Kouvolan vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Kouvolassa oli vuonna 2021 yli 65 vuotiaita 23 485 henkilöä, mikä on 29,2 % koko väestöstä.

Kouvolan vanhusneuvosto haluaa ilmaisen digituen neuvontapisteen

Kouvolan ikääntyneille suunnatun digikyselyn avulla kartoitettiin ikääntyneiden tarpeita digituelle. Vanhusneuvoston toiveena on, että palveluiden tuottajat kustantaisivat ilmaisen digituen pisteen yhteisrahoituksella.

Kouvolan vanhusneuvosto on jo pidemmän aikaa ollut huolissaan digituen saatavuudesta. Neuvosto teki kannanoton taannoin Kouvolan kaupungille digitukihenkilön resursoimisesta Kouvolan pääkirjastoon. Kannanottoa vahvistamassa oli Kymenlaakson digitukihanke. Kouvolan kaupunki vastasi tarpeeseen resursoimalla Digitaidoilla osalliseksi -hankkeen myötä digitukea alueelle. Hanke on päättymässä ja siksi neuvostossa toivottiin digikyselyn käynnistämistä Kouvolan ikäihmisille. Sähköinen ja paperinen digikysely toteutui marraskuussa 2022 ja tulokset olivat odotetunlaiset. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 152 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli 65–74-vuotiaita (55%).

Kyselyn perusteella ikääntyneillä oli käytössä älypuhelimia, tabletteja ja kannettavia tietokoneita kaikkein eniten. Näiden käyttöön kaivattiin myös eniten tukea ja opastusta. Tämä ilmenee myös DVV:n (digi- ja väestötietoviraston) tutkimuksissa, joissa ikäihmisillä on eniten haasteita digilaitteiden käytön kanssa. Digituki | Digitukijan tarvitsema osaaminen | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Vanhusneuvosto linjasi digikyselyn osalta kokouksessaan 24.1.2023 puheenjohtaja Markku Mikkolan ohella, että on tärkeää järjestää vastakin kyselyitä, jotta digituen tarpeesta ja digipalveluiden toimivuudesta saadaan riittävän hyvä tilannekuva. Neuvosto ehdottaakin, että sähköisten palveluiden kehittäjät edistävät palveluidensa sujuvuutta mukaan lukien selkokielisyys. Toiveena on, että palveluiden tuottajat kustantaisivat ilmaisen digituen pisteen yhteisrahoituksella. Palvelujen toimijoina tarkoitetaan pankkeja, vakuutuslaitoksia, sähköyhtiöitä, viranomaistoimijoita ja hyvinvointialuetta. Digituen halutaan pysyvän maksuttomana.

Kyselyn muita tuloksia

Digineuvoja kyselyyn vastaajat tarvitsivat eniten digilaitteiden yleiseen käyttöön (58 %), päivityksiin (48 %) ja tallentamisiin (34 %). Vastaajista (21 %) koki tarvetta saada apua uuden laitteen ostoon.
Kirjaston ilmaista digiopastusta oli käyttänyt vain 15 % vastaajista, 18 % ei tiennyt palvelusta. Palvelua käyttäneet olivat kysyneet mm. seuraavista asioista: digitointi, Windowsin asetukset, e-kirja, puhelimen päivitys, tietokoneen käyttö, ohjelman asennus ja tallennus. Kansalaisopiston maksullisista kursseista tiesi 54 % vastaajista ja 15 % halusi tietää lisää. Kuitenkin vain 19 % oli valmis maksamaan kotiin tuoduista digipalveluista. Kelan maksuttomiin tietokoneavusteisiin, opastettuihin palveluihin heräsi kiinnostus 77 %:lla vastaajista.

Lisätietoja:

Katariina Terävä, osallisuuskoordinaattori, Kouvolan kaupunki,
projektikoordinaattori, Digitaidoilla osalliseksi -hanke
puh. 020 615 7044, katariina.terava@kouvola.fi

Vanhustekopalkinto vuonna 2022

Kouvolan kaupungin kävelyreitit ja kuntopolut on vuoden 2022 vanhusteko. Vanhustekopalkinnon jakotilaisuus pidettiin 7.12.2022.

Lisätietoa vanhustekopalkinnosta vuonna 2022

Vanhusneuvoston tehtävät

  1. Edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  2. Osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin
  3. Seurata ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  4. Seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta ja tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ikääntyneen väestön tarpeita ja ajatuksia
  5. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
  6. Tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja ikääntynyttä väestöä koskevissa kysymyksissä
  7. Järjestää kaupungin toimielimien kanssa kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, jossa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä
  8. Koordinoida vanhustenviikon tapahtumat
  9. Tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan kertomus kaupunginhallitukselle.


Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet ovat eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen esittämiä henkilöitä ja heidän tulee edustaa tasapuolisesti kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä. Vanhusneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtajan määräämä työntekijä.

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi.

Vanhusneuvoston kokoukset pidetään kevätkaudella 2023 seuraavina päivinä: 24.1.; 22.2.; 22.3. ja 24.5.

Kouvolan vanhusneuvosto 2021 – 2025

Vanhusneuvoston jäsenet, kuvasta puuttuu Eila Katajisto.
JäsenVarajäsen
Puheenjohtaja
Kouvolan Sotaveteraanit ry
Markku Mikkola
p. 040 5680 256
markkusa.mikkola(at)gmail.com
Kouvolan Sotaveteraanit ry
Arto MikkonenVarapuheenjohtaja
Kouvolan Seniorit ry
Raimo Kinnunen
p. 040 5515 437
kinnunen.raimo(at)hotmail.com
Anjalankosken Seniorit ry
Sinikka Rouvari


Myllykosken-Ummeljoen Eläkkeensaajat ry
Matti Heino
p. 050 3489 211
matti.heino(at)pp1.inet.fi


Inkeroisten-Anjalan Eläkkeensaajat ry
Erkki Lehtonen
Eläkeliiton Elimäen yhdistys ry
Arja Hinkkanen
p. 040 545 2096
toimisto.hinkkanen(at)pp.inet.fi

Eläkeliiton Anjalankosken yhdistys ry
Rauno TenhamoKouvolan Kristilliset Eläkeläiset ry
Eila Katajisto
p. 045 644 5016
eilamariakatajisto(at)gmail.com
Kouvolan Eläkkeensaajat ry
Liisa Eskelinen

Anjalankosken Eläkeläiset ry
Pirkko Korander
p. 050 3378 401
pirkkokorander(at)gmail.com
Eläkeläiset ry
Markku Seppälä


Eläkeliiton Kouvolan yhdistys ry
Matti Mämmi
p. 045 8411 070
matti.mammi(at)gmail.com
Eläkeliiton Kuusankosken yhdistys ry
Ilpo Lassila


Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry
Enni Ollikainen
p. 044 3332 791
enni.ollikainen(at)saunalahti.fi
Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry
Lea Aalto

Kuusankosken Kansalliset Seniorit ry
Eira Pekari
p. 040 5872 854
eira.pekari(at)gmail.com
Kuusankosken Kansalliset Seniorit ry
Marja Kuosmanen

Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry
Reijo Valkeapää
p. 040 1622 553
reksi.valkeapaa(at)gmail.com
Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry
Marjatta Poteri


Kaupunginhallituksen edustaja Kirsi Kekki
Nuorisovaltuuston edustaja
Panu Räty
Nuorisovaltuuston varaedustaja Ossi Kinnunen

Päivitetty 17.3.2023

Sivun alkuun