Käyrälammen katu- ja yleisen alueen suunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 29.6.2023

Käyrälammen eteläosia koskevassa katu- ja yleisen alueen suunnitelmassa linjataan alueen toimintoja ja niiden sijoittamista kävijöitä hyvin palvelevaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä 24.5.-14.6.2023; yhtään muistutusta ei nähtävillä oloaikana jätetty. Suunnitelman tavoitteena on toteuttaa asemakaavaa kehittämällä Käyrälammentien ja Käyrälammen välistä noin 4,34 hehtaarin laajuista puisto- ja uimaranta-aluetta. Katu- ja yleinen suunnitelma tarkentaa teknisen lautakunnan 23.2.2023 hyväksymää Käyrälammen alueen yleissuunnitelmaa.

Alueelle on suunnitteilla monia parannuksia ja uusia toimintoja. Uimarannalta luoteeseen rakennetaan promenadimainen Käyrälammenraitti, joka johtaa tulevan Käyrälammenpuiston läpi kohti Lautaroa. Puistoa kehitetään luonnonmukaiseksi niityksi ja lammelle avataan näkymiä. Koirapuisto tulee siirtymään puistoon parin sadan metrin päähän nykyisestä sijainnistaan. Koirien uintimahdollisuus säilyy. Nykyisen koirapuiston paikalle voi tulevaisuudessa tuoda tapahtumia ja pystyttää mm. väliaikaisia esiintymislavoja ja kojuja. Nykyisten beach volley-kenttien viereen tulee kaksi uutta pelikenttää ja ulkokuntosali. Esteetön pääsy laiturille ja veteen toteutuu terassimaisen kulkuyhteyden myötä ja lapsille tulee leikkialue uimarannalle. Myös valaistusta alueella parannetaan. Alueelle lisätään penkkejä, kasvillisuutta sekä pyöräpysäköintipaikkoja. Invapysäköinti tulee lähelle uimavalvontarakennusta ja muille autoilijoille rakennetaan uusi pysäköintialue Käyrälammentien länsipuolelle lähelle koirapuiston nykyistä pysäköintialuetta.

Suunnitelma-alueen rakentaminen alkaa syksyllä 2023.

Käyrälammen yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 23.2.2023

Kaupunkiympäristön suunnittelu on teettänyt Käyrälammen asemakaava-alueelle yleissuunnitelman.

Käyrälammen alueen kehittäminen sisältyy kaupunkistrategian vuosien 2023-2032 tavoitelistalle ja kuuluu kaupungin kärkihankkeisiin.

Yleissuunnitelma sisältää Käyrälammen etelä- ja lounaisrantaa ympäröivät urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, katualueet sekä vesi-, uimaranta-, lähivirkistys-, retkeily- ja ulkoilualueet. Yleissuunnitelma on maankäyttösuunnitelman eli asemakaavan jälkeen laadittava seuraava tarkentava suunnitteluvaihe ennen päätöksenteko- (katu- ja yleisen alueen suunnitelma) ja rakennussuunnitelma-asiakirjojen laatimisia.

Yleissuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 25.1.- 8.2.2023, jonka aikana ei saapunut yhtään muistutusta suunnitelmaan.

Käyrälammen yleissuunnitelma Dynasty-tietopalvelussa

Uusia osahankkeita Käyrälammen kehittämiseksi

Käyrälammen kehittämishankkeen osana on alkanut Kymenlaakson liiton rahoittama Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa -hanke. Hankkeessa luodaan vuonna 2022 valmistuneelle ulkoilureitille elämyksellinen palvelukonsepti, joka mahdollistaa alueen luontoon, maisemaan ja kiinnostavaan paikallishistoriaan perustuvat elämykset paikallisille asukkaille ja matkailijoille ympäri vuoden. Ulkoilureitti tuotteistetaan palvelemaan näitä ryhmiä sekä yritystoimintaa. Hanke edistää Käyrälammen asemaa houkuttelevana matkailu- ja virkistyskohteena. Hankkeen tuloksena paikalliset asukkaat ja matkailijat hyötyvät hyvinvoinnin ja liikuntamahdollisuuksien lisääntymisestä.

Ulkoilureitin opastuksen toteuttaminen on merkittävä osa hanketta. Sisällöntuottamisen pohjaksi kutsutaan paikallisia asukkaita keskustelutilaisuuteen Valkealan nuorisoseurantalolle 24.1.2023 jakamaan muistoja ja tarinoita Käyrälammen alueelta.

Yrittäjille järjestetään kaksi työpajaa, joissa keskustellaan siitä, millainen opastussisältö parhaiten tukisi yritystoimintaa sekä ideoidaan uusia palvelutuotteita. Työpajat järjestetään 3.2. ja 16.2.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Käyrälammen kehittämisen pääsivulta.

