Tilinpäätös laaditaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kouvolan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuussa.

Talousarvion toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kunnan ja kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa.

Taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi kertaa vuodessa; huhtikuun ja elokuun lopussa. Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2018 tiivistelmä

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2017 tiivistelmä

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2016 tiivistelmä

Osavuosikatsaukset

Osavuosikatsaus 30.4.2020

Osavuosikatsaus 31.8.2019

Osavuosikatsaus 30.4.2019

Osavuosikatsaus 31.8.2018

Osavuosikatsaus 30.4.2018

Osavuosikatsaus 31.8.2017

Osavuosikatsaus 30.4.2017

Päivitetty 16.6.2020