Kaupungin eri palveluissa tehdään paljon suunnittelu- ja kehittämistyötä, johon toivotaan mielipiteitä tai tarvitaan ruohonjuuritason kokemustietoa. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joka asut, toimit yrittäjänä tai matkailet Kouvolassa, omistat täällä maata tai kiinteistön, ulkoilet kaupungin viher- ja ulkoilualueilla, liikut erilaisilla välineillä reittejä ja väyliä pitkin tai käytät kaupungin lukuisia palveluita kirjastosta kouluun ja leikkipaikasta teatteriin.

Tältä sivulta löydät linkit ajankohtaisiin kyselyihin, jotka koskevat Kouvolan kaupungin palveluita, sekä yhteenvetoja menneistä kyselyistä.

Vastaa ja vaikuta!

Avoinna olevat kyselyt:

Mitä kaupunkialueiden puut merkitsevät sinulle? Vastaa kyselyyn!

Mitä kaupunkialueiden puut merkitsevät sinulle? Missä kasvavat tärkeimmät puut Kouvolan keskustassa ja minne niitä toivotaan lisää? Asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä kaupunkipuista hyödynnetään tulevaisuudessa katu- ja puistoalueiden suunnittelussa sekä kunnossapidossa.

Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa Kouvolan kaupunkipuista asukkaiden ja Kouvolassa säännöllisesti asioivien näkökulmasta. Kysely liittyy meneillään olevaan kaupunkipuuselvitykseen, jonka tarkoituksena on selvittää Kouvolan kaupunkipuiden nykytilannetta, vahvistaa katu- ja puistopuiden asemaa tiiviisti rakennetussa ympäristössä ja lisätä tietoutta kaupunkipuiden esteettisistä, ekologisista ja terveydellisistä hyödyistä.

Kaupunkipuilla tarkoitetaan tässä kyselyssä Kouvolan keskustan alueella kaduilla, aukioilla ja puistoissa kasvavia, istutettuja tai luontaisesti kasvaneita lehti- ja havupuita. Kysely ei sisällä metsäisten alueiden kuten taajamametsien puita. Vastaa kyselyyn tästä linkistä (Maptionnaire). Kysely on auki 14.10 – 31.10.2021. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia.

Lisätietoja: Suunnitteluhortonomi Liisa Mäkitalo, puh. 020 615 5441, liisa.makitalo@kouvola.fi.

Ideoita Valkealan liikuntapuiston kehittämiseen

Tulevaisuudessa Valkealan liikuntapuisto on yksi kaupungin aktiivipuistoista, joissa kaikenikäiset voivat liikkua monipuolisesti myös maksutta. Kouvolan kaupunki pyytää asukkaiden mielipiteitä Valkealan liikuntapuiston ja sen lähialueiden nykytilasta sekä ideoita alueen kehittämiseen. Tieto auttaa kehittämään liikuntapaikkoja sekä virkistysalueita asukaslähtöisesti ja kestävästi.

Kyselyalue käsittää Valkealan Harjunmäen sekä Likolammen ympäristöineen sekä Valkealatalon, jäähallin ja urheilukentän alueen. Vastaa kyselyyn tästä linkistä (Maptionnaire). Kysely on auki 1.-31.10.2021.

Seniorikuntoilupisteet

Kouvolan kaupunki haluaa edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisätä omatoimista liikkumista kehittämällä vapaasti käytössä olevia liikuntapaikkoja. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa uusien erityisesti senioreille suunniteltujen ulkokuntoilupisteiden sijaintiin ja varusteluun. Vastaa kyselyyn tästä linkistä. Kysely on avoinna 27.9.-17.10.2021.

Lisätietoja kyselystä:
kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi p. 020 615 7404 tai
liisa.makitalo(at)kouvola.fi p. 020 615 5441 tai
marika.peltonen(at)kouvola.fi p. 020 615 8436

Vuoden Vanhusteko 2021 -palkinto haettavana

Onko tiedossasi asia, teko tai hanke, joka ansaitsisi Kouvolan Vuoden Vanhusteko -palkinnon?
Kouvolan vanhusneuvosto etsii ehdokkaita Vuoden Vanhusteko 2021 -palkinnon saajaksi. Palkinto on kunniamaininta ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai kehittämishankkeelle. Voittaja julkaistaan joulukuussa 2021.

