Kaupungin eri palveluissa tehdään paljon suunnittelu- ja kehittämistyötä, johon toivotaan mielipiteitä tai tarvitaan ruohonjuuritason kokemustietoa. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joka asut, toimit yrittäjänä tai matkailet Kouvolassa, omistat täällä maata tai kiinteistön, ulkoilet kaupungin viher- ja ulkoilualueilla, liikut erilaisilla välineillä reittejä ja väyliä pitkin tai käytät kaupungin lukuisia palveluita kirjastosta kouluun ja leikkipaikasta teatteriin.

Tältä sivulta löydät linkit ajankohtaisiin kyselyihin, jotka koskevat Kouvolan kaupungin palveluita, sekä yhteenvetoja menneistä kyselyistä.

Vastaa ja vaikuta!

Avoinna olevat kyselyt:

Kauppatorin ja kävelykatu Manskin tulevaisuus − Millainen Kouvolan kaupunkikeskustan tulisi olla? Vastaa kyselyyn!

Miten toreja, kaupunki- ja liiketiloja tulee mielestäsi kehittää, jotta ne vastaisivat tulevaisuuden tarpeita? Oletpa torimyyjä, kuntalainen, mökkiläinen, opiskelija, vierailija, yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut – tämä kysely on juuri sinulle. Anna yksittäisiä korjausehdotuksia, kuinka toreja ja kaupunkitilaa tulisi kehittää, tai vinkkejä ja ideoita, joita haluaisit nähdä Kouvolassa. Myös tekniset ehdotukset kiinnostavat!

Vastaa kyselyyn verkossa (Webropol). Kysely on avoinna 22.8.2022 saakka. Kyselyyn voit vastata myös Allun torikahvilassa 11.-19.8.22.

Tuloksia käytetään Kouvolassa torien ja kaupunkitilojen teknisten ja toiminnallisten uudistusten kehittämiseen paikallisten tarpeiden ja resurssien puitteissa.

Lisätiedot: reijo.saksa@kouvola.fi

Hanke on osarahoitettu Keski-Suomen liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen-määrärahalla (AKKE – rahoitus)

Kerro meille! -kyselyssä kerätään Kymenlaakson tapahtumiin liittyviä tarinoita ja muistoja

Kerro meille parhaat muistosi ja tarinasi Kymenlaakson alueen juhliin, markkinoihin ja tapahtumiin liittyen. Muistosi voivat kuljettaa meidät matkalle vuosien päähän tai ihan lähihetkeen. Voit kertoa muistosi ihan lyhyesti tai sitten voit kuvailla sen tarkemmin.  
Kyselyyn voi vastata tällä linkillä  https://kerromeille.net/ Kysely on avoinna 1.6.–31.8.2022.
Kerro meille! on kymenlaaksolaisten museoiden yhteinen hanke, jossa vuosittain vaihtuvalla teemalla kerätään muistitietoa Kymenlaaksosta. Kyselyssä ovat mukana Kymenlaakson museo, Poikilo-museot, Haminan kaupungin museot, Miehikkälän museotoimi, Verlan tehdasmuseo ja Suomen Puotimuseo.

Lasten mielipiteet julkisten rahojen käytöstä

Valtiovarainministeriö ja kansallinen lapsistrategia toteuttavat kyselyn, jossa kysytään eri puolilla Suomea asuvien 10–17-vuotiaiden lasten mielipiteitä julkisten varojen käytöstä lapsiin. Osallistu kyselyyn (webropolsurveys.com), Kysely on avoinna perjantaihin 20.5.2022 klo 16.00 asti. Vastaaminen vie aikaa noin 15–30 minuuttia.

Ikääntyvien asumisen tarpeet

Kymenlaakson hyvinvointialueen ikääntyville kuntalaisille on tehty kysely, jossa selvitetään mahdollisimman laajasti heidän tämänhetkisiä asumistarpeitaan sekä tulevaisuuden asumiseen liittyviä toiveita. Kysely on tarkoitettu kaikille yli 60-vuotiaille kymenlaaksolaisille. Kyselylomake toimii sekä tietokoneella että älylaitteessa. Kysely asumisesta yli 60-vuotiaille kymenlaaksolaisille: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Asukaskysely kouvolalaisille kaupungin teknisistä palveluista

Kouvolan kaupunki on avannut verkkokyselyn (Webropol) asukkaille kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista. Kyselyssä on mukana myös kysymyksiä vesihuollosta ja pelastustoimen palveluista. Vastausaikaa on 6.6.2022 asti.

