Talousarvio on Kouvolan kaupungin toiminnan ja talouden suunnitelma, jota ohjaa kaupungin strategia.

Talousarviossa hyväksytään Kouvolan kaupungin toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot kaupungin palveluiden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi siinä esitetään miten kaupungin toimintoja pitäisi kehittää ja osoitetaan, kuinka rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää myös mm. investointi- ja rahoitusosat. Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion vuoden loppuun mennessä. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään taloussuunnitelma vähintään kolmelle vuodelle, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Talousarvio 2020

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020‒2022

Talousarvio 2019

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019─2021
Talousarvio 2019 tiivistelmä

Talousarvio 2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2018─2020
Talousarvio 2018 tiivistelmä

Päivitetty 10.12.2019