Hakemukset tulee toimittaa Kouvolan vanhusneuvostolle 31.10.2021 klo 12 mennessä täyttämällä sähköinen lomake tästä linkistä. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteella Kouvolan vanhusneuvosto, PL 85, 45101 Kouvola.

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 615 8577, heli.veripaa(at)kouvola.fi

Kyselytulokset:

Kysely Kouvolan turvallisuudesta

Turvallisuuskyselyn tulokset täydentävät viranomaisten tietoja ja ne auttavat turvallisuustoimen kohdentamista eri asuinalueilla. Kyselyn teemoja ovat yhteisöllisyys, rikokset, turvallisuuden tunne, vaaralliset paikat ja alueet, tapaturmat, varautuminen ja globaalit turvallisuusuhat.

Turvallisuuskyselyn tulokset täydentävät viranomaisten tietoja ja ne auttavat turvallisuustoimen kohdentamista eri asuinalueilla. Tästä syystä kyselyssä kysytään sen alueen postinumero, jossa vastaaja asuu. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään täysin anonyymisti eli vastauksia ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön.

Kyselyn vastauksia käytetään kaupungin turvallisuussuunnitelman päivityksessä. Kouvolan kaupungin turvallisuussuunnitelma päivitetään tulevan syksyn ja talven aikana yhteistyössä kaupungin toimialojen, alueen viranomaisten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Kyselyn tulokset voit lukea Kouvolan kaupungin sivuilta (pdf, 604kt).

Uimahallikysely

Uimahallikysely kokosi yhteen kuntalaisten ja uimahallin käyttäjien toiveita uuden virkistysuimahallin suhteen. Kuntalaiskyselyn toteutti tamperelainen Sport Venue Oy, joka vastasi myös Kouvolan vuoden 2018 uimahalliverkkoselvityksestä. Kysely oli osa laajempaa tarveselvitystä, joka toimii jatkossa hankesuunnittelun tukena. Kysely oli avoinna 23.4. – 9.5.2021.

Kouvola.fi-käyttäjäkysely

Kyselyn avulla kerättiin tietoa sivuston käyttäjistä ja siitä, millaista tietoa sivustolta etsitään ja miten hyvin sivusto käyttäjiä palvelee. Kysely on päättynyt. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin Kouvola-tuotepalkintoja. Arvonta on suoritettu ja voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti.

Pyörien liityntäpysäköinti bussipysäkeillä

Kun polkupyörille on tarkoituksenmukaiset paikat bussipysäkeillä, on pyöräily helppo kytkeä luontevaksi osaksi työ-, koulu- tai asiointimatkaa. Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden toiveita bussipysäkeistä, joissa pitäisi parantaa pyörien liityntäpysäköintiä ja mahdollisesti muuten kehittää pysäkkejä. Kysely oli auki 22.3.-11.4.2021. Lue yhteenveto kyselyn tuloksista ja lisätietoa: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kouvolassa – Kouvolan kaupunki

Kouvolan osallisuuskysely, vastaa ja vaikuta!

Kouvolan osallisuuskyselyssä selvitettiin, miten Kouvolan asukkaat haluavat osallistua, vaikuttaa ja millaiset asiat tukisivat näitä toimenpiteitä. Kysely oli avoinna 11.2. – 11.3.2021. Tuloksia hyödynnetään Kouvolan osallisuusohjelmassa, johon kootaan tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä tavoitteet ja toimenpiteet osallisuuden edistämiseksi. Kyselyn tuloksia tiedotteessa.

Miten haluat asua Kouvolassa 2030?

Kouvolan kaupunki selvitti asukkailta asumisen arvostuksia, ihanteita ja valintoja Kouvolassa helmikuussa 2021. Verkkokyselyn tuloksia käytetään kaupungin asuntopoliittisen ohjelman laatimisessa, sekä yleisesti kaupungin maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa. Yhteenveto tuloksista julkaistaan myöhemmin.

Esteettömät leikkipaikat

Kouvolan kaupunki haluaa kehittää kaikille avoimia liikkumismahdollisuuksia. Kyselyllä kartoitettiin kaupunkilaisten toiveita kaupungin ylläpitämien esteettömien ulkoleikkipaikkojen suunnittelun tueksi.

Mikä on tärkeää uimahallin sijainnissa?

Kaikille avoin kysely uimahallin sijaintiin vaikuttavista tekijöistä oli auki 12.-31.1.2021. Yhteenveto tuloksista julkaistaan myöhemmin.

Osallistu Kuusankosken ulkoilu- ja liikunta-alueen kehittämiseen!

Kysely on päättynyt 30.12.2020. Lue yhteenveto tuloksista (PDF, 2,9 M).

Kysely Kouvolan sähköisistä palveluista ja niiden kehittämisestä

Kysely on päättynyt 31.12.2020. Lue yhteenveto tuloksista (PDF, 400 kt).

Miten sinä voit? Vuosittainen hyvinvointikysely

Kouvolan kaupunki haluaa vahvistaa asukkaidensa hyvinvointia ja kuulla kuntalaisten kokemuksia omasta hyvinvoinnista vuonna 2020. Kyselyssä on vuosittain yksi hyvinvointiin liittyvä teemakysymys, ja tänä vuonna se oli korona-ajan vaikutus hyvinvointiin. Kaiken ikäisille asukkaille avoin hyvinvointikysely oli auki 16.11.-29.11.2020.

Kalalampi-Utunmäen kehittäminen ja metsänhoitosuunnitelma

Kalalampi-Utunmäen alueelle ollaan perustamassa uutta luonnonsuojelualuetta sekä laatimassa ulkoilupainotteista metsänhoitosuunnitelmaa syksyn 2020 aikana. Asukkaat saivat osallistua suunnitteluun kertomalla mielipiteensä vastaamalla kaikille avoimeen verkkokyselyyn, joka oli auki 28.10.-25.11.2020. Yhteenveto tuloksista julkaistaan tällä verkkosivulla myöhemmin.

Vuoden Vanhusteko 2020 -palkinto haettavana

Kouvolan vanhusneuvoston myöntämän Vuoden Vanhusteko 2020 -palkinnon sai tänä vuonna Kouvolan kaupungin yli 70-vuotiaille tarkoitettu ”Mitä kuuluu?” –soittorinki ja asiointipalvelut. Palkinto luovutettiin 9.12.2020. Lue uutinen Kouvolan kaupungin verkkouutisista.

Vuonna 2019 palkinto myönnettiin Kymijoen hoivan hankkeelle ”Muistoissa taikaa -mennyttä aikaa”. Lue uutinen Kouvolan kaupungin verkkouutisista.

Kouvolan kulttuuripalkinto 2020

Kouvolan kulttuuripalkintoehdokkaat ja 21.8.2020 julkaistu voittaja Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

Hyvinvointikysely 2019

Yhteenveto hyvinvointikyselyn 2019 tuloksista (pdf, 321 KB) Kouvolan kaupungin verkkosivuilla. Vuosittain pidettävä kysely oli auki marraskuussa kaupungin verkkosivuilla ja siihen vastasi 357 kuntalaista. Lue lisää hyvinvoinnista ja keinoista sen edistämiseen Voi hyvin -sivustolta.

Koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntaselvitys 2019

Tulokset koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden liikuntaselvityksestä (pdf, 902KB). Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2019 ja se kohdistettiin Kouvolan oppilaitosten 3. ja sitä ylempien luokkien oppilaille. Kyselyyn vastasi 2900 kouvolalaista lasta ja nuorta. 

Päivitetty 14.10.2021