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikka hakee kyselyssä asukkaiden mielipiteitä muun muassa jätehuollosta sekä katujen ja pyöräteiden kunnosta, niiden katuvalaistuksesta ja kunnossapidosta (ml. talvihoito) sekä puistojen ja leikkipaikkojen hoidosta. Samalla voi vastata myös liikuntapaikkojen hoitoon liittyviin kysymyksiin.

Kouvolan kysely on osa FCG Konsultointi Oy:n toteuttamaa valtakunnallista kyselyä, joka toteutetaan 25 kaupungissa ja kunnassa. Eri paikkakuntien tuloksista laaditaan vertailutaulukko, joka julkaistaan elokuussa.

Nuorten ääni kuuluviin osallistuvalla budjetoinnilla

Nyt kerätään ideoita, miten kouvolalaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan lisätä ja kehittää kaupungin nuorisopalveluiden toimintaa.

Nuorisopalvelut toteuttaa tänä vuonna yhdessä Kouvolan nuorisovaltuuston kanssa ensimmäisen koko Kouvolaa koskevan osallistuvan budjetoinnin kokeilun. Rahaa toteutuskelpoisten ja äänestyksen läpi käyneiden ideoiden toteuttamiseen on varattu 10000 euroa.

1.-30.4.2022 kuka tahansa iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta saa tehdä ehdotuksia nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi nuorisopalveluiden verkkosivulla Osallistuva budjetointi 2022 – Nuorten Kouvola

Toteutuskelpoiset ideat etenevät NuortenTaloille toukokuussa järjestettäviin työpajoihin. Työstämisen jälkeen ideoista äänestetään. Toteutusvaihe eniten ääniä saaneille ideoille alkaa elokuussa. Ideoita toteutetaan annetun määrärahan puitteissa.


Kyselytulokset:

Vaikuta Kouvolan kulttuuriohjelmaan vastaamalla kyselyyn

Kouvolan kulttuuripalvelut kartoitti asukkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia kaupungin kulttuuritoiminnasta kevään 2022 aikana. Kuntalaiskyselyn vastaukset antavat arvokasta tietoa vuonna 2022 laadittavaan Kouvolan kaupungin kulttuuriohjelmaan, joka tehdään liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimesta. Yhteenveto tuloksista (PDF 90kt). Tiedote: Kulttuurikyselyyn vastanneet toivovat lisää väriä, valoa ja kulttuurista hyvinvointia Kouvolaan – Kouvolan kaupunki

Ideoita Etelä-Kouvolan aktiivipuistoon

Kouvolan kaupunki kehittää liikunta- ja virkistysalueitaan. Tavoitteena on muodostaa monipuolisia aktiivipuistoja, joissa kaikenikäiset asukkaat voivat viihtyä liikkuen ja virkistäytyen.

Anjala-Inkeroinen alueen liikunta- ja virkistysalueista järjestettiin kysely maalis-huhtikuun aikana. Kyselyn avulla selvitettiin mikä alueella on parasta, ja missä on kehittämisen paikka. Alueen liikuntapaikat sijaitsevat nykyisin hajallaan, eikä selkeää yhtä keskittymää ole. Olisiko Etelä-Kouvolassa tulevaisuuden ratkaisuna liikuntapaikkojen ketju, jota viihtyisä reitti yhdistäisi?

Kysely on päättynyt. Kyselyn yhteenvetoraporttin voit tutustua tästä Yhteenveto vastauksista (pdf 12mt)

Taidepömpelit 2022

Kouvolan kaupunki ja KSS Energia toteuttavat taas tulevana kesänä Taidepömpelit-projektin, jossa integroidaan taidetta katujen varsilla ja puistoissa oleviin sähkönjakokaappeihin ja muuntamoihin. Karttakyselyllä etsittiin hyviä kohteita, ”pömpeleitä” eri puolilta Kouvolaa. Karttakysely oli avoinna huhtikuun 2022 ajan. Saaduista kohde-ehdotuksista valitaan kymmenen kesön aikana toteutettavaksi. Valittuihin pömpeleihin toteutettavien taideteosten haku tapahtui toukokuussa. Lisää hankkeesta Taidepömpelit Kouvola – Etusivu | Facebook sivulla.

Kysely ikäihmisille suunnatun toiminnan kehittämistarpeista

Kyselyyn tuli vastauksia 55, kiitos vastaajille. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kouvolan kaupungin ikäihmisten hyvinvointia edistävään työhön. Ikääntyvän väestön sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja vuoden 2023 alusta Kymenlaakson hyvinvointialue. Kouvolassa oli vuonna 2020 yli 65 vuotiaita 23 223 henkilöä, mikä on 28,6 % koko väestöstä.

