Aluetoimikuntien kautta voit osallistua ja vaikuttaa oman asuinalueesi ja kaupungin kehittämiseen. Anjalankosken ja Valkealan aluetoimikunnat aloittivat toimintansa syksyllä 2018. Elimäen, Keskustan ja Kuusankosken ja Jaalan aluetoimikuntien jäsenhaku on keväällä 2019.

Aluetoimikunnat ovat merkittäviä toimijoita Kouvolan kehittämisverkostoissa. Aluetoiminnan tavoitteina on lisätä:

 • kaupungin sisäistä vetovoimaa
 • asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • alueen omaleimaisuutta
 • avointa viestintää
 • kaupunginosien tasapuolisuutta
 • kaupungin tulevaisuususkoa, innostavaa ilmapiiriä ja myönteisten asioiden esilletuontia
 • uudenlaisia yhdessä tekemisen tapoja
 • asukkaille mielenkiintoista toimintaa
 • tilojen käyttöastetta
 • sähköisiä ja liikkuvia palveluja
 • uusia työtilaisuuksia ja yritystoimintaa
 • ennaltaehkäisyä
 • eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista

Aluetoiminnasta ja sen tavoitteista voit lukea lisää Palvelumalli PM2030 -raportista

Jäsenet

Aluetoimikuntien jäsenet ovat eri-ikäisiä ja eri puolilla aluetta asuvia kaupunkilaisia, joilla on osaamista elämän eri alueilta ja intoa olla mukana kehittämässä yhteistä kaupunkiamme.

Jäsenhaku järjestetään ilmoittautumismenettelyllä. Hakuaikana ilmoittautuneiden joukosta valitaan 7-11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kaupunginvaltuusto nimittää jäsenet esityksen pohjalta. Aluetoimikunnan toimikausi päättyy valtuustokauden päättyessä.

Päivitetty 18.3.2019