Kaupunkistrategian toteutusta tukevat erilaiset ohjelmat, suunnitelmat ja linjaukset. Pääsääntöisesti asiakirjoille on luotu omat sivut kaupungin verkkosivuille, josta löytyy asiakirjojen keskeiset sisällöt ja koko asiakirja ladattavana. Osa asiakirjoista on alueellisia, koko Kymenlaakson yhteisiä.

Seuraavista linkeistä pääset ohjelmien, suunnitelmien ja linjausten omille sivuille tai suoraan kyseiseen asiakirjaan. Listassa on ensin kaupungin omat suunnitelmat ja sen jälkeen alueelliset.

Kouvolan ohjelmat, suunnitelmat ja linjaukset

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Asuntopoliittiset linjaukset ja kehittämissuunnitelma 2022 -2030

Maankäytön toteuttamissuunnitelma

Kaavoituskatsaus ja -ohjelma

​​​​​​​Kaikkien Kouvola 2023-2025

Hankintaohjelma 2021-2025

​​​​​​​Kouvolan kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma 2021-2030

Maapoliittinen ohjelma

Palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022-2025

Aktiivisten kaupunki-Kouvolan liikuntaohjelma 2023-2032

Kulttuuriohjelma 2023-2032

Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma 2020-2025

Osallisuussuunnitelma 2021-2025

Maaseutupoliittiset linjaukset 2023-2027

Kymenlaakson ohjelmat, suunnitelmat ja linjaukset

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

​​​​​​​Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kymenlaakson ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma

Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Ikääntyneiden kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Kymenlaakson terveysliikuntastrategia

Jätepoliittinen ohjelma -2025

Kymenlaakson maakunnallinen työllisyysohjelma

Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatusstrategia

Päivitetty 6.5.2024

Sivun alkuun