Asukaskysely pyöräpysäköintipaikoista

Kouvolan kaupunki laatii katujen ja yleisten alueiden pyöräpysäköinnin kehittämisohjelmaa ja kouvolalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa kehittämisohjelman sisältöön vastaamalla lyhyeen pyöräpysäköintiä koskevaan kyselyyn. Kyselyn vastausaika on päättynyt ja tulokset julkaistaan myöhemmin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään pyöräpysäköintikohteiden suunnittelussa sekä kehittämisohjelman toimenpiteiden priorisoinnissa. Tiedote pyöräpysäköintikyselystä kaupungin verkkosivuilla.

Kokemuksia Kouvolan virkistysalueista

Kouvolan kaupungin kaupunkisuunnittelun palvelut kartoitti kaupunkilaisten kokemuksia Kouvolan virkistysverkoston nykytilasta. Virkistysalueiksi luetaan muun muassa rakennetut puistot, metsäalueet, niityt, uimarannat ja liikunta-alueet. Virkistysalueiksi luetaan maa-alueiden lisäksi vesistöt, kuten joet ja järvet sekä lammet. Kyselyyn vastasi yhteensä 74 henkilöä.

Kyselyllä pyrittiin saamaan tietoa tutkimukseen siitä, vastaako asukkaiden kokema ympäristö ja mielipiteet numeerista ja paikkatietomuodossa olevaa virkistysalueisiin liittyvää tietoa. Tätä ovat lähinnä alueiden pinta-alaan ja sijaintiin suhteessa muuhun yhdyskuntarakenteeseen liittyvät tiedot. Lisäksi kysely auttaa hahmottamaan, mitkä virkistysalueet ovat suosituimpia ja miksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maankäytön suunnittelussa, tutkimuksessa ja virkistysalueiden kehittämisessä.

Kysely on päättynyt. Yhteenveto kyselyvastauksista julkaistaan tällä sivulla kevään 2022 aikana.

Digitaito- ja digitukikysely kymenlaaksolaisille

Kymenlaakson liitto on jatkanut Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten digituen koordinointia ja kehittämistä Kymenlaaksossa. Pohjana työlle oli VM:n digitalisaation edistämisen kaksivuotinen maakunnallinen digitukihanke, joka päättyi lokakuussa 2021. DVV (Digi- ja väestötietovirasto) jatkaa digituen mallintamasta kansallisella tasolla ja Kymenlaakson liitto koordinoi digitukea Kymenlaaksossa huhtikuun 2022 loppuun. Kunnissa on käynnistynyt digitukitoimijoiden verkostot. Silti digituen löydettävyys on suurin haaste. Siksipä järjestimme Kymenlaaksoa koskevan digitaito- ja digitukikyselyn, joka päättyi 23.3.2022. Kiitokset vastanneille. Tiedote kyselyn tuloksista.

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiakysely

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kaikille kymenlaaksolaisille.
Osallisuus ja yhdessä tekeminen eri sidosryhmien kanssa ovat tärkeitä osa-alueita tulevan hyvinvointialueen luomisessa. Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiakysely päättyi 13.3.2022. Kymenlaakson hyvinvointialueen nettisivut.

Kohenna Kouvolaa -hankeideakysely

Hankeideoita Kouvolan kohentamiseksi tuli 158. Tänä vuonna aluetoimikuntien kehittämishankkeiden teemana on luonnon monimuotoisuus. Ideoissa oli toivottu mm. niittyjä, luontopolkujen kunnostusta, koirapuistoja, frisbeegolf -ratoja, pyöräilyreittejä, vanhusten palvelutaloille ja päiväkodeille kasvimaita, hyönteishotelleja. Seuraavaksi hankeideoita käsitellään asukkaiden työpajoissa eri alueilla. Työpajoista ilmoitellaan kaupungin nettisivuilla, aluetoimikuntien facebook-sivuilla ja tapahtumakalenterissa. Kiitos ideoiden lähettäjille.

