Kouvolan kaupunginarkiston tiloissa toimii Kouvolan kotiseutuarkisto. Kotiseutuarkisto vastaanottaa paikallisten yhteisöjen, seurojen ja yksityisten henkilöiden arkistoja

Aineiston luovuttaminen kotiseutuarkistoon

1. Selvitä, mitä luovutetaan

 • toimivilla yhdistyksillä on oltava johtokunnan tms. päätösvaltaisen toimielimen päätös luovutuksesta
 • kerran lahjoitettua aineistoa ei yleensä palauteta
 • yksityishenkilöiden aineistoja otetaan vastaan edellyttäen, että aineistolla on paikallista merkitystä
 • aineisto kannattaa käydä läpi ennen luovutusta, että esim. arkaluonteista tietoa sisältävät asiakirjat saadaan kartoitettua
 • arkistossa säilytetään vain asiakirjoja
 • esineet eivät kuulu arkistoon vaan esim. kotiseutumuseoon
 • toimivan yhdistyksen kannattaa säilyttää itsellään esim. viimeisen kymmenen toimintavuoden asiakirjat niiden saavutettavuuden vuoksi ja luovuttaa arkistoon vain sitä vanhemmat asiakirjat

2. Selvitä, minne luovutetaan

 • jos saman arkistonmuodostajan asiakirjoja on aikaisemmin luovutettu mihin tahansa toiseen arkistoon, tulisi jatkoeränkin sijaita samassa paikassa

3. Järjestä arkisto

 • kotiseutuarkistossa aineisto on kenen tahansa vapaasti tutkittavissa, joten aineiston on oltava järjestyksessä
 • tärkeintä on, että yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisin aineisto (mm. pöytäkirjat, toimintakertomukset ja -suunnitelmat) ovat helposti löydettävissä
 • klemmarit, muovitaskut ja kuminauhat tulee poistaa aineistosta
 • aineisto säilytetään pahvisissa arkistokoteloissa; ei Mercantil-mapeissa tai muovikansioissa

4. Seulo tarpeeton pois

5. Tee luovutettavasta arkistosta luovutusluettelo

Avaa ja täytä luovutusluettelo (pdf, 18kt)

6. Muista sopia arkiston siirrosta henkilökunnan kanssa etukäteen!

Päivitetty 22.1.2024

Sivun alkuun