Tältä sivulta löydät linkit ajankohtaisiin kyselyihin, jotka koskevat Kouvolan kaupungin palveluita. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joten osallistu ja vaikuta!

Kaupungin eri palveluissa tehdään paljon suunnittelu- ja kehittämistyötä, johon toivotaan mielipiteitä tai tarvitaan ruohonjuuritason kokemustietoa. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joka asut, toimit yrittäjänä tai matkailet Kouvolassa, omistat täällä maata tai kiinteistön, ulkoilet kaupungin viher- ja ulkoilualueilla, liikut erilaisilla välineillä reittejä ja väyliä pitkin tai käytät kaupungin lukuisia palveluita kirjastosta kouluun ja leikkipaikasta teatteriin.

Kyselylinkkien lisäksi sivulla pyritään näyttämään myös yhteenvetoja menneistä kyselyistä.

Avoinna olevat kyselyt:

Kysely Vuoden Vanhusteko 2023 -palkinnosta

Onko tiedossasi asia, teko tai hanke, joka ansaitsisi Kouvolan Vuoden Vanhusteko -palkinnon?

Kouvolan vanhusneuvosto etsii ehdokkaita Vuoden Vanhusteko 2023 -palkinnon saajaksi. Palkinto on kunniamaininta ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai kehittämishankkeelle. Voittaja julkistetaan 7.12.2023.

Hakemukset tulee toimittaa Kouvolan vanhusneuvostolle 15.11.2023 klo 12 mennessä täyttämällä sähköinen lomake tai hakemuksen voi myös postittaa osoitteella Kouvolan vanhusneuvosto, PL 85, 45101 Kouvola. Paperisia kyselylomakkeita löytyy kirjastoista.

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Katariina Terävä, katariina.terava@kouvola.fi

Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi!

Kysely Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2023 -palkinnosta: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com, kysely on auki 15.11.2023 klo 12 asti)

Kysely Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2023 -palkinnosta: Paperinen kyselylomake (pdf, 141 kt)

Valkealan kirjaston asiakaskysely

Valkealan kirjasto avaa ovensa tammikuussa 2024 uudessa Valkealan monitoimitalossa. Tässä Webropol-kyselyssä kartoitamme asiakkaiden toivomuksia Valkealan kirjaston palveluajoista ja tapahtumista. Kysely on auki 31.10.2023 asti. Vastaa ja vaikuta!

Kysely Vuoden Vammaisteko 2023 -palkinnosta

Onko tiedossasi asia, teko tai hanke, joka ansaitsisi Kouvolan Vuoden Vammaisteko -palkinnon?

Kouvolan vammaisneuvosto etsii ehdokkaita Vuoden Vammaisteko 2023 -palkinnon saajaksi. Palkinto on kunniamaininta ja se myönnetään hyvälle vammaistyön teolle tai kehittämishankkeelle. Voittaja julkistetaan 4.12.2023.

Hakemukset tulee toimittaa Kouvolan vammaisneuvostolle 15.11.2023 klo 12 mennessä täyttämällä sähköinen lomake tai hakemuksen voi myös postittaa osoitteella Kouvolan vammaisneuvosto, PL 85, 45101 Kouvola. Paperisia kyselylomakkeita löytyy kirjastoista.

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Katariina Terävä, katariina.terava@kouvola.fi

Tule mukaan vammaistyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi!

Kysely Kouvolan Vuoden Vammaisteko 2023 -palkinnosta: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com, kysely on auki 15.11.2023 klo 12 asti)

Kysely Kouvolan Vuoden Vammaisteko 2023 -palkinnosta: Paperinen kyselylomake (pdf, 105 kt)

Kysely Haanojan kirjaston käytöstä

Kaupunki toteuttaa Haanojan kirjastoa koskevan vaikutusten arvioinnin päätöksenteon pohjaksi. Vastaa kyselyyn, jos käytät Haanojan kirjastoa tai jos perheessäsi on alle 18-vuotiaita lapsia, jotka käyttävät Haanojan kirjaston palveluita yksin tai perheen kanssa. Kysely on auki 6.-17.9.2023.

Kysely Haanojan kirjaston käytöstä: Lapset, nuoret ja lapsiperheet 6.9.-17.9.2023: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Kysely Haanojan kirjaston käytöstä: Aikuiset 6.9.-17.9.2023: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Kyselytulokset:

Kysely Kouvolan virkistysreiteistä

Kouvolassa on satoja kilometrejä erilaisia liikuntaan houkuttelevia reittejä; kuntoratoja, luontopolkuja, latuja, kevyen liikenteen raitteja, vesireittejä ja muita ulkoilureittejä. Tällä kyselyllä halutaan selvittää reittien käyttäjien näkemyksiä reitistöstä. Vastaavatko reitit juuri sinun tarpeitasi? Mikä sinulle on reiteillä tärkeää, entä löytyykö niistä kehitettävää? Vastauksia käytetään virkistysreitistön kehittämistyössä. Kysely oli avoinna 8.9.2023 asti.

Vaikuta Oravalan, Siikavan ja Kimolan tulevaisuuteen!

