Kouvolan vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtävät

  1. Edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  2. Osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin
  3. Seurata ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  4. Seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta ja tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ikääntyneen väestön tarpeita ja ajatuksia
  5. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
  6. Tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja ikääntynyttä väestöä koskevissa kysymyksissä
  7. Järjestää kaupungin toimielimien kanssa kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, jossa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia ajankohtaisia kysymyksiä
  8. Koordinoida vanhustenviikon tapahtumat
  9. Tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan kertomus kaupunginhallitukselle.


Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet ovat eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen esittämiä henkilöitä ja heidän tulee edustaa tasapuolisesti kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä. Vanhusneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita eri hallinnonaloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtajan määräämä työntekijä.

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi.

Kouvolan vanhusneuvosto 2017 – 2021

JäsenVarajäsen
Kouvolan Seniorit ry
Nykänen Marjatta
puh. 040 828 5704
marjatta.nykanen(at)kouvola.fi
Kouvolan Seniorit ry
Hopia Marja-Liisa
puh. 040 533 8364
marli.hopia(at)gmail.com
Kuusankosken Seniorit ry
Kuosmanen Marja
puh. 040 0547508
marja.kuosmanen(at)pp1.inet.fi
Kuusankosken Seniorit ry
Tapaninen Saara
puh. 0400 435 046
saara.tapaninen(at)hotmail.fi
Eläkeliiton Kouvolan yhdistys ry
Kinnunen Raimo
puh. 040 551 5437
raimo.kinnunen(at)hotmail.com

Eläkeliiton Kuusankosken yhdistys ry
Heteaho Arja-Leena
puh. 050 346 5986
a.heteaho(at)gmail.com
Eläkeliiton Elimäen yhdistys ry
Koivusaari Tuovi
puh. 040 832 8857
tuovi.koivusaari(at)pp.inet.fi

Eläkeliiton Anjalankosken yhdistys ry
Tenhamo Rauno
puh. 040 530 4260
tenhamo(at)kymp.net
Eläkeliiton Valkealan yhdistys ry
Ollikainen Enni
puh. 044 333 2791
enni.ollikainen(at)saunalahti.fi
Eläkeliiton Jaalan yhdistys ry
Poteri Marjatta
puh. 050 523 1361
marjatta.poteri(at)gmail.com
Kouvolan Eläkkeensaajat ry
Räty Kauko
puh. 050 386 3120
kauko.raty(at)kotiposti.net
Kouvolan Eläkkeensaajat ry
Heino Matti
puh. 050 348 9211
matti.heino(at)pp1.inet.fi
Inkeroisten-Anjalan Eläkkeensaajat ry
Lehtonen Erkki
puh. 0400 816 894
erkki.a.lehtonen(at)gmail.com
Kuusankosken Eläkkeensaajat ry
Forssell Aulis
puh. 040 836 6671
aulis.forssell(at)gmail.com

Eläkeläiset ry
Seppälä Markku
puh. 041 444 7603
seniorimake(at)gmail.com
Eläkeläiset ry
Korander Pirkko
puh. 050 337 8401
pirkko.korander(at)gmail.com
Kristilliset Eläkeläiset ry
Vuolasto Anna
puh. 040 860 1727
anna.vuolasto(at)gmail.com
Kristilliset Eläkeläiset ry
Korjala Eila
puh. 050 499 8957
eila.korjala(at)pp.inet.fi
Kouvolan Sotaveteraanit ry
Mikkola Markku
puh. 040 568 0256
markkusa.mikkola(at)gmail.com
Kouvolan Sotaveteraanit ry
Mikkonen Arto
puh. 040 540 5900
arto.mikkonen(at)elisanet.fi

Päivitetty 18.1.2021