Hankinnoilla työllistäminen on osa kansallista julkisten hankintojen strategiaa, jossa kasvatetaan hankintojen sosiaalista vaikuttavuutta. Muita strategisia kehityskohteita ovat: hankintojen toimivuus, taloudellinen kestävyys, ekologinen kestävyys, strateginen johtaminen, tietojohtaminen, hankintataidot ja vaikuttavuus.

Hankinnoilla työllistämisellä tarkoitetaan kaupungin hankintoihin liitettävää velvoitetta, jossa (kilpailutukseen osallistuva) yritys sitoutuu työllistämään työttömiä työnhakijoita. Yritys toteuttaa näin yhdessä tilaajan (kaupungin) kanssa sosiaalista vastuullisuutta sekä tuottaa hyvinvointia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Hankintaehdon kautta työhön tai oppisopimukseen tulevat voivat saada palkkatukea. Seuraavat ryhmät ovat usein oikeutettuja palkkatukeen:

  • yli 12 kk työttömänä olleet yli 25-vuotiaat
  • 6 kk työttömänä olleet alle 25-vuotiaat
  • vieraskieliset
  • osatyökykyiset
  • Ikääntyneet

Tällä hetkellä työllistämisehtoa sovelletaan hankintoihin, jonka vuotuinen arvo ylittää 200 000 euroa.

HATTY, valmiina vauhdittamaan hankinnoilla työllistymistä!

Kouvolan kaupungin Hankinnoilla työllistäminen tehokkaaksi yhteistyöllä- HATTY-hanke aloitti toimintansa huhtikuussa 2021. HATTY-hanke keskittyy hankinnoilla työllistymiseen ja tähtää hallitusohjelman mukaisesti siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. HATTYn tavoitteena on vahvistaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, luoda yhteistyöverkostot, jotka tukevat hankinnoilla työllistämistä, sekä kehittää toiminnan seuranta- ja palautemalli. HATTY-hanke tarjoaa myös yhteistyötä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotelle, sekä Kotkan ja Haminan kaupungille.

HATTY tiimiin kuuluvat hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä, työllisyyspäällikkö Kristiina Salo, hanketyöntekijä Saara Koukka ja työllisyyskoordinaattori Mari Rouvari.

HATTY on yksi seitsemästä kansallisen hankinnoilla työllistämisen pilottihankkeista. Muita vuonna 2021 aloittaneita pilottihankekaupunkeja ovat Tampere, Turku, Oulu, Seinäjoki, Vantaa-Kerava ja Kajaani.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta ja osallistuu valtakunnallisen koordinoinnin rahoittamiseen. Hankkeen toteuttaa Kuntaliitto. Hankkeelle tullaan hakemaan jatkoa vuosille 2022–2023.

Päivitetty 26.1.2023

Sivun alkuun