Vammaisneuvosto on kuntalain 28 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka kunnanhallituksen on asetettava vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.

Kuntalain mukaan vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  2. seurata vammaisten henkilöiden selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten liikkumisessa, asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
  3. seurata kunnallista päätöksentekoa vammaisten henkilöiden näkökulmasta ja tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon vammaisten henkilöiden tarpeita ja ajatuksia
  4. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
  5. tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa kysymyksissä
  6. järjestää kaupungin toimielimien kanssa kaupungin alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajille yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuksia, jossa käsitellään vammaisia ja vammaispalveluja koskevia ajankohtaisia kysymyksiä
  7. tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan kertomus kaupunginhallitukselle.


Kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi vammaisneuvostoon 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet ja varajäsenet ovat vammaisjärjestöjen esittämiä henkilöitä ja heidän tulee edustaa tasapuolisesti kaupungin alueella toimivia yhdistyksiä.

Vammaisneuvosto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vammaisneuvoston sihteerinä toimii hallintojohtajan määräämä työntekijä.

Vammaisjärjestöjen edustajat ja henkilökohtaiset varajäsenet 2017 – 2021

JäsenVarajäsen
Kouvolan seudun kehitysvammaisten tuki
Marja Hukka
puh. 040 704 2217
marja.ailakki(at)gmail.com
Anjalankosken kehitysvammaisten tuki
Emilia Nieminen

emilianieminen441(at)gmail.com
Kouvolan Reumayhdistys ry
Arja Markova
puh. 040 547 1540
arjuska.mar(at)gmail.com
Kouvolan Reumayhdistys ry
Pekka Niemi


Kouvolan Seudun Invalidit ry
Keijo Kaskiaho
puh. 040 553 6204
keijo.kaskiaho(at)gmail.com
Kouvolan Seudun Invalidit ry
Reino Laapotti
puh. 040 672 9761
laapottireino(at)gmail.com
Kuusankosken hengitysyhdistys ry
Hannele Löytty
puh. 040 542 1767
hannele.loytty(at)pp.inet.fi
Kuusaan Kuuloset ry
Pentti Roitto
puh. 040 064 1865
po.roitto(at)gmail.com
Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Tomi Iivonen
puh. 040 762 6239
tomi.iivonen(at)dnainternet.net
Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Eija Pyötsiä
puh. 040 093 2433
eija.pyotsia(at)gmail.com
Kymenlaakson Selkäyhdistys ry
Sirpa Heikkinen
puh. 050 490 3568
sirpa.heikkinen2(at)gmail.com
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry KVY
Katja Valkeinen

Pohjois-Kymenlaakson Diabetesyhdistys ry
