Väestö

Kouvolassa asui vuoden 2022 lopussa 79 429 henkilöä, mikä on 1 025 asukasta eli 1,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. Kouvolassa syntyi viime vuonna 442 lasta ja kuoli 1 231 henkilöä eli luonnollinen väestönlisäys oli -789. Syntyvyys oli pienempi ja kuolleisuus suurempi kuin koskaan aiemmin 2000 -luvulla. Kuntien välinen nettomuutto oli -441. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 205 henkilöä.

Väestön väheneminen jatkuu, ennakkotiedon mukaan helmikuun lopussa Kouvolassa oli 79 309 asukasta.

(Lähde: Tilastokeskus)

Työllisyys

Vuoden 2022 työttömyysaste oli 10,1 %, kun se edellisenä vuonna oli 11,7 %.

Helmikuun lopussa työttömyysaste oli 10,9 %, kun se vastaavaan aikaan viime vuonna oli 11,4 %.

(Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista. Uusi kaupunkistrategia Kouvola – Kaakkois-Suomen keskus 2023-2032 on hyväksytty kaupungin valtuustossa 19.9.2022. Indikaattoriseuranta uudistetaan strategian mukaisesti ja tulee näkyville tälle sivustolle.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 24.4.2023

Sivun alkuun