Väestö

Kouvolan väkiluku oli viime vuoden lopussa 83 177. Väestö väheni vuoden aikana 1 019:llä. Väestön väheneminen pieneni hieman vuodesta 2017, jolloin se oli 1 110. Syyskuun ennakkoväkiluku oli 82 405.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. Kouvolassa syntyi viime vuonna 548 lasta ja kuoli 1 070 henkilöä. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 2 287 ja Kouvolasta muualle Suomeen 2 867 henkilöä, jolloin nettomaassamuutto oli -577. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 86. (Lähde: Tilastokeskus)

Työllisyys

Kouvolan työllisyystilanne on kohentunut viimeisen kahden vuoden aikana. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa 10,2 %, kun se vuotta aiemmin oli 10,7 %. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Tämän vuoden alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 24.10.2019