Kouvolan kaupungin uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2021. Kaupungilla on kolme toimialaa: Konsernipalvelut, Sivistys sekä Tekniikka ja ympäristö. Palveluja on kymmenen.

Uudistuksen tavoitteena on entistä parempi asiakaslähtöisyys ja palveluprosessien sujuvoittaminen. Jatkossa resursseja kohdistetaan organisaatiouudistuksista toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Uudistuksella varmistetaan pitkäjänteinen, ennakoiva johtaminen, organisaation toimivuus sekä kustannusten hallinta.

Kouvolassa panostetaan entistä enemmän osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseen. Johtamisen rakenteet ovat selkeät. Kuntalaisille organisaatiomuutos näkyy entistä sujuvampina, laadukkaampina ja kustannustehokkaampina palveluina.

Kouvolan kaupungin palveluorganisaatio 2021.
Kaupungilla on kolme toimialaa: Konsernipalvelut, Sivistys sekä Tekniikka ja ympäristö. Palveluja on kymmenen: hallinto ja hankinnat, talous ja strategia, henkilöstöpalvelut, tilapalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri, viranomaispalvelut, kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntatekniikka sekä kiinteistöpalvelut.

Konsernipalvelut

Toimialan johtaja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell.

PalvelutPalvelun johtaja
Hallinto ja hankinnat hallintojohtaja Katja Tommiska
Henkilöstöpalveluthenkilöstöjohtaja Päivi Karhu
Talous ja strategia
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell (oto)
Tilapalveluttoimitilajohtaja Katja Ahola


Sivistys

Toimialan johtaja: sivistysjohtaja Veikko Niemi

Kasvatus ja opetus

Palvelun johtaja: kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka

PalveluyksikköPalveluyksikön johtaja
Varhaiskasvatusvarhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto
Perusopetus ja lukiovs. opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen
Kasvun tuki
vs. kasvun tuen päällikkö Maija Saksa
Kouvolan seudun ammattiopistorehtori Timo Olli

Liikunta ja kulttuuri

Palvelun johtaja: sivistysohtaja Veikko Niemi (oto).

PalveluyksikköPalveluyksikön johtaja
Liikuntapalvelutliikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen
Kulttuuripalvelut
kulttuuripäällikkö Elina Koivisto
Vapaa sivistystyörehtori Tiina Kirvesniemi


Tekniikka ja ympäristö

Toimialan johtajana toimii tekninen johtaja Hannu Tylli.

PalveluPalvelun johtaja
Kaupunkisuunnittelutekninen johtaja Hannu Tylli
Viranomaispalvelut
ympäristöjohtaja Hannu Friman
Yhdyskuntatekniikkakaupungininsinööri Anne Ahtiainen
Kiinteistöpalvelutkiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen

Arviointi- ja tarkastuspalvelut

Arviointiarviointipäällikkö Anne Ukkonen
Tilintarkastusvastuullinen tilintarkastaja
Ulla-Maija Tuomela

Yhteystiedot

Forsell Tuukka

Apulaiskaupunginjohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206159333
0404899333
Konsernipalvelut
Kaupungintalo

Tommiska Katja

Hallintojohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158651
0404833168
Hallintopalvelut
Kaupungintalo

Karhu Päivi

Henkilöstöjohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206154001
0442239016
Henkilöstöpalvelut
Kaupungintalo

Kunnas Hellevi

Talousjohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206155054
0404832054
Talous ja strategia
Kaupungintalo

Niemi Veikko

Sivistysjohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157727
0400552044
Kaupungintalo

Kuusisto Helena

Varhaiskasvatuspäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157224
0442239015
Varhaiskasvatus
Kaupungintalo

Piiroinen Pirjo

Kasvun tuen päällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206156026
0408241117
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Toikka Vesa

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206153831
0408476791
Kasvatus ja opetus
Kaupungintalo

Mäkipaakkanen Teemu

Liikuntapäällikkö
Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
0206158228
0400550739
Liikunta
Kouvola-talo

Koivisto Elina

Kulttuuripäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158454
0405894341
Liikunta ja kulttuuri
Kaupungintalo

Eriksson Anne

Osallisuuskoordinaattori
Savonkatu 23, 45100 Kouvola
0206158492
0407298312
Yhteisöpalvelut
Porukkatalo

Tylli Hannu

Tekninen johtaja
Olen lomalla ja töissä seuraavan kerran 27.9.2021. Sijaiseni on kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka.
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158570
0400757460
Tekniikka ja ympäristö
Kaupungintalo

Kangasniemi-Kuikka Anne

Kaupunginarkkitehti
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206159138
0404833138
Kaupunkisuunnittelu
Kouvolan kaupunki

Ahtiainen Anne

Kaupungininsinööri
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158574
0400750451
Yhdyskuntatekniikka
Kaupungintalo

Takkinen Päivi

Kiinteistöpalvelujohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158245
0400585603
Kiinteistöpalvelut
Kaupungintalo

Friman Hannu

Ympäristöjohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157900
0400150370
Viranomaispalvelut
Kaupungintalo

Rinne Tuija

Johdon sihteeri
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206154709
0400767205
Hallintopalvelut
Kaupungintalo

Ukkonen Anne

Arviointipäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206155965
0404832965
Arviointi- ja tarkastuspalvelu
Kaupungintalo

Saksa Maija

Kasvun tuen päällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158429
0405562432
Kasvun ja oppimisen tuki
Kaupungintalo

Ahola Katja

Toimitilajohtaja
0401797032
Tilapalvelut

Päivitetty 4.6.2021