Väestö

Kouvolan väkiluku oli viime vuoden lopussa 82 113, mikä on 1 064 asukasta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. Kouvolassa syntyi viime vuonna 548 lasta eli täsmälleen yhtä monta kuin vuonna 2018. Kuolleita oli 1059, mikä on 11 henkeä vähemmän kuin 2018. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 2 205 henkilöä ja Kouvolasta muualle Suomeen 2 844, jolloin nettomaassamuutto oli -639. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 100 henkilöä.

Väestön väheneminen jatkuu edelleen. Ennakkotietojen mukaan Kouvolassa oli lokakuun lopussa 81 383 asukasta. (Lähde: Tilastokeskus)

Työllisyys

Kouvolan työllisyystilanne on kohentunut viimeisen kahden vuoden aikana. Vuoden 2019 työttömyysaste oli 11,2 %, kun se vuotta aiemmin oli 12,0 %.

Tilanne on muuttunut koronapandemian myötä. Lokakuun lopussa työttömyysaste oli 11,8 %, kun se vastaavana ajankohtana viime vuonna oli 10,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli 4 383, mikä on 457 henkilöä eli 12 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 24.11.2020