Tietohallintotietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen
Kehittämispalvelut ja viestintä
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula
Tilapalvelut
toimitilajohtaja Juha Jormanainen


Kasvatus ja opetus

Toimialan johtajana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi

Toimialan palvelutToimialan johtaja
Varhaiskasvatusvarhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto
Perusopetusopetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer
Toisen asteen koulutus
toisen asteen koulutuspalvelupäällikkö Timo Tiainen
Kasvun tuki
kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen


Liikunta ja kulttuuri

Toimialan johtajana toimii liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka.

Toimialan palvelutToimialan johtaja
Liikuntapalvelutliikuntapäällilkkö Teemu Mäkipaakkanen
Kulttuuripalvelutkulttuuripäällikkö Elina Koivisto
Yhteisöpalvelutyhteisöpalvelujen päällikkö Anne Eriksson


Asuminen ja ympäristö

Toimialan johtajana toimii tekninen johtaja Hannu Tylli.

Toimialan palvelutToimialan johtaja
Kaupunkisuunnittelukaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka
Maaomaisuus ja paikkatieto
kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti
Yhdyskuntatekniikkakaupungininsinööri Anne Ahtiainen
Kiinteistöpalvelutkiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen
Rakennusvalvontarakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen
Ympäristöpalvelutympäristöjohtaja Hannu Friman
Maaseutupalvelutmaaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila

Yhteystiedot

Forsell Tuukka

Apulaiskaupunginjohtaja
0206159333
0404899333
Talous ja omistajaohjaus
Kaupungintalo

Tommiska Katja

Hallintojohtaja
0206158651
0404833168
Hallintopalvelut
Kaupungintalo

Karhu Päivi

Henkilöstöjohtaja
0206154001
0442239016
Henkilöstöpalvelut
Kaupungintalo

Kunnas Hellevi

Talousjohtaja
0206155054
0404832054
Talous ja omistajaohjaus
Kaupungintalo

Mäntynen Sirpa

Tietohallintojohtaja
0206158008
0405434756
Tietohallinto
Kaupungintalo

Harjula Jyrki

Strategia- ja kehittämisjohtaja
0206153811
0400559095
Strategia ja kehittäminen
Kaupungintalo

Jormanainen Juha

Toimitilajohtaja
0206159013
0401797032
Tilapalvelut
Kaupungintalo

Kumpu Arja

Hyvinvointijohtaja
0206157429
0400881483
Hyvinvointi
Kaupungintalo

Niemi Veikko

Kasvatus- ja opetusjohtaja
0206157727
0400552044
Kasvatus ja opetus
Kaupungintalo

Kuusisto Helena

Varhaiskasvatuspäällikkö
0206157224
0442239015
Varhaiskasvatus
Kaupungintalo

Strömmer Kim

Opetuspalvelupäällikkö
0206157173
0442238898
Perusopetus
Kaupungintalo

Tiainen Timo

Koulutuspalvelupäällikkö
0206158330
0405137200
Toisen asteen koulutus

Piiroinen Pirjo

Kasvun tuen päällikkö
0206156026
0408241117
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Toikka Vesa

Liikunta- ja kulttuurijohtaja
0206153831
0408476791
Liikunta ja kulttuuri
Kaupungintalo

Mäkipaakkanen Teemu

Liikuntapäällikkö
0206158228
0400550739
Liikuntapalvelut
Porukkatalo

Koivisto Elina

Kulttuuripäällikkö
0206158454
0405894341
Kulttuuripalvelut
Kaupungintalo

Eriksson Anne

Yhteisöpalvelujen päällikkö
0206158492
0407298312
Yhteisöpalvelut
Porukkatalo

Tylli Hannu

Tekninen johtaja
0206158570
0400757460
Asuminen ja ympäristö
Tekniikka- ja ympäristötalo

Kangasniemi-Kuikka Anne

Kaupunginarkkitehti
0206159138
0404833138
Kaupunkisuunnittelu
Tekniikka- ja ympäristötalo

Suoknuuti Sami

Kaupungingeodeetti
0206155436
0404899236
Tonttipalvelut
Tekniikka- ja ympäristötalo

Ahtiainen Anne

Kaupungininsinööri
0206158574
0400750451
Yhdyskuntatekniikka
Tekniikka- ja ympäristötalo

Takkinen Päivi

Kiinteistöpalvelujohtaja
0206158245
0400585603
Kiinteistöpalvelut
Tekniikka- ja ympäristötalo

Ryynänen Tapani

Rakennusvalvontajohtaja
0206158353
0405250370
Rakennusvalvonta
Tekniikka- ja ympäristötalo

Friman Hannu

Ympäristöjohtaja
0206157900
0400150370
Ympäristöpalvelut
Tekniikka- ja ympäristötalo

Anttila Minna

Maaseutupalvelujen päällikkö
0206157826
0400859652
Viljelijätukipalvelut
Päävartio

Päivitetty 20.8.2019