Kymenlaakson Liiton logo

Koe Käyrälampi – lähiluonnon vetovoimaa on Kymenlaakson liiton rahoittama hanke

Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa -hankkeen (A78690) tavoitteena on edistää Kymenlaakson matkailun toipumista koronapandemian aiheuttamasta kriisistä. Hankkeessa panostetaan Käyrälammen virkistysalueen sekä Haminan keskusta-alueen kehittymiseen ympärivuotisiksi ja vetovoimaisiksi kestävän matkailun kohteiksi, jotka tarjoavat kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön matkailun pk-yrityksille. Kouvolan osatoteutuksessa tehdään Käyrälammen alueen matkailuinvestointien kannattavuusselvitys, laaditaan alueen palvelukonsepti ja vastataan sen lanseerauksesta. Tapahtumakonseptin tunnistamisessa pyritään kartoittamaan alueen sopivuus erilaisten tapahtumien alustana sekä määrittämään tapahtumajärjestämisen vaatimukset jatkokehittelyä varten.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kymenlaakson Liiton logo

Uusi laituri ja ulkoilureitti ovat valmistuneet

Käyrälampea kehitetään kovaa vauhtia kävijöitä entistäkin paremmin palvelevaksi elämykselliseksi kokonaisuudeksi, jossa on monipuolisia vapaa-ajan mahdollisuuksia. Tämän kesän aikana on ollut käynnissä kaksi työmaata: Käyrälammelta Paaskoskelle kulkevan esteettömän ulkoilureitin ja uimarannan uuden laiturin työt. Molemmat työmaat ovat valmistuneet pieniä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Ulkoilureitille asennetaan viitoitukset ja lähtöopasteet vielä syksyn aikana ja esteetön pääsy laiturille ja veteen toteutetaan ensi keväänä. Ulkoilureitin alkupäähän pääsee Käyrälammen suunnasta seuraamalla leirintäalueen ja valtatien välissä kulkevaa kuntorataa itään.

Ulkoilureittiin voi tutustua jo ennen retkeä kaupungin verkkosivuilla.

Uusi asemakaava on valmistunut

Käyrälammelle on laadittu uusi asemakaava, joka mahdollistaa alueen kehittämisen matkailupalveluiden ja virkistyskäytön näkökulmista. Asemakaava hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 31.5.2022. Asemakaavaan ja aineistoihin voi tutustua Käyrälammen asemakaavasivulla.

Käyrälammesta kehitetään matkailun ja virkistyskäytön keskus

Käyrälammen kehittämishankkeen tavoitteena on luoda vetovoimainen ja monipuolinen vapaa-ajan alue, jossa voi harrastaa, ulkoilla ja viihtyä. Uusi asemakaava tulee mahdollistamaan yritystoiminnan laajentumisen ja vapaa-ajan palveluiden kohentumisen Käyrälammella. Konkreettisista toimenpiteistä on saatu vuoden 2022 aikana valmiiksi uimarannan uusi laituri sekä Käyrälammelta Paaskoskelle ulottuva ulkoilureitin osuus. Talven 2023 aikana aletaan rakentaa kevyen liikenteen siltaa Käyräjoen yli sekä kevyen liikenteen väylää Lautarontien eteläpäähän. Käyrälammen lounaisrannalle ulotetaan yhdyskuntatekniikkaa matkailupalvelujen tarpeisiin ja aletaan rakentaa uutta viihtyisää puistoa. Alueelle saadaan ulkokuntosali sekä lisää ulkopelikenttiä vuoden 2023 aikana.

Yrittäjät huom! – Yhteydenottojanne odotetaan!

Käyrälampi tulee kehittyessään tarjoamaan yrittäjille monipuolisia mahdollisuuksia uusille avauksille ja liiketoimintansa kehittämiselle erityisesti matkailutoiminnassa. Kouvolan kaupunki toivoo vuorovaikutusta alueella toimimisesta kiinnostuneiden yrittäjien kanssa. ”Haluamme kartoittaa yhteistyössä yrityskentän kanssa näkemyksiä alueen tulevaisuudesta. Pyydän, että kiinnostuneet yrittäjät ottavat minuun yhteyttä, jotta voimme avata keskustelua matkailuelinkeinon kehittämiseksi alueella”, Anu Hjelt kehottaa.

Lue koko tiedote 19.1.2022

Iltakuva, nainen menossa uimaan, järvi taustalla tummaa metsää, oranssin sävyinen vesi ja taivas

Päivitetty 15.9.2023

Sivun alkuun