Kaupunginhallitus myöntää avustukset niille seuroille, yhteisöille ja muille yhdistyksille, joiden toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen vastuulle. Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia kerran vuodessa.

Toiminta-avustukset vuodelle 2019 ovat haettavana 29.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemus liitteineen jätetään kaupungin kirjaamoon, Kaupungintalo, A-ovi, Torikatu 10, 3. krs. tai postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi.

Edellisenä vuonna kaupunginhallitukselta toiminta-avustusta saaneiden seurojen, yhteisöjen ja yhdistysten tulee laatia selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli avustuksensaaja ei ole antanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä, avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osaksi.

Yhteystiedot

Aalto Virpi

Hallintosihteeri
0206154003
0404831003
Kaupunginkanslia ja kirjaamo
Kaupungintalo

Mikkola-Lehtinen Arja

Hallintosihteeri
0206154801
0404831801
Kaupunginkanslia ja kirjaamo
Kaupungintalo

Päivitetty 5.3.2019