Tältä sivulta löydät linkit ajankohtaisiin kyselyihin, jotka koskevat Kouvolan kaupungin palveluita. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joten osallistu ja vaikuta!

Kaupungin eri palveluissa tehdään paljon suunnittelu- ja kehittämistyötä, johon toivotaan mielipiteitä tai tarvitaan ruohonjuuritason kokemustietoa. Paras asiantuntija voit olla juuri sinä, joka asut, toimit yrittäjänä tai matkailet Kouvolassa, omistat täällä maata tai kiinteistön, ulkoilet kaupungin viher- ja ulkoilualueilla, liikut erilaisilla välineillä reittejä ja väyliä pitkin tai käytät kaupungin lukuisia palveluita kirjastosta kouluun ja leikkipaikasta teatteriin.

Kyselylinkkien lisäksi sivulla pyritään näyttämään myös yhteenvetoja menneistä kyselyistä.

Avoinna olevat kyselyt:

Vastaa kyselyyn Kouvolan yhdyskuntateknisistä palveluista

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikka hakee kyselyssä asukkaiden mielipiteitä muun muassa jätehuollosta sekä katujen ja pyöräteiden kunnosta, niiden katuvalaistuksesta ja kunnossapidosta sekä puistojen ja leikkipaikkojen hoidosta. Samalla voi vastata myös liikuntapaikkojen hoitoon liittyviin kysymyksiin.

Kuntalaisten mielipidettä kysytään myös siitä, millä toimenpiteillä katuympäristön tai puistojen viihtyisyys kuntalaisen mielestä paranisi. Lisäksi kysytään, mihin tai minkälaisiin viheralueisiin kaupungin kannattaisi jatkossa panostaa.

Vastaa viimeistään 12.8.2024: Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Monitoimiareenan tarveselvitys

Kysely liittyy Kouvolan uuden monitoimiareenan tarveselvityksen tarkentamiseen. Kyselyn tarkoituksena on koota lisätietoa areenan tiloista kiinnostuneiden seurojen tilatarpeista ja muista odotuksista tilaan liittyen. Monitoimiareenasta kiinnostuneet seurat kootaan kyselyn perusteella keskustelutilaisuuteen juhannuksen jälkeiselle viikolle.  

Vastaamisohjeet:

Jokainen seura vastaa kyselyyn vain yhdellä lomakkeella! Toivomme, että mahdollisimman moni seura vastaa kyselyyn, vaikka ei ole kiinnostunut tai ei tulisi käyttämään monitoimiareenaa.
Valmis lomake lähetetään sivun lopussa olevalla painikkeella. Vastausaika päättyy su 16.6.2024

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/C9F533C73887F89C

Apua kyselyyn liittyvissä teknisissä ongelmissa: Jan Norra, p. 040 575 1717, jan.norra@nsconsulting.fi
Lisätietoja areenahankkeesta: Teemu Mäkipaakkanen, p. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi

Kaupunki kysyy yrityksiltä mielipidettä tulevaisuuden työnantaja- ja yrityspalveluista

TE-palvelut (työ- ja elinkeinopalvelut) siirtyvät 1.1.2025 Kouvolan kaupungin järjestämisvastuulle. Palveluiden halutaan uudistuksen jälkeen vastaavan entistä paremmin juuri Kouvolan kaupungin, sen asukkaiden ja yritysten tarpeita.

Muutoksen valmistelun tueksi yrityksiltä kysytään nyt näkemyksiä mm. siitä, millaisia palveluita he haluaisivat tulevaisuudessa saada. Kyselyllä kerättävää tietoa hyödynnetään Kouvolan kaupungilla TE-palveluiden kehittämisessä osana TE24-uudistuksen valmistelua ja valmistelua tukevassa Vaikuttavat työllisyyspolut -hankkeessa.

Vastaa kyselyyn 31.7.2024 mennessä (Webropol)

Vastaa kyselyyn suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden sijoittumisista Kouvolassa

Kouvolan kaupungin kaavoituksessa laaditaan ohjeistusta suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden sijoittumisista Kouvolassa hyvien suunnittelukäytäntöjen pohjaksi. Kyselyn avulla kaupunki toivoo kuntalaisilta ja vapaa-ajan asukkailta näkökulmia asiasta. Kysely on avoinna 25.3.-8.4.2024.

Vastaa avoimeen aurinkovoimakyselyyn tästä linkistä

Kyselytulokset:

Kysely Kouvolan vetovoimaisuudesta liikunnan ja urheilun näkökulmasta?

