Kouvolan vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kouvolassa oli vuonna 2021 yli 65-vuotiaita 23 485 henkilöä, mikä on 29,2 % koko väestöstä.

Digitietoiskuja ikäihmisille

Vanhusneuvosto järjesti ikäihmisille digitietoiskuviikon. Tilaisuudet pidettiin NuPa-talossa (19.3.2024), Tuulensuojassa (20.3.2024) ja Porukkatalossa (22.3.2024). Tilaisuuksissa hämmästeltiin ja kokeiltiin digilaitteita, kuultiin luennot digiturvallisuudesta ja asioinnista pankkien verkkosivuilla sekä saatiin tietoa Kymenlaakson hyvinvointialueen sähköisestä asioinnista. Lisäksi saatiin infoa tietoturvasta ja turvallisista digipalveluista. Tilaisuuksiin vanhusneuvosto sai avustusta perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahastosta.

Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2023 -palkinto Hutikoille ja Hupakoille

Anjalankosken vapaaehtoistyömalli, Hutikat ja Hupakot, palkittiin Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2023 -palkinnolla Kouvolassa. Palkinnon myönsi Kouvolan vanhusneuvosto 7.12.2023. Hutikoiden (miehet) ja Hupakoiden (naiset) toiminta on ollut jo syntyessään innovatiivista ja positiivista – avointa yhdessä tekemisen meininkiä. Mukaan liittyminen on helppoa ja maksutonta kaikille! Toiminta on edistänyt vanhustyötä yksinäisyyttä ehkäisemällä. Hutikat ja Hupakot ovat tuoneet ikäihmisille yhteistä tekemistä erilaisten tapahtumien, retkien, luentojen ja teemojen ympärillä. Myös yhteiset uimahallivuorot ja muut liikuntalajit ovat erityisesti Hutikoiden viikoittaista toimintaa. Talkootyötä ja vanhusten ulkoiluttamista unohtamatta.

Lisätietoa: Hannele Viljakainen, hannele.viljakainen@elisanet.fi

Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2023 -palkinnon vastaanottivat Hupakoista Hannele Viljakainen (vas.) ja Hannele Koivu (oik.).

Vanhusneuvoston tehtävät

  1. Edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  2. Osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin
  3. Seurata ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  4. Seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta ja tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ikääntyneen väestön tarpeita ja ajatuksia
  5. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
  6. Tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja ikääntynyttä väestöä koskevissa kysymyksissä
  7. Järjestää kaupungin toimielimien kanssa kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä
  8. Koordinoida vanhustenviikon tapahtumat
  9. Tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan kertomus kaupunginhallitukselle.


Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet ovat eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen esittämiä henkilöitä ja heidän tulee edustaa tasapuolisesti kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä. Vanhusneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtajan määräämä työntekijä.

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi.

Vanhusneuvoston kokoukset kevätkaudella 2024:
23.1., 6.3. ja 21.5.

Kouvolan vanhusneuvosto 2021–2025

Vanhusneuvoston jäsenet, kuvasta puuttuu Eila Katajisto.
JäsenVarajäsen
Puheenjohtaja
Sotainvalidien Kymi-Karjala Perinneyhdistys ry
Markku Mikkola
p. 040 5680 256
markkusa.mikkola(at)gmail.com
Sotainvalidien Kymi-Karjala Perinneyhdistys ry
Arto Mikkonen
Varapuheenjohtaja
Kouvolan Seniorit ry
Raimo Kinnunen
p. 040 5515 437
kinnunen.raimo(at)hotmail.com
Anjalankosken Seniorit ry
Sinikka Rouvari
Myllykosken-Ummeljoen Eläkkeensaajat ry
Matti Heino
p. 050 3489 211
matti.heino1945(at)gmail.com
Inkeroisten-Anjalan Eläkkeensaajat ry
Erkki Lehtonen
Eläkeliiton Elimäen yhdistys ry
Arja Hinkkanen
p. 040 545 2096
toimisto.hinkkanen(at)pp.inet.fi
Eläkeliiton Anjalankosken yhdistys ry
Rauno Tenhamo
Kouvolan Kristilliset Eläkeläiset ry
Eila Katajisto
p. 045 644 5016
eilamariakatajisto(at)gmail.com
Kouvolan Eläkkeensaajat ry
Liisa Eskelinen
Anjalankosken Eläkeläiset ry
Pirkko Korander
p. 050 3378 401
pirkko.korander(at)gmail.com
Eläkeläiset ry
Markku Seppälä
Eläkeliiton Kouvolan yhdistys ry
Matti Mämmi
p. 045 8411 070
matti.mammi(at)gmail.com
Eläkeliiton Kuusankosken yhdistys ry
Ilpo Lassila
Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry
Hilppa Ihanainen
p. 0400 756 597
hilppa.ihanainen(at)gmail.com
Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry
Lea Aalto
Kuusankosken Kansalliset Seniorit ry
Eira Pekari
p. 040 5872 854
eira.pekari(at)gmail.com
Kuusankosken Kansalliset Seniorit ry
Marja Kuosmanen
Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry
Reijo Valkeapää
p. 040 1622 553
reksi.valkeapaa(at)gmail.com
Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry
Marjatta Poteri
Kaupunginhallituksen edustaja
Kirsi Kekki
Nuorisovaltuuston edustaja
Panu Räty
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Ossi Kinnunen

Päivitetty 25.4.2024

Sivun alkuun