Itärata kulkee Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. Se yhdistää Porvoon kaupungin pääkaupunkiseutuun ja tuo nykyistä suoremman sekä nopeamman yhteyden Joensuuhun ja Kuopion kautta Kajaaniin saakka saakka. Itäradan merkitystä ei lasketa minuuteissa, sillä Itärata on ennen kaikkea itäisen Suomen elinvoiman, liikkumisen ja koko Suomen huoltovarmuuden turvaava hanke.

Itärata Oy

Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata Oy on perustettu 28.3.2022.

Mikä Itärata?

Itärata yhdistää lähes puoli Suomea nopeiden yhteyksien piiriin. Uusi ratayhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan tuo nopeat liikenneyhteydet Savon ja Karjalan ratojen varressa oleville maakunnille ja kaupungeille.

Itärata tarjoaa toimivan ratkaisun kannattavalle kaukojunaliikenteelle itäiseen Suomeen. Itäradalla saavutetaan kaksi tärkeää päämäärää yhdellä kertaa: Savon ja Karjalan ratojen sekä Helsingin väliset junayhteydet nopeutuvat tuntuvasti niin Helsingin kuin Savon tai Karjalan radan suunnista tultaessa.

Itäradan täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja lisäksi radoille Savo ja Karjala, Kouvola-Kotka sekä Luumäki-Vainikkala.

Itärata turvaa Suomen huoltovarmuuden

 • Logistisesti toimiva Itä-Suomi on koko Euroopalle turvallisuuskysymys.
 • Rata vahvistaa EU:n huoltovarmuutta sekä NATOn toimintaedellytyksiä pohjoisessa.
 • Itäradan tavoitteena on yhdistää Suomi entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raide-, lento- ja meriliikenteen logistista ketjua.
 • Itäinen Suomi tarvitsee nopeat, huoltovarmuuden turvaavat ja logistisesti toimivat raideyhteydet muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Itärata lisää itäisen Suomen elinvoimaa

 • Sujuvat liikenneyhteydet ovat elinehto niin yritysten sijoittumisen, päivittäisen matkustamisen kuin yritysinvestointien kannalta.
 • Itärata kasvattaa elinvoimaratana itäisen Suomen liikenneolosuhteita, tuo alueelle uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämän kehittämiseen ja kasvattaa kilpailukykyä.

Itärata tarjoaa kestävän tavan liikkua

 • Itärata rakentaa eurooppalaista liikenneverkkoa kestävälle, ilmastotavoitteita edistävälle pohjalle.
 • Raideliikenne on ympäristöystävällisin tapa liikkua pidempiä matkoja.
 • Kaupungistuminen mahdollistaa ihmisten liikuttamisen joukkoina, mikä pienentää myös liikenteeseen tarvittavaa tilaa.
 • Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa rakentamisen ilmastopäästöihin merkittävästi.

Lentoradan yhteys Itärataan

Lentorata on edellytys sekä Suomi-radalle että nopealle Itäradalle. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomi-radan kanssa, että Lentoradan suunnittelussa huomioidaan radan jatkaminen idän suuntaan.

 • Lentorata hyödyttää pääkaupunkiseudun lisäksi koko Suomea ja parantaa kansainvälisiä yhteyksiä.
 • Tuo suorat kauko- ja taajamajunayhteydet lentokentälle valtakunnan rataverkosta.
 • Nostaa ylikuormittuneen ja häiriöherkän pääradan kapasiteettia.
 • Lentorata kulkee tunnelissa Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja liittyy päärataan Keravan pohjoispuolella.

Lue lisää: www.itarata.fi

Itärata yhdistää puoli Suomea. Hankkeella vahva tarve ja tahtotila.

Päivitetty 12.4.2023

Sivun alkuun