Väestö

Ennakkotietojen mukaan Kouvolan väkiluku oli viime vuoden lopussa 82 177, mikä on 1 000 asukasta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2019 Kouvolassa syntyi 548 lasta ja kuoli 1 056 henkilöä. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 2 200 ja Kouvolasta muualle Suomeen 2 820 henkilöä, jolloin nettomaassamuutto oli -620. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 132. (Lähde: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto 23.1.2020)

Työllisyys

Kouvolan työllisyystilanne on kohentunut viimeisen kahden vuoden aikana. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 10,6 %, kun se vuotta aiemmin oli 11,0 %. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 23.1.2020