Kuusankosken kolmesta betonipylväästä kysytään kuntalaisten mielipiteitä

Kuusankosken Rantapuistossa on neljä suurta betonipylvästä. Pylväät ovat jäänne vanhasta voimajohtolinjasta ja näitä voimajohtopylväitä on ollut aiemmin useampiakin. Vuonna 2012 purettiin kuusi pylvästä linjan länsipuolelta. Tekninen lautakunta käsittelee pylvään nro 7 purkamisluvan hakemista kokouksessaan 7.3.2022. Pylvään purkaminen nähdään välttämättömänä, koska pylväs on murtunut poikki ja se on tuettu väliaikaisratkaisuilla ja aiheuttaa nykytilanteessa turvallisuusriskin. Varsinaisen purkamislupapäätöksen tekee teknisen lautakunnan lupajaosto tai sen alainen viranhaltija. Muiden pylväiden kohtalo on vielä avoin. Mitä sinä haluaisit pylväille tehtävän? Tähän haemme kuntalaisten mielipiteitä kyselyllä. Vastausehdotuksina on säilyttäminen, purkaminen tai niiden osittainen purkaminen siten, että niistä jätetään jäljelle pylvään tyvi. Pylvään tyvistä (suunnitelmassa nimellä torso) on tehty suunnitelma (pdf, 8Mt). Kysely on päättynyt. Kyselyn vastauksia käytetään taustatietona pylväisiin liittyvässä päätöksenteossa.

Liikuntaselvitys yli 65-vuotiaille kouvolalaisille

Liikuntaselvitys toteutettiin Kouvolassa elo-syyskuussa 2021. Kyselyllä kerättin tietoa yli 65-vuotiaiden kouvolalaisten liikuntatottumuksista, liikkumista rajoittavista ja edistävistä tekijöistä ja liikuntapaikkojen käytöstä. Lisäksi kartoitettiin tyytyväisyyttä ja toiveita kunnan liikuntapalveluista ja -paikoista. Liikuntaselvityksen raportti on luettavissa erillisessä tiedostossa. Tulosten pohjalta pyritään kehittämään yli 65-vuotiaiden liikuntaedellytyksiä Kouvolassa.

Kysely ulkokuntoilupisteistä

Kouvolan kaupunki haluaa lisätä ulkokuntoilupisteiden määrää ja parantaa niiden varustelua. Asukkaiden toiveita uusien ulkokuntoilupisteiden sijainnista ja varustelusta kartoitettiin kyselyllä helmikuussa. Kysely on pättynyt. Yhteenveto kyselyn tuloksista. (pdf 9Mt)

Joukkoliikenteen asiakaskysely

Mikä Kouvolan joukkoliikenteessä toimii ja mikä ei? Kerro risut ja ruusut vuodesta 2021! Kouvolan kaupunki mittaa vuosittain tyytyväisyyttä joukkoliikenteen palveluihin. Kysely on päättynyt.

Hyvinvointikysely 2021

Marraskuussa 15-28.11.2021 kaikille kuntalaisille avoinna olleeseen kyselyyn saatiin 510 vastausta. Lasten ja nuorten sekä yli 65-vuotiaiden osuus vastaajista kasvoi. Valtaosa vastaajista sijoittui ikäryhmään 30-64 -vuotiaat. Yli puolet vastaajista kertoi voineensa viime vuonna hyvin tai erittäin hyvin. Eniten hyvinvoivia oli vastausten perusteella 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä. Huonosti voivia oli hieman enemmän kuin edellisinä vuosina.
Vuosittain toteuttavan kyselyn teemana oli eriarvoisen kohtelun vaikutus hyvinvointiin. Yli puolet vastaajista (64 %) ei ole kokenut eriarvoista kohtelua. Vastaajien, jotka ovat kokeneet eriarvoisuutta, kokemus liittyi eniten asuinpaikkaan, terveydentilaan, ikään ja sukupuoleen. Nuorilla vastaajilla suurin osa eriarvoisuutta koskevista vastauksista liittyi sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen ja terveydentilaan. Ikääntyneillä suurin osa eriarvoisuutta koskevista vastauksista liittyi ikään, asuinpaikkaan ja terveydentilaan. Hyvinvointikyselyn tulosten yhteenvetoraportti.

Vuoden Vanhusteko 2021 -palkinto

Vuoden Vanhusteko 2021 -haku on päättynyt 30.10.2021. Palkinnon saajaksi joulukuussa 2021 valittiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin vapaaehtoinen mummi- ja vaaritoiminta.

Mitä kaupunkialueiden puut merkitsevät sinulle?

Kysely Kouvolan keskustan kaupunkipuista on päättynyt. Yhteenveto kaupunkipuukyselyn tuloksista (pdf, 2 Mt)

Seniorikuntoilupisteet

Kysely uusien erityisesti senioreille suunniteltujen ulkokuntoilupisteiden sijaintiin ja varusteluun liittyen on päättynyt. Yhteenveto kyselyn tuloksista.

