Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka kunnanhallituksen on asetettava vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  2. seurata vammaisten henkilöiden selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten liikkumisessa, asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  3. seurata kunnallista päätöksentekoa vammaisten henkilöiden näkökulmasta ja tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon vammaisten henkilöiden tarpeita ja ajatuksia
  4. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
  5. tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa kysymyksissä
  6. järjestää kaupungin toimielimien kanssa kaupungin alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa käsitellään vammaisia ja vammaispalveluja koskevia ajankohtaisia kysymyksiä
  7. tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan kertomus kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi vammaisneuvostoon 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet ovat vammaisjärjestöjen esittämiä henkilöitä ja heidän tulee edustaa tasapuolisesti kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä.

Vammaisneuvosto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtajan määräämä työntekijä.

Vammaisneuvoston kokoukset syyskaudella 2023:
8.8., 21.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.

Kouvolan vammaisneuvosto 2021–2025

Kouvolan vammaisneuvosto 2021-2025

JäsenVarajäsen
Puheenjohtaja
Kymenlaakson Selkäyhdistys ry
Sirpa Heikkinen
puh. 050 490 3568
sirpa.heikkinen2(at)gmail.com
Kouvolan Diabetesyhdistys ry
Olavi Ropponen
Varapuheenjohtaja
Kouvolan Seudun Invalidit ry
Keijo Kaskiaho
puh. 040 553 6204
keijo.kaskiaho(at)gmail.com
Kouvolan Seudun Invalidit ry
Maija Aalto
Kymenlaakson lihastautiyhdistys ry
Eeva-Liisa Hakala
puh. 050 518 7388
hakalaeevaliisa(at)outlook.com
Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistys ry
Timo-Janne Kokko
Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Tomi Iivonen
puh. 040 762 6239
tomi.iivonen(at)dnainternet.net
Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Eija Pyötsiä
Kouvolan Kuulo ry
Eila Katajisto
puh. 045 644 5016
eilamariakatajisto(at)gmail.com
Kouvolan Kuulo ry
Hanna Sarlo
Kouvolan Reumayhdistys ry
Arja Markova
puh. 040 547 1540
arjuska.mar(at)gmail.com
Kuusankosken Hengitysyhdistys ry
Hannele Löytty
Kouvolan Kehitysvammaisten Tuki ry
Sami Siren
sami.siren(at)mail.com
Kouvolan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Marja Hukka
Kuusankosken Invalidit ry
Hannu Suuronen
puh. 0500 525 949
hannu.suuronen(at)gmail.com
Pohjois-Kymen Parkinson yhdistys ry
Kaija Vesala
Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry
Katja Valkeinen
puh. 040 744 9439
katja.valkeinen(at)yhvi.fi
Kymenlaakson Neuroyhdistys ry
Katja Hirvonen
Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry
Ilkka Ylä-Outinen
puh. 040 509 6449
ilkka.ylaoutinen(at)gmail.com
Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry
Hannu Koverola
Kaupunginhallituksen edustaja
Jenni Aikio
Nuorisovaltuuston edustaja
Jesse Perälä
Nuorisovaltuuston varaedustaja
Panu Räty

Päivitetty 16.11.2023

Sivun alkuun