Kaupunginhallituksen delegointipäätökset

EU:n digitaalisen koronatodistuksen (koronapassi) käyttöönottoa kaupungin palveluissa koskevan toimivallan delegointi (kaupunginhallitus 20.12.2021 § 461) (pdf, 192 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto henkilöstöjohtajalle koskien työnantajan kannan vahvistamista erimielisinä päättyneiden työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskievien neuvottelujen osalta (kaupunginhallitus 17.1.2022 § 17) (pdf, 9 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto kasvun tuen päällikölle koskien koulunkäynninohjaajien lomauttamista koulujen kesäkeskeytysaikana (kaupunginhallitus 3.1.2022 § 30) (pdf, 105 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto kaupunginjohtajalle nimetä vastuuhenkilöt mahdollisessa työtaistelutilanteessa (kaupunginhallitus 21.2.2022 § 58) (pdf, 82 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto konsernipalvelujen toimialajohtajalle kiinteistönhoitopalvelujen, kiinteistöjen kunnossapidon sekä puhtauspalvelujen tuottamista koskevien sisäisten palvelusopimusten hyväksymisen osalta (kaupunginhallitus 17.1.2022 § 18) (pdf, 9 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto konsernipalvelujen toimialajohtajalle koskien avustushakemusten ratkaisemista pois lukien vuosittaiset toiminta-avustukset (kaupunginhallitus 17.1.2022 § 19) (pdf, 9 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto konsernipalvelujen toimialajohtajalle ratkaista alle 5000 euron suuruista taloudellista tukea tai lahjoitusta koskevat asiat (kaupunginhallitus 6.6.2022 § 184) (pdf, 8 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto koskien avustushakemusten ratkaisemista pois lukien vuosittaiset toiminta-avustukset (kaupunginhallitus 1.11.2021 § 388) (pdf, 8 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirto toimitilajohtajalle yksittäistapauksessa myönnettävän vuokran alennuksen tai vapautuksen osalta (kaupunginhallitus 28.3.2022 § 100) (pdf, 7 kt)

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen asuntosihteerille asuntotoimen viranomaistehtävissä (kaupunginhallitus 17.1.2022 § 16) (pdf, 23 kt)

Konsernin luottolimiitin myöntämisvaltuuden delegointi talousjohtajalle (kaupunginhallitus 9.4.2018 § 110) (pdf, 8 kt)

Kuntatodistusohjelma ja tilapäisluoton ottamisen delegointipäätös (kaupunginhallitus 18.11.2019 § 388) (pdf, 9 kt)

Liikuntapaikkojen nimien myyntioikeudet sekä toimivallan siirto koskien liikuntapaikkojen markkinointinimien hyväksymistä (kaupunginhallitus 1.11.2021 § 381) (pdf, 28 kt)

Maksuista, maksusuunnitelmista ja saatavien poistamisesta päättäminen (kaupunginhallitus 19.2.2019 § 63) (pdf, 64 kt)

Pitkäaikaisen luoton ottamisesta valtuuston talousarvion asettamissa rajoissa ja tilapäisluoton ottamisesta päättämisen delegointi (kaupunginhallitus 9.4.2018 § 109) (pdf, 9 kt)

Pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintaa ja luovuttamista koskevan päätösvallan siirto (kaupunginhallitus 21.6.2021 § 244) (pdf, 118 kt)

Toimivaltarajojen vahvistaminen hankinnoista päättämisessä (kaupunginhallitus 6.6.2022 § 179) (pdf, 128 kt)

Ukrainalaisten pakolaisten määräaikainen maksuton kulkuoikeus kaupungin joukkoliikenteessä sekä kaupunginhallituksen toimivallan siirto koskien päättämistä ukrainalaisten pakolaisten maksuttomasta kulkuoikeudesta kaupungin joukkoliikenteessä (kaupunginhallitus 11.4.2022 § 114) (pdf, 11 kt)

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden delegointipäätökset

Henkilöstöjohtajan delegointipäätökset

Henkilöstöjohtajan päätösvallan siirto henkilöstöasioissa ja palkkasaatavissa 1.1.2022 alkaen (henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 1) (pdf, 38 kt)

Konsernipalvelujen toimialajohtajan delegointipäätökset

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 1.1.2022 alkaen (konsernipalvelujen toimialajohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 2) (pdf, 38kt)

Konsernipalvelujen toimialajohtajan päätösvallan siirto koskien rakennusurakoita, tavara- ja palveluhankintoja sekä irtaimen omaisuuden poistamista, myyntiä ja käytettäväksi luovuttamista 1.1.2022 alkaen (konsernipalvelujen toimialajohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 3) (pdf, 141 kt)

Päivitetty 29.9.2022

Sivun alkuun