Kouvolan kaupunki

Median kuvapankki

Medialle

Kouvolan kaupungin viestintäyksikkö vastaa kaupungin viestinnästä ja koordinoi palveluviestintää toimialojen kanssa.
Autamme mieluusti toimittajia ja muita kaupungistamme kiinnostuneita Kouvolaan liittyvissä kysymyksissä. Ollaan yhteydessä!

Viestinnän yhteystiedot

 

Itärata tuo elinvoimaa ja hyvinvointia koko itäiseen Suomeen

Itäinen Suomi on mahdollisuus koko Suomelle. Jotta alueen potentiaali saadaan hyödynnettyä, tarvitaan nopeita liikenneyhteyksiä. Itärata tarjoaa niitä. Itäisen Suomen 5 maakuntaa ja 10 kaupunkia ovat järjestäytyneet edistääkseen uutta ratayhteyttä.

Kymi 21 -harjoitus 8.-11.3. Kouvolassa

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Kymi 21 järjestetään Kouvolan alueella 8.-11.3.2021. Paikallispuolustusta ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa harjoitellaan Kouvolan Vekaranjärvellä, Tykkimäessä, Utissa,…

Mäkikylän biokaasulaitoksen laajentamisen asemakaavoitus on alkanut – kaavahanketta esitellään etäyleisötilaisuudessa 16.3.2021

Biokaasulaitoksen modernisointi ja käsittelykapasiteetin nostaminen vaatii uusien laitosrakenteiden rakentamista nykyisen laitoksen vierelle. Alueella on käynnistetty...

Kimolan kanavalle etsitään kioskiyrittäjää uudella hakumenettelyllä

Kahvila-kioskiyrittäjän haku Kimolan kanavalla on käynnistynyt uudelleen. Kaupunki etsii nyt yrittäjää lyhyellä sopimuksella ilman velvoitetta...

Kouvolan luistelualueet suljettu

Kouvolan luistelualueet suljetaan käytöltä heikentyneen jäätilanteen vuoksi. Lauhan sään seurauksena jää luistelupaikoilta on pehmennyt niin pahoin, ettei luistelu ole enää…

Kuulutus asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 7.9.2020 (§ 56) Kotkankallion alueen asemakaavan muutoksen (kaava nro 04/003). Kaavan hyväksymistä koske-vasta päätöksestä jätetty valitus…

Kymsoten ja Kouvolan kaupungin rokoteinfo pidetään 11.3.2021

Kuntalaisilla on mahdollisuus lähettää ennakkoon kysymyksiä kaupungin ja Kymsoten yhteiseen, kaikille kouvolalaisille tarkoitettuun koronarokoteinfoon. Streamattua...

Kuulutus asemakaavan muutoksen voimaantulosta

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 7.9.2020 (§ 56) Kotkankallion alueen asemakaavan muutoksen (kaava nro 04/003). Kaavan hyväksymistä koske-vasta päätöksestä jätetty valitus…

Ajoneuvojen siirtopäätöksiä

Ajoneuvojen varastosiirtopäätöksiä 25.2.2021.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Lehto Tilat Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 3/2021 25.2.2021 hyväksynyt Lehto Tilat Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen...

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen kuulutus Kouvolan pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista

KUULUTUS Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pääosin tarkastanut Kouvolan pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 25.2.2021, sekä purkamislupapäätös viikko 8

Päivämäärällä 26.02.2021 annetaan rakennusvalvonnan 24.02.2021 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 554 286-24-214-6 Laajennus Asuinrakennuksen laajennus ja…

Vaalilain 34 §:n ja 145 §:n mukainen kuulutus kuntavaaleissa 2021 valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokashakemusten jättäminen

Kouvolan kaupungin kuntavaaleissa, jotka toimitetaan huhtikuun 18. päivänä 2021, valitaan 59 valtuutettua (Kouvolan kaupunginvaltuusto 7.12.2020...

Sosiaalinen media