Väestö

Kouvolan väkiluku oli viime vuoden lopussa 82 113, mikä on 1 064 asukasta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. (Lähde: Tilastokeskus, 24.3.2020)

Työllisyys

Kouvolan työllisyystilanne on kohentunut viimeisen kahden vuoden aikana. Työttömyysaste oli helmikuun lopussa 11,6 %, kun se oli vuotta aiemmin 12,3 %. Koko vuoden 2019 työttömyysaste oli 11,2 %, kun se vuonna 2018 oli 12,0 %. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 24.3.2020