Kouvola oli mukana 21 kunnan yhteisessä selvityksessä, jossa kartoitettiin asukaskyselyllä oman kunnan liikuntabrändiä sekä liikunnan ja urheilun merkitystä yleisesti kuntien vetovoimatekijänä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kuntien liikuntapalveluiden kehittämistyössä – erityisesti viestinään ja kuntabrändin rakentamisen näkökulmasta. Kysely oli avoinna 12.5.2024 asti.
Lisätietoa: Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi

Kouvolan kulttuuripalveluiden asiakaskyselyyn

Kouvolan kulttuuripalvelut kartoitti asiakkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia kaupungin kulttuuritoiminnasta. Kuntalaiskyselyn vastaukset antavat arvokasta tietoa Kouvolan kulttuuripalveluiden kehittämiseen. Kouvolassa hyväksyttiin viime keväänä työlle suuntaviivoja antava Kouvolan kaupungin kulttuuriohjelma 2023-2032.

Kysely oli avoinna 14.2.-31.3.2024. Yhteenveto tuloksista julkaistaan myöhemmin. Vapaaliput elokuussa järjestettäville Wiipurintien markkinoille 3.8.2024 ja InkJazz-konserttiin 23.8.2024 voittaneille ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely

Miten onnistuimme Koutsi-joukkoliikenteen järjestämisessä vuonna 2023? Tyytyväisyyttä mittaava kysely järjestetään vuosittainen ja sen tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämiseen. Vuoden 2023 kysely oli avoinna 31.12.2023 asti. Yhteenveto tuloksista: Joukkoliikenteen asiakaskyselyn 2020 tulokset (kouvola.fi)

Kysely Korian virkistysalueista ja -reiteistä-Korian aktiivipuisto

Liittyen Kouvolan Aktiivipuistojen kehittämiseen, toteutettiin keväällä 2023 karttakysely asukkaille koskien Korian virkistysalueita ja -reittejä. Kyselyyn vastasi 68 asukasta, joiden vastaukset on koottu oheiseen raporttiin Korian aktiivipuiston kyselyraportti (pdf 28 Mt)

Kysely Elimäen virkistysalueista ja -reiteistä-Elimäen aktiivipuisto

Liittyen Kouvolan Aktiivipuistojen kehittämiseen, toteutettiin keväällä 2023 karttakysely asukkaille koskien Elimäen virkistysalueita ja -reittejä. Kyselyyn vastasi 49 asukasta, joiden vastaukset on koottu oheiseen raporttiin (pdf 11 Mt)

Kysely Jaalan virkistysalueista ja -reiteistä-Jaalan aktiivipuisto

Liittyen Kouvolan Aktiivipuistojen kehittämiseen, toteutettiin keväällä 2023 karttakysely asukkaille koskien Jaalan virkistysalueita ja -reittejä. Kyselyyn vastasi 39 asukasta, joiden vastaukset on koottu oheiseen raporttiin Jaalan alueen aktiivipuiston kyselyraportti (pdf 5Mt)

Kysely Kouvolan virkistysreiteistä

Kouvolassa on satoja kilometrejä erilaisia liikuntaan houkuttelevia reittejä; kuntoratoja, luontopolkuja, latuja, kevyen liikenteen raitteja, vesireittejä ja muita ulkoilureittejä. Tällä kyselyllä halutaan selvittää reittien käyttäjien näkemyksiä reitistöstä. Vastaavatko reitit juuri sinun tarpeitasi? Mikä sinulle on reiteillä tärkeää, entä löytyykö niistä kehitettävää? Vastauksia käytetään virkistysreitistön kehittämistyössä. Kysely oli avoinna 8.9.2023 asti.

Vaikuta Oravalan, Siikavan ja Kimolan tulevaisuuteen!

Kouvolan kaupungin kaavoitus selvitti maankäytön ohjauksen tarvetta Pyhäjärven pohjoisosan ja Iso-Ruhmaan rantayleiskaavan läheisyydessä olevissa kylissä: Kimolassa, Oravalassa ja Siikavalla. Kyselyt olivat avoinna 21.6.-21.7.2023.

Kyselyiden tuloksista laadittu raportti on ladattavissa kaavahankkeen sivuilta, osoitteessa www.kouvola.fi/pyhajarviryk.

Vastauksia hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa – asukkaiden ja maanomistajien osallistaminen, tavoitteet, resurssit, ylipäätään onko rakentamisen ohjaukselle ja suunnittelulle tarvetta. Tavoitteena on selvittää tarve täydennysrakentamiselle maanomistajien ja asukkaiden näkökulmasta.

