Täältä löydät Kouvolan kaupungin informointiasiakirjat toimialoittain järjestettyinä. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, GDPR) edellyttää, että rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä ymmärrettävässä ja tiiviissä muodossa. Tietosuoja-asetuksessa ei kuitenkaan edellytetä vanhan mallista rekisteri- tai tietosuojaselostetta.

Huomioithan, että rekisteri- ja tietosuojaselosteita uudistetaan parhaillaan informointiasiakirjoiksi ja vanhat tietosuojaselosteet päivitetään sitä mukaan, kun uudet informointiasiakirjat valmistuvat. Edelleen käytössä olevat kaupungin rekisteri- ja tietosuojaselosteet löydät Tietosuojaselosteet verkkosivulta.

Kouvolan kaupungilla henkilötietojen käsittelystä informoidaan rekisteröityjä lain edellyttämällä tavalla. Informointi toteutetaan informointiasiakirjoilla, joissa kuvataan henkilötietojen käsittelyä läpinäkyvästi ja avoimesti sekä varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus saada tieto henkilötietojen käsittelytoimista. Tiedot ovat saatavilla jatkuvasti ajantasaisina kaupungin verkkosivuilta. Osana rekisteröityjen tiedonsaannin parantamista kaupunki päivittää vanhan malliset rekisteri- ja tietosuojaselosteet informointiasiakirjoilla, jotka on päivitetty vastaamaan saavutettavuusdirektiivin (2016/2102) mukaisia saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavassa informointiasiakirjassa kerrotaan tietosuojaselosteen tavoin selkeästi mitä tietoja kaupunki kerää, miten tietoja käsitellään sekä millä perusteella henkilötietojen käsittely tapahtuu.

Informointiasiakirjat

Konsernipalvelut

Sivistys

Tekniikka ja ympäristö

Tietopyynnöt

Yleinen sähköinen tietopyyntö (Webropol, vahva tunnistautuminen)

Tarvittaessa voit tulostaa tietopyyntölomakkeen (pdf, 540kt) ja toimittaa sen kaupungin kirjaamoon tai lähettää täytetyn, skannatun lomakkeen turvasähköpostin liitteenä kaupungin kirjaamoon. Turvaposti tulee lähettää kirjautumalla verkkoselaimella osoitteeseen https://securemail.kouvola.fi/kirjaamo@kouvola.fi.

Tietojen oikaiseminen

Mikäli havaitset kaupungin rekistereissä vanhentuneita, virheellisiä tai muutoin puutteellisia tietoja itsestäsi, voit oikaista tietosi lähettämällä turvapostilla vapaamuotoisen selvityksen virheellisistä tiedoista, jotka haluat korjattavan. Viestistä tulee käydä ilmi mistä rekisteristä ja mistä tiedoista on kyse sekä oikea/ajantasainen tieto, jonka haluat rekisteriin päivitettävän. Tietojen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää turvapostilla oheisesta linkistä: https://securemail.kouvola.fi/kirjaamo@kouvola.fi

Päivitetty 15.4.2024

Sivun alkuun