Tilinpäätös laaditaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kouvolan kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen kesäkuussa.

Talousarvion toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kunnan ja kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa.

Taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosikatsauksia tehdään kaksi kertaa vuodessa; huhtikuun ja elokuun lopussa. Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.

Tilinpäätös 2023

Tilinpäätös 2023 (pdf, 2 Mt)
Tilinpäätös 2023 esittelymateriaali (pdf, 1 Mt)
Tilinpäätös visuaalinen esitys (PowerBi)

Tilinpäätös 2022

Tilinpäätös 2022 (pdf, 3Mt)
Tilinpäätös 2022 esittelymateriaali (pdf, 2Mt)
Tilinpäätös visuaalinen esitys (PowerBi)

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätös 2021 (pdf, 2Mt)
Tilinpäätös 2021 esittelymateriaali (pdf, 1Mt)
Tilinpäätös visuaalinen esitys (PowerBi)

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös 2020 (pdf, 1 Mt)
Tilinpäätös 2020 esittelymateriaali (pdf, 718 kt)
Tilinpäätös visuaalinen esitys (PowerBi)

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2019 (pdf, 4 Mt)

Tilinpäätös 2018

Tilinpäätös 2018 (pdf, 3 Mt)
Tilinpäätös 2018 tiivistelmä (pdf, 3 Mt)

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2017 (pdf, 4 Mt)
Tilinpäätös 2017 tiivistelmä (pdf, 5 Mt)

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2016 (pdf, 3 Mt)
Tilinpäätös 2016 tiivistelmä (pdf, 4 Mt)

Osavuosikatsaukset

Osavuosikatsaus 30.4.2024 (pdf, 1 Mt)

Osavuosikatsaus 31.8.2023 (pdf 2,6 Mt)

Osavuosikatsaus 30.4.2023 (pdf, 2,5 Mt)
Osavuosikatsaus 31.8.2022 (pdf, 2.9Mt)

Osavuosikatsaus 30.4.2022 (pdf, 2Mt)

Osavuosikatsaus 31.8.2021 (pdf, 2Mt)

Osavuosikatsaus 30.4.2021 (pdf, 2Mt)

Osavuosikatsaus 31.8.2020 (pdf, 2,4Mt)

Osavuosikatsaus 30.4.2020 (pdf, 3 Mt)

Osavuosikatsaus 31.8.2019 (pdf, 3 Mt)

Osavuosikatsaus 30.4.2019 (pdf, 3 Mt)

Päivitetty 18.6.2024

Sivun alkuun