Lautakuntien tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa vastuualueensa palveluja sekä vastata viranomaistoiminnasta ja kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kymen jätelautakunta
Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Maaseutulautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Tarkastuslautakunta
Tekninen lautakunta

Päivitetty 22.1.2019