Viranhaltijapäätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Rakennusvalvonnan päätökset, joihin on kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus, julkaistaan Ilmoitukset ja kuulutukset –sivulla.

Julkiset tiedot viranhaltijapäätöksistä ovat kokonaisuudessaan saatavissa kaupungin kirjaamosta. Tilaus tehdään sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@kouvola.fi.


Päivitetty 7.6.2024

Sivun alkuun