Käyrälammelle on aiemmin laadittu osayleiskaava Saarenmaa-Tykkimäki vuonna 2013. Osa alueesta on myös asemakaavoitettu, mutta kaikilta osin asemakaavat eivät vastaa toteutunutta tilannetta ja yrittäjiltä tulleita toiveita. Tästä syystä Käyrälammelle laaditaan uusi asemakaava.

Asemakaavan muutoksella tavoitellaan virkistyspalveluiden parantamista ja matkailupalvelujen kasvua. Kaavoituksella turvataan yleisten alueiden riittävyys ja sijainti veden äärellä suhteessa matkailu- ja muuhun palvelurakentamiseen.

Kaavaluonnosaineisto on ollut nähtävillä toukokuussa 2021. Kaavaehdotus etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2022 ja on sen jälkeen julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta tiedotetaan, kun se on ajankohtaista.

Käyrälammen kaavoitukseen voi tutustua osoitteessa kouvola.fi/kayralampi.

Päivitetty 24.1.2022

Sivun alkuun