Väestö

Ennakkotiedon mukaan Kouvolassa asui viime vuoden lopussa 81 216 henkilöä, mikä on 897 asukasta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. Ennakkotiedon mukaan 2020 Kouvolassa syntyi 497 lasta, mikä on alhaisin syntyvyysluku uuden Kouvolan aikana. Kuolleita oli 1 143, mikä on 84 henkeä enemmän kuin 2019. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 2 278 henkilöä ja Kouvolasta muualle Suomeen 2 702, jolloin kuntien välinen nettomuutto oli -424. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 164 henkilöä.

(Lähde: Tilastokeskus, Ennakkotieto)

Työllisyys

Kouvolan työllisyystilanne kohentui vuosina 2018-2019. Koronapandemia kuitenkin muutti tilanteen viime vuonna. Vuoden 2020 työttömyysaste oli 14,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 11,2 %.

2020 joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 5 435, mikä on 826 henkilöä eli 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 29.1.2021