Väestö

Kouvolassa asui viime vuoden lopussa 80 454 henkilöä, mikä on 733 asukasta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Väestön väheneminen johtuu siitä, että kuolleita on enemmän kuin syntyneitä ja nettomuutto Kouvolaan on negatiivinen. Syntyvyys kasvoi kuitenkin edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Kouvolassa syntyi 553 lasta, kun edellisenä vuonna oli alhaisin syntyvyysluku uuden Kouvolan aikana, vain 497 lasta. Kuolleita oli 1 140, mikä on 5 henkeä vähemmän kuin 2020. Kouvolaan muutti muualta Suomesta 2 391 henkilöä ja Kouvolasta muualle Suomeen 2 639, jolloin kuntien välinen nettomuutto oli -248. Nettomaahanmuutto oli positiivinen ollen 112 henkilöä.

Väestön väheneminen jatkuu, ennakkotiedon mukaan heinäkuun lopussa Kouvolassa oli 79 959 asukasta.

(Lähde: Tilastokeskus)

Työllisyys

Koronapandemian jatkumisesta huolimatta Kouvolan työllisyystilanne on palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2021 työttömyysaste oli 11,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 14,0 %.

Heinäkuun lopussa työttömyysaste oli 10,5 %, kun se vastaavaan aikaan viime vuonna oli 12,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 3 800, mikä on 592 henkilöä eli 14 % vähemmän kuin heinäkuussa 2021. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaupunkistrategian seuranta

Vuoden 2019 alussa voimaan tulleessa kaupunkistrategiassa on määrällisiä tavoitteita vuosille 2023 ja 2030 mm. väestön kasvuun, työllisyyteen, joukkoliikenteen käyttöön ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyen. Infograafista voit seurata tavoitteiden toteutumista.

Aluetietoja

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. (Lähde: Tilastokeskus) Katso oman alueesi tietoja liitteenä olevasta taulukosta sekä diaesityksistä.

Päivitetty 6.9.2022

Sivun alkuun