Ideoita Valkealan liikuntapuiston kehittämiseen

Kouvolan kaupunki pyysi asukkaiden mielipiteitä Valkealan liikuntapuiston ja sen lähialueiden nykytilasta sekä ideoita alueen kehittämiseen. Tieto auttaa kehittämään liikuntapaikkoja sekä virkistysalueita asukaslähtöisesti ja kestävästi. Kysely on päättynyt. Yhteenveto kyselyn tuloksista (3,3 Mt)

Kysely Kouvolan turvallisuudesta

Turvallisuuskyselyn tulokset täydentävät viranomaisten tietoja ja ne auttavat turvallisuustoimen kohdentamista eri asuinalueilla. Kyselyn teemoja ovat yhteisöllisyys, rikokset, turvallisuuden tunne, vaaralliset paikat ja alueet, tapaturmat, varautuminen ja globaalit turvallisuusuhat.

Turvallisuuskyselyn tulokset täydentävät viranomaisten tietoja ja ne auttavat turvallisuustoimen kohdentamista eri asuinalueilla. Tästä syystä kyselyssä kysytään sen alueen postinumero, jossa vastaaja asuu. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään täysin anonyymisti eli vastauksia ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön.

Kyselyn vastauksia käytetään kaupungin turvallisuussuunnitelman päivityksessä. Kouvolan kaupungin turvallisuussuunnitelma päivitetään tulevan syksyn ja talven aikana yhteistyössä kaupungin toimialojen, alueen viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Kyselyn tulokset voit lukea Kouvolan kaupungin sivuilta (pdf, 604kt).

Uimahallikysely

Uimahallikysely kokosi yhteen kuntalaisten ja uimahallin käyttäjien toiveita uuden virkistysuimahallin suhteen. Kuntalaiskyselyn toteutti tamperelainen Sport Venue Oy, joka vastasi myös Kouvolan vuoden 2018 uimahalliverkkoselvityksestä. Kysely oli osa laajempaa tarveselvitystä, joka toimii jatkossa hankesuunnittelun tukena. Kysely oli avoinna 23.4. – 9.5.2021.

Kouvola.fi-käyttäjäkysely

Kyselyn avulla kerättiin tietoa sivuston käyttäjistä ja siitä, millaista tietoa sivustolta etsitään ja miten hyvin sivusto käyttäjiä palvelee. Kysely on päättynyt. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin Kouvola-tuotepalkintoja. Arvonta on suoritettu ja voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti.

Pyörien liityntäpysäköinti bussipysäkeillä

Kun polkupyörille on tarkoituksenmukaiset paikat bussipysäkeillä, on pyöräily helppo kytkeä luontevaksi osaksi työ-, koulu- tai asiointimatkaa. Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden toiveita bussipysäkeistä, joissa pitäisi parantaa pyörien liityntäpysäköintiä ja mahdollisesti muuten kehittää pysäkkejä. Kysely oli auki 22.3.-11.4.2021. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista ja lisätietoa: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kouvolassa – Kouvolan kaupunki

Kouvolan osallisuuskysely, vastaa ja vaikuta!

Kouvolan osallisuuskyselyssä selvitettiin, miten Kouvolan asukkaat haluavat osallistua, vaikuttaa ja millaiset asiat tukisivat näitä toimenpiteitä. Kysely oli avoinna 11.2. – 11.3.2021. Tuloksia hyödynnetään Kouvolan osallisuusohjelmassa, johon kootaan tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä tavoitteet ja toimenpiteet osallisuuden edistämiseksi. Kyselyn tuloksia tiedotteessa.

Miten haluat asua Kouvolassa 2030?

Kouvolan kaupunki selvitti asukkailta asumisen arvostuksia, ihanteita ja valintoja Kouvolassa helmikuussa 2021. Verkkokyselyn tuloksia käytetään kaupungin asuntopoliittisen ohjelman laatimisessa, sekä yleisesti kaupungin maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa. Yhteenveto tuloksista julkaistaan myöhemmin.

Esteettömät leikkipaikat

Kouvolan kaupunki haluaa kehittää kaikille avoimia liikkumismahdollisuuksia. Kyselyllä kartoitettiin kaupunkilaisten toiveita kaupungin ylläpitämien esteettömien ulkoleikkipaikkojen suunnittelun tueksi.

Mikä on tärkeää uimahallin sijainnissa?

Kaikille avoin kysely uimahallin sijaintiin vaikuttavista tekijöistä oli auki 12.-31.1.2021. Yhteenveto tuloksista julkaistaan myöhemmin.

Päivitetty 8.8.2022

Sivun alkuun