Kaupunginhallitus myöntää avustukset niille seuroille, yhteisöille ja muille yhdistyksille, joiden toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen vastuulle. Kaupunginhallitus myöntää toiminta-avustuksia kerran vuodessa.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti ja niiden tulee olla perillä 31.3.2021 klo 15.00:een mennessä osoitteessa kirjaamo(at)kouvola.fi. Postitse lähetettävät hakemukset: Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Siltä osin kuin hakemuksen liitteitä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, saa hakemusta täydentää myöhemmin keväällä.

Edellisenä vuonna kaupunginhallitukselta toiminta-avustusta saaneiden seurojen, yhteisöjen ja yhdistysten tulee laatia selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli avustuksensaaja ei ole antanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä, avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osaksi.

Avustus tai sen käyttämättä jäänyt osuus on palautettava Kouvolan kaupungin pankkitilille FI32 5750 0120 1886 78 viimeistään samanaikaisesti avustuksen selvityksen/tilityksen kanssa. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Yhteystiedot

Autiomäki Virpi

Hallintosihteeri
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206154003
0404831003
Hallintopalvelut
Kaupungintalo

Mikkola-Lehtinen Arja

Hallintosihteeri
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206154801
0404831801
Hallintopalvelut
Kaupungintalo

Päivitetty 6.7.2021