Kouvolan vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kouvolassa oli vuonna 2020 yli 65 vuotiaita 23 223 henkilöä, mikä on 28,6 % koko väestöstä.

Vanhusneuvoston tehtävät

  1. Edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  2. Osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin
  3. Seurata ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  4. Seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta ja tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ikääntyneen väestön tarpeita ja ajatuksia
  5. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
  6. Tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja ikääntynyttä väestöä koskevissa kysymyksissä
  7. Järjestää kaupungin toimielimien kanssa kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, jossa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä
  8. Koordinoida vanhustenviikon tapahtumat
  9. Tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan kertomus kaupunginhallitukselle.


Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet ovat eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen esittämiä henkilöitä ja heidän tulee edustaa tasapuolisesti kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä. Vanhusneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtajan määräämä työntekijä.

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Kokoukset syksyllä 2021: 23.9.; 28.10., 18.11. ja 9.12. klo 10.

Kouvolan vanhusneuvosto 2021 – 2025

JäsenVarajäsen
Puheenjohtaja
Kouvolan Sotaveteraanit ry
Markku Mikkola
p. 040 5680 256
markkusa.mikkola(at)gmail.com
Kouvolan Sotaveteraanit ry
Arto MikkonenVarapuheenjohtaja
Kouvolan Kansalliset Seniorit ry
Raimo Kinnunen
p. 040 5515 437
kinnunen.raimo(at)hotmail.com
Kouvolan Kansalliset Seniorit ry
Sinikka Rouvari


Myllykosken-Ummeljoen Eläkkeensaajat
Kouvolan Eläkkeensaajat ry
Matti Heino
p. 050 3489 211
matti.heino(at)pp1.inet.fi

Inkeroisten-Anjalan Eläkkeensaajat ry
Erkki Lehtonen
Eläkeliiton Elimäen yhdistys ry
Arja Hinkkanen
p. 040 545 2096
toimisto.hinkkanen(at)pp.inet.fi

Eläkeliiton Anjalankosken yhdistys ry
Rauno TenhamoKouvolan Kristilliset Eläkeläiset ry
Eila Katajisto
p. 045 644 5016
eilamariakatajisto(at)gmail.com
Kouvolan Eläkkeensaajat ry
Liisa Eskelinen

Anjalankosken Eläkeläiset ry
Pirkko Korander
p. 050 3378 401
pirkkokorander(at)gmail.com
Eläkeläiset ry
Markku Seppälä


Eläkeliiton Kouvolan yhdistys ry
Matti Mämmi
p. 045 8411 070
matti.mammi(at)gmail.com
Eläkeliiton Kuusankosken yhdistys ry
Seppo Purontakanen


Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry
Enni Ollikainen
p. 044 3332 791
enni.ollikainen(at)saunalahti.fi
Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry
Lea Aalto

Kuusankosken Kansallliset Seniorit ry
Eira Pekari
p. 040 5872 854
eira.pekari(at)gmail.com
Kuusankosken Kansalliset Seniorit ry
Marja Kuosmanen

Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry
Reijo Valkeapää
p. 040 1622 553
reksi.valkeapaa(at)gmail.com
Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry
Marjatta Poteri


Päivitetty 15.10.2021