Tältä sivulta löydät linkit ajankohtaisiin kyselyihin, jotka koskevat Kouvolan kaupungin palveluita. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joten osallistu ja vaikuta!

Kaupungin eri palveluissa tehdään paljon suunnittelu- ja kehittämistyötä, johon toivotaan mielipiteitä tai tarvitaan ruohonjuuritason kokemustietoa. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joka asut, toimit yrittäjänä tai matkailet Kouvolassa, omistat täällä maata tai kiinteistön, ulkoilet kaupungin viher- ja ulkoilualueilla, liikut erilaisilla välineillä reittejä ja väyliä pitkin tai käytät kaupungin lukuisia palveluita kirjastosta kouluun ja leikkipaikasta teatteriin.

Kyselylinkkien lisäksi sivulla pyritään näyttämään myös yhteenvetoja menneistä kyselyistä.

Avoinna olevat kyselyt:

Vastaa Kouvolan kulttuuripalveluiden asiakaskyselyyn

Kouvolan kulttuuripalvelut kartoittaa asiakkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia kaupungin kulttuuritoiminnasta. Kuntalaiskyselyn vastaukset antavat arvokasta tietoa Kouvolan kulttuuripalveluiden kehittämiseen. Kouvolassa hyväksyttiin viime keväänä työlle suuntaviivoja antava Kouvolan kaupungin kulttuuriohjelma 2023-2032.

Yhteystietojen jättäneiden kesken arvotaan vapaalippuja elokuussa järjestettäville Wiipurintien markkinoille 3.8.2024 ja InkJazz-konserttiin 23.8.2024.

Kaikille avoimeen kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä
Kysely on avoinna 14.2.-31.3.2024.

Vastaa joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyyn

Miten onnistuimme Koutsi-joukkoliikenteen järjestämisessä vuonna 2023?
Käy vastaamassa tyytyväisyyttä mittaavaan kyselyyn ja jätä kommenttisi. Kysely on vuosittainen ja sen tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämiseen. Kyselyn on avoinna 31.12.2023 asti ja sen tulokset julkaistaan tammi-helmikuun aikana. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastaa Koutsin Webropol-kyselyyn tästä linkistä.

Leikkipaikkojen määrä tarkastelussa – kerro mitkä kohteet sinä säilyttäisit

Kouvolan kaupunki tarkastelee leikkipaikkojen palveluverkkoa. Säästötavoitteen mukaan leikkipaikkojen nykyisestä määrästä karsitaan 15 %, eli noin 16 kpl. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kuntalaisten mielipiteitä niiden leikkipaikkojen osalta, jotka sijaitsevat lähekkäin ja jotka ovat kunnoltaan ja varustukseltaan samantyyppisiä. Osa niistä on myös havaitusti vähällä käytöllä. Tarkastelussa pidetään tärkeänä, että alueella säilyy yksi tai useampi leikkipaikka.

Äänestä siis alueittain suosikkileikkipaikkaasi, jonka haluaisit säilyttää.

Lue lisää ja vastaa kyselyyn tästä linkistä (Maptionnaire).
Kysely on avoinna 4.–17.12.2023.

Kyselytulokset:

Kysely Jaalan virkistysalueista ja -reiteistä-Jaalan aktiivipuisto

Liittyen Kouvolan Aktiivipuistojen kehittämiseen, toteutettiin keväällä 2023 karttakysely asukkaille koskien Jaalan virkistysalueita ja -reittejä. Kyselyyn vastasi 39 asukasta, joiden vastaukset on koottu oheiseen raporttiin Jaalan alueen aktiivipuiston kyselyraportti (pdf 5Mt)

Kysely Kouvolan virkistysreiteistä

Kouvolassa on satoja kilometrejä erilaisia liikuntaan houkuttelevia reittejä; kuntoratoja, luontopolkuja, latuja, kevyen liikenteen raitteja, vesireittejä ja muita ulkoilureittejä. Tällä kyselyllä halutaan selvittää reittien käyttäjien näkemyksiä reitistöstä. Vastaavatko reitit juuri sinun tarpeitasi? Mikä sinulle on reiteillä tärkeää, entä löytyykö niistä kehitettävää? Vastauksia käytetään virkistysreitistön kehittämistyössä. Kysely oli avoinna 8.9.2023 asti.

Vaikuta Oravalan, Siikavan ja Kimolan tulevaisuuteen!

Kouvolan kaupungin kaavoitus selvitti maankäytön ohjauksen tarvetta Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan läheisyydessä olevissa kylissä: Kimolassa, Oravalassa ja Siikavalla. Kyselyt olivat avoinna 21.6.-21.7.2023.

Kyselyiden tuloksista laadittu raportti on ladattavissa kaavahankkeen sivuilta, osoitteessa www.kouvola.fi/pyhajarviryk.

