Väestö

Kouvolassa asui viime vuoden lopussa 81 187 henkilöä, mikä on 926 asukasta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. Vuonna 2020 Kouvolassa syntyi 497 lasta, mikä on alhaisin syntyvyysluku uuden Kouvolan aikana. Kuolleita oli 1 145, mikä on 86 henkeä enemmän kuin 2019. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 2 253 henkilöä ja Kouvolasta muualle Suomeen 2 676, jolloin kuntien välinen nettomuutto oli -423. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 134 henkilöä.

Väestön väheneminen jatkuu, ennakkotiedon mukaan toukokuun lopussa väestömäärä oli 81 101.

(Lähde: Tilastokeskus)

Työllisyys

Kouvolan työllisyystilanne kohentui vuosina 2018-2019. Koronapandemia kuitenkin muutti tilanteen viime vuonna. Vuoden 2020 työttömyysaste oli 14,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 11,2 %.

Työllisyystilanteessa näkyy parannusta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 2021 toukokuun lopussa työttömyysaste oli 11,2 %, kun se vastaavaan aikaan viime vuonna oli 17,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 4 088, mikä on 2257 henkilöä eli 36 % vähemmän. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 30.6.2021