Kouvolan kaupungin kaavoitus selvitti maankäytön ohjauksen tarvetta Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan läheisyydessä olevissa kylissä: Kimolassa, Oravalassa ja Siikavalla. Kyselyt olivat avoinna 21.6.-21.7.2023.

Kyselyiden tuloksista laadittu raportti on ladattavissa kaavahankkeen sivuilta, osoitteessa www.kouvola.fi/pyhajarviryk.

Vastauksia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa – asukkaiden ja maanomistajien osallistaminen, tavoitteet, resurssit, ylipäätään onko rakentamisen ohjaukselle ja suunnittelulle tarvetta. Tavoitteena on selvittää tarve täydennysrakentamiselle maanomistajien ja asukkaiden näkökulmasta.

Kouvolalainen aikuinen – miten sinä liikut?

Kerro liikunta- ja terveystottumuksistasi sekä näkemyksistä ja kehittämistoiveista Kouvolan kaupungin liikuntapalveluihin liittyen. Kysely on sulkeutunut 26.3.2023.

Vastattavana oli sekä asukkaille suunnattu kysely että Kouvolan kaupungin henkilöstölle suunnattu kysely. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan JOPO -polkupyörä. Yhteenveto tuloksista päivitetään tälle sivulle kevään 2023 aikana.

Lisätietoja kyselystä: Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, Kouvolan kaupunki


Kysely Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjille

Mitkä tekijät innostavat lähtemään ulkoilemaan Käyrälammelle? Onko sinulla lempipaikkaa reitin varrella? Millaisista asioista toivoisit saavasi lisää tietoa? Kaikki tarinat, muistot sekä paikallishistoriaan liittyvät tiedot ovat tervetulleita.

Kyselyn avulla kartoitimme Käyrälammen ulkoilureitin käyttöä sekä toiveita liittyen reitin varrella esiteltäviin teemoihin. Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa -hankkeessa kerätään ulkoilureitin kehittämiseen sekä vapaa-ajan ja luontomatkailun elävöittämiseen liittyviä tarinoita ja mielipiteitä. Kyselyn laatimiseen ovat osallistuneet Edukon luonto-ohjaajaopiskelijat. Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjäkyselyn vastausten yhteenveto (pdf, 85,8 kt)

Koe käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa on Kymenlaakson liiton rahoittama hanke.

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely

Miten onnistuimme joukkoliikenteen järjestämisessä vuonna 2022? Vuosittaisessa kyselyssä mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä Kouvolan joukkoliikenteeseen ja sen tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Kysely oli avoinna 15.1.2023 asti. Joukkoliikenteen asiakaskyselyn 2022 tulokset (kouvola.fi)

Miten sinä voit? Vuoden 2022 hyvinvointikysely

Kaiken ikäisille asukkaille avoin vuosittainen hyvinvointikysely oli auki 28.11.-11.12.2022. Vuoden 2022 teema oli turvallisuus. Yhteenveto tuloksista on luettavissa verkkosivulla Hyvinvointikysely – Kouvolan kaupunki.

Digikysely Kouvolan ikäihmisille

Kysely oli avoinna yli 65-vuotiaille kouvolalaisille. Kyselytulosten avulla kehitetään ikäihmisten digitukea. Sähköinen ja paperinen digikysely toteutui marraskuussa 2022 ja tulokset olivat odotetunlaiset. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 152 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli 65–74-vuotiaita (55%). Kyselyn perusteella ikääntyneillä oli käytössä älypuhelimia, tabletteja ja kannettavia tietokoneita kaikkein eniten. Näiden käyttöön kaivattiin myös eniten tukea ja opastusta. Tämä ilmenee myös DVV:n (digi- ja väestötietoviraston) tutkimuksissa, joissa ikäihmisillä on eniten haasteita digilaitteiden käytön kanssa. Digituki | Digitukijan tarvitsema osaaminen | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Vanhusneuvosto linjasi digikyselyn osalta kokouksessaan 24.1.2023 puheenjohtaja Markku Mikkolan ohella, että on tärkeää järjestää vastakin kyselyitä, jotta digituen tarpeesta ja digipalveluiden toimivuudesta saadaan riittävän hyvä tilannekuva. Neuvosto ehdottaakin, että sähköisten palveluiden kehittäjät edistävät palveluidensa sujuvuutta mukaan lukien selkokielisyys. Toiveena on, että palveluiden tuottajat kustantaisivat ilmaisen digituen pisteen yhteisrahoituksella. Palvelujen toimijoina tarkoitetaan pankkeja, vakuutuslaitoksia, sähköyhtiöitä, viranomaistoimijoita ja hyvinvointialuetta. Digituen halutaan pysyvän maksuttomana.

Lisätietoja: Katariina Terävä, projektipäällikkö Digitaidoilla osalliseksi -hanke 
puh. 020 615 7044, 040 847 7940, katariina.terava(at)kouvola.fi

Kouvolan digineuvontapalveluista lisätietoa kouvola.fi -digitukisivuilta tai hakusanalla digituki.

Päivitetty 2.10.2023

Sivun alkuun