Liikunta- ja kulttuurilautakunta myöntää toiminta-avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille toimintaan, joka tukee ja täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa edistämällä asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset vuodelle 2021 ovat haettavina. Avustusten haku tapahtuu kirjallisella hakemuksella. Hakemus liitteineen tulee toimittaa 31.3.2021 klo 15.00:een mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti ja niiden tulee olla perillä 31.3.2021 klo 15.00:een mennessä osoitteessa kirjaamo@kouvola.fi. Postitse lähetettävät hakemukset Kouvolan kaupunki, kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola.

Siltä osin kuin hakemuksen liitteitä ei voida toimittaa määräajan kuluessa, saa hakemusta täydentää myöhemmin keväällä. Sähköisesti toimitettavien liitteiden toivotaan olevan joko Word-, Excel- tai Pdf-muodossa.

Järvenmäki Leena

Tukipalvelukoordinaattori
Savonkatu 23, 45100 Kouvola
0206154032
0404831032
Yhteisöpalvelut
Porukkatalo

Päivitetty 20.9.2021