Kouvola on Kymenlaakson maakunnan osana selkeästi osa Itämeren piirin liiketoimintakeskusta ja kehittyvää Pohjois-Euroopan talousaluetta.

Kouvolan seutu on hyvin saavutettava alue, joka yhdistää ja kokoaa eri toimijoita ja toimii logistisena keskuksena. Lisäksi Kymenlaakson maakunta on aktiivisesti kehittänyt yhteyksiään erityisesti läheisen Pietarin alueen ja Baltian maiden alueiden kanssa. Kaupungin tulevan kehityksen kannalta sijainti Helsingin ja Pietarin metropolien kehityskäytävällä on strategisesti keskeinen lähtökohta.

Kaupungin kansainvälistymiseen liittyvät merkittävät muutokset (maahanmuuttajat, investoinnit, globalisoitumisen haasteet, EU:n laajeneminen ja Venäjä), tulevat korostumaan tulevaisuudessa. Yritystoiminta globalisoituu, yliopisto- ja muu koulutustoiminta kansainvälistyy ja maahanmuuttajien määrä tulee kasvamaan. Venäjän taloudellisella kasvulla ja yhteistyön kehittymisellä lähialueiden kanssa on olennainen merkitys Kouvolan kehitykselle.

Kouvolan kansainvälinen sijainti:

  • tunti Venäjän rajalle (Vaalimaan raja-asema)
  • tunti Suomen suurimpiin vientisatamiin (Kotka ja Hamina)
  • puolitoista tuntia kansainväliselle lentokentälle (Helsinki-Vantaa) sekä Vuosaaren satamaan

Ystävyyskaupungit

Kouvolalla on kolme ystävyyskaupunkia: Balatonfüred, Unkarissa, Mülheim der Ruhr Saksassa ja Vologda Venäjällä.

Kansainvälisellä yhteistyöllä kehitetään sekä kaupungin että kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen toimintaa. Toiminnalla tulee olla selkeät mitattavat tavoitteet ja konkreettinen kytkentä palvelujen kehittämiseen. Kansainvälisen yhteistyön kautta haetaan kontakteja niin elinkeinoelämän kuin oppilaitosten hyväksi.

Perinteisen kulttuuri- ja nuorisovaihdon lisäksi avainryhmiä ovat yritykset, koulut ja yhdistykset. Tulevaisuudessa on tärkeää, että löydetään uusia yhteistyömuotoja kuntatoimijoiden välillä joko kahdenvälisen tai monenkeskisen yhteistyön kautta. Vierailukohteet, harjoittelupaikat ja muut kontaktit löytyvät helpommin tutuista ystävyyskaupungeista.

Päivitetty 9.10.2023

Sivun alkuun