Talousarvio on Kouvolan kaupungin toiminnan ja talouden suunnitelma, jota ohjaa kaupungin strategia.

Talousarviossa hyväksytään Kouvolan kaupungin toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot kaupungin palveluiden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi siinä esitetään miten kaupungin toimintoja pitäisi kehittää ja osoitetaan, kuinka rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää myös mm. investointi- ja rahoitusosat. Valtuusto hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion vuoden loppuun mennessä. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään taloussuunnitelma vähintään kolmelle vuodelle, joista ensimmäinen on talousarviovuosi.

Talousarvio 2021

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2024 (talousarviokirja) (pdf, 3 Mt)

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2024 visualisoituna (Power Bi esitys)

Talousarvio 2020

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020‒2022 (pdf, 3 Mt)

Talousarvio 2019

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019─2021 (pdf, 4 Mt)
Talousarvio 2019 tiivistelmä (pdf; 4 Mt)

Talousarvio 2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2018─2020 (pdf, 5 Mt)
Talousarvio 2018 tiivistelmä (pdf, 5 Mt)

Päivitetty 8.1.2021