Aluetoimikunnat tarjoavat asukkaille mahdollisuuden kehittää aluetta, sen toimintaa ja palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä.

Aluetoimikuntien toiminta-alueet ovat Anjalankoski, Elimäki-Koria, Kouvolan keskusta-alue, Kuusankoski-Jaala ja Valkeala. Aluejaon lähtökohtana on käytetty tilastollisia suuralueita. Aluetoimikunnat ovat osa Kouvolan palvelumallin PM2030 toteuttamista.

Aluetoimikuntien tehtävänä on alueensa kehittämishankkeiden ja hyvinvoinnin sekä paikallisen toiminnan ja kulttuurin edistäminen ja tukeminen. Alueet tekevät yhteistyötä keskenään ja alueiden hankeideoita on toteutettu useammalla alueella. Aluekeskuksiin perustetaan yhteisölliset kaikille ikäryhmille tarkoitetut tilat, joissa toimintaa tarjotaan myös digitaalisesti.

Aluetoiminnan tavoitteina on lisätä:

 • kaupungin sisäistä vetovoimaa
 • asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • alueen omaleimaisuutta
 • avointa viestintää
 • kaupunginosien tasapuolisuutta
 • kaupungin tulevaisuususkoa, innostavaa ilmapiiriä ja myönteisten asioiden esilletuontia
 • uudenlaisia yhdessä tekemisen tapoja
 • asukkaille mielenkiintoista toimintaa
 • tilojen käyttöastetta
 • sähköisiä ja liikkuvia palveluja
 • uusia työtilaisuuksia ja yritystoimintaa
 • ennaltaehkäisyä
 • eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista

Aluetoiminnasta ja sen tavoitteista voit lukea lisää Palvelumalli PM2030 -raportista

Jäsenet

Aluetoimikuntien jäsenet ovat eri-ikäisiä ja eri puolilla aluetta asuvia kaupunkilaisia, joilla on osaamista elämän eri alueilta ja intoa olla mukana kehittämässä yhteistä kaupunkiamme.

Jäsenhaku järjestetään ilmoittautumismenettelyllä. Jäsenhaku käynnistyy uudelle valtuustokaudelle elokuussa 2021. Hakuaikana ilmoittautuneiden joukosta valitaan 7-11 jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginvaltuusto nimittää jäsenet esityksen pohjalta. Aluetoimikunnan toimikausi päättyy valtuustokauden päättyessä.

Päivitetty 10.8.2021