Kouvolalainen aikuinen – miten sinä liikut?

Kerro liikunta- ja terveystottumuksistasi sekä näkemyksistä ja kehittämistoiveista Kouvolan kaupungin liikuntapalveluihin liittyen. Kysely on sulkeutunut 26.3.2023.

Vastattavana oli sekä asukkaille suunnattu kysely että Kouvolan kaupungin henkilöstölle suunnattu kysely. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan JOPO -polkupyörä. Yhteenveto tuloksista päivitetään tälle sivulle kevään 2023 aikana.

Lisätietoja kyselystä: Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, Kouvolan kaupunki


Kysely Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjille

Mitkä tekijät innostavat lähtemään ulkoilemaan Käyrälammelle? Onko sinulla lempipaikkaa reitin varrella? Millaisista asioista toivoisit saavasi lisää tietoa? Kaikki tarinat, muistot sekä paikallishistoriaan liittyvät tiedot ovat tervetulleita.

Kyselyn avulla kartoitimme Käyrälammen ulkoilureitin käyttöä sekä toiveita liittyen reitin varrella esiteltäviin teemoihin. Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa -hankkeessa kerätään ulkoilureitin kehittämiseen sekä vapaa-ajan ja luontomatkailun elävöittämiseen liittyviä tarinoita ja mielipiteitä. Kyselyn laatimiseen ovat osallistuneet Edukon luonto-ohjaajaopiskelijat. Käyrälammen ulkoilureitin käyttäjäkyselyn vastausten yhteenveto (pdf, 85,8 kt)

Koe käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa on Kymenlaakson liiton rahoittama hanke.

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely

Miten onnistuimme joukkoliikenteen järjestämisessä vuonna 2022? Vuosittaisessa kyselyssä mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä Kouvolan joukkoliikenteeseen ja sen tuloksia käytetään toiminnan kehittämiseen. Kysely oli avoinna 15.1.2023 asti. Joukkoliikenteen asiakaskyselyn 2022 tulokset (kouvola.fi)

Miten sinä voit? Vuoden 2022 hyvinvointikysely

Kaiken ikäisille asukkaille avoin vuosittainen hyvinvointikysely oli auki 28.11.-11.12.2022. Vuoden 2022 teema oli turvallisuus. Yhteenveto tuloksista on luettavissa verkkosivulla Hyvinvointikysely – Kouvolan kaupunki.

Digikysely Kouvolan ikäihmisille

Kysely oli avoinna yli 65-vuotiaille kouvolalaisille. Kyselytulosten avulla kehitetään ikäihmisten digitukea. Sähköinen ja paperinen digikysely toteutui marraskuussa 2022 ja tulokset olivat odotetunlaiset. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 152 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli 65–74-vuotiaita (55%). Kyselyn perusteella ikääntyneillä oli käytössä älypuhelimia, tabletteja ja kannettavia tietokoneita kaikkein eniten. Näiden käyttöön kaivattiin myös eniten tukea ja opastusta. Tämä ilmenee myös DVV:n (digi- ja väestötietoviraston) tutkimuksissa, joissa ikäihmisillä on eniten haasteita digilaitteiden käytön kanssa. Digituki | Digitukijan tarvitsema osaaminen | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Vanhusneuvosto linjasi digikyselyn osalta kokouksessaan 24.1.2023 puheenjohtaja Markku Mikkolan ohella, että on tärkeää järjestää vastakin kyselyitä, jotta digituen tarpeesta ja digipalveluiden toimivuudesta saadaan riittävän hyvä tilannekuva. Neuvosto ehdottaakin, että sähköisten palveluiden kehittäjät edistävät palveluidensa sujuvuutta mukaan lukien selkokielisyys. Toiveena on, että palveluiden tuottajat kustantaisivat ilmaisen digituen pisteen yhteisrahoituksella. Palvelujen toimijoina tarkoitetaan pankkeja, vakuutuslaitoksia, sähköyhtiöitä, viranomaistoimijoita ja hyvinvointialuetta. Digituen halutaan pysyvän maksuttomana.

Lisätietoja: Katariina Terävä, projektipäällikkö Digitaidoilla osalliseksi -hanke 
puh. 020 615 7044, 040 847 7940, katariina.terava(at)kouvola.fi

Kouvolan digineuvontapalveluista lisätietoa kouvola.fi -digitukisivuilta tai hakusanalla digituki.

Päivitetty 13.6.2024

Sivun alkuun