Aluetoimikunnat tarjoavat asukkaille mahdollisuuden kehittää aluetta, sen toimintaa ja palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Aluetoimikuntien toiminta-alueet ovat Anjalankoski, Valkeala, Elimäki (ml. Koria), Kouvolan keskusta-alue ja Kuusankoski (ml. Jaala). Aluejaon lähtökohtana on käytetty tilastollisia suuralueita. Aluetoimikunnat ovat osa Kouvolan palvelumallin PM2030 toteuttamista. Aluetoimikuntien tehtäviä ovat mm. alueen palvelutarpeen arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen, kaupungin myöntämän vuosittaisen kehittämisrahan käytöstä päättäminen, lausuntojen antaminen, verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä osallistuminen alueen palveluiden ja hankkeiden suunnitteluun yhdessä kaupungin kanssa.

Aluetoimikunnat ovat merkittäviä toimijoita Kouvolan kehittämisverkostoissa. Aluetoiminnan tavoitteina on lisätä:

 • kaupungin sisäistä vetovoimaa
 • asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • alueen omaleimaisuutta
 • avointa viestintää
 • kaupunginosien tasapuolisuutta
 • kaupungin tulevaisuususkoa, innostavaa ilmapiiriä ja myönteisten asioiden esilletuontia
 • uudenlaisia yhdessä tekemisen tapoja
 • asukkaille mielenkiintoista toimintaa
 • tilojen käyttöastetta
 • sähköisiä ja liikkuvia palveluja
 • uusia työtilaisuuksia ja yritystoimintaa
 • ennaltaehkäisyä
 • eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista

Aluetoiminnasta ja sen tavoitteista voit lukea lisää Palvelumalli PM2030 -raportista

Jäsenet

Aluetoimikuntien jäsenet ovat eri-ikäisiä ja eri puolilla aluetta asuvia kaupunkilaisia, joilla on osaamista elämän eri alueilta ja intoa olla mukana kehittämässä yhteistä kaupunkiamme.

Jäsenhaku järjestetään ilmoittautumismenettelyllä. Hakuaikana ilmoittautuneiden joukosta valitaan 7-11 jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginvaltuusto nimittää jäsenet esityksen pohjalta. Aluetoimikunnan toimikausi päättyy valtuustokauden päättyessä.

Päivitetty 3.3.2021