Käyrälammelle on aiemmin laadittu osayleiskaava Saarenmaa-Tykkimäki vuonna 2013. Osa alueesta on myös asemakaavoitettu, mutta kaikilta osin asemakaavat eivät vastaa toteutunutta tilannetta ja yrittäjiltä tulleita toiveita. Tästä syystä Käyrälammelle on laadittu uusi asemakaava.

Asemakaavan muutoksella tavoitellaan virkistyspalveluiden parantamista ja matkailupalvelujen kasvua. Kaavoituksella turvataan yleisten alueiden riittävyys ja sijainti veden äärellä suhteessa matkailu- ja muuhun palvelurakentamiseen.

Uusi asemakaavaehdotus hyväksyttiin teknisen lautakunnan käsittelyssä 22.2.2022. Kaavaehdotuskartta oli nähtävillä 2.3.-4.4.2022. Tekninen lautakunta hyväksyi uuden asemakaavan 31.5.2022.

Käyrälammen kaavoitukseen voi tutustua osoitteessa kouvola.fi/kayralampi.

Päivitetty 7.7.2022

Sivun alkuun