Vastauksia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa – asukkaiden ja maanomistajien osallistaminen, tavoitteet, resurssit, ylipäätään onko rakentamisen ohjaukselle ja suunnittelulle tarvetta. Tavoitteena on selvittää tarve täydennysrakentamiselle maanomistajien ja asukkaiden näkökulmasta.

Kouvolalainen aikuinen – miten sinä liikut?

Kerro liikunta- ja terveystottumuksistasi sekä näkemyksistä ja kehittämistoiveista Kouvolan kaupungin liikuntapalveluihin liittyen. Kysely on sulkeutunut 26.3.2023.

Vastattavana oli sekä asukkaille suunnattu kysely että Kouvolan kaupungin henkilöstölle suunnattu kysely. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan JOPO -polkupyörä. Yhteenveto tuloksista päivitetään tälle sivulle kevään 2023 aikana.

Lisätietoja kyselystä: Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, Kouvolan kaupunki


Kysely Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjille

Mitkä tekijät innostavat lähtemään ulkoilemaan Käyrälammelle? Onko sinulla lempipaikkaa reitin varrella? Millaisista asioista toivoisit saavasi lisää tietoa? Kaikki tarinat, muistot sekä paikallishistoriaan liittyvät tiedot ovat tervetulleita.

Kyselyn avulla kartoitimme Käyrälammen ulkoilureitin käyttöä sekä toiveita liittyen reitin varrella esiteltäviin teemoihin. Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa -hankkeessa kerätään ulkoilureitin kehittämiseen sekä vapaa-ajan ja luontomatkailun elävöittämiseen liittyviä tarinoita ja mielipiteitä. Kyselyn laatimiseen ovat osallistuneet Edukon luonto-ohjaajaopiskelijat. Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjäkyselyn vastausten yhteenveto (pdf, 85,8 kt)

Koe käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa on Kymenlaakson liiton rahoittama hanke.

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely

Miten onnistuimme joukkoliikenteen järjestämisessä vuonna 2022? Vuosittaisessa kyselyssä mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä Kouvolan joukkoliikenteeseen ja sen tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Kysely oli avoinna 15.1.2023 asti. Joukkoliikenteen asiakaskyselyn 2022 tulokset (kouvola.fi)

Miten sinä voit? Vuoden 2022 hyvinvointikysely

Kaiken ikäisille asukkaille avoin vuosittainen hyvinvointikysely oli auki 28.11.-11.12.2022. Vuoden 2022 teema oli turvallisuus. Yhteenveto tuloksista on luettavissa verkkosivulla Hyvinvointikysely – Kouvolan kaupunki.

Digikysely Kouvolan ikäihmisille

Kysely oli avoinna yli 65-vuotiaille kouvolalaisille. Kyselytulosten avulla kehitetään ikäihmisten digitukea. Sähköinen ja paperinen digikysely toteutui marraskuussa 2022 ja tulokset olivat odotetunlaiset. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 152 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli 65–74-vuotiaita (55%). Kyselyn perusteella ikääntyneillä oli käytössä älypuhelimia, tabletteja ja kannettavia tietokoneita kaikkein eniten. Näiden käyttöön kaivattiin myös eniten tukea ja opastusta. Tämä ilmenee myös DVV:n (digi- ja väestötietoviraston) tutkimuksissa, joissa ikäihmisillä on eniten haasteita digilaitteiden käytön kanssa. Digituki | Digitukijan tarvitsema osaaminen | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Vanhusneuvosto linjasi digikyselyn osalta kokouksessaan 24.1.2023 puheenjohtaja Markku Mikkolan ohella, että on tärkeää järjestää vastakin kyselyitä, jotta digituen tarpeesta ja digipalveluiden toimivuudesta saadaan riittävän hyvä tilannekuva. Neuvosto ehdottaakin, että sähköisten palveluiden kehittäjät edistävät palveluidensa sujuvuutta mukaan lukien selkokielisyys. Toiveena on, että palveluiden tuottajat kustantaisivat ilmaisen digituen pisteen yhteisrahoituksella. Palvelujen toimijoina tarkoitetaan pankkeja, vakuutuslaitoksia, sähköyhtiöitä, viranomaistoimijoita ja hyvinvointialuetta. Digituen halutaan pysyvän maksuttomana.

Lisätietoja: Katariina Terävä, projektipäällikkö Digitaidoilla osalliseksi -hanke 
puh. 020 615 7044, 040 847 7940, katariina.terava(at)kouvola.fi

Kouvolan digineuvontapalveluista lisätietoa kouvola.fi -digitukisivuilta tai hakusanalla digituki.

Päivitetty 16.2.2024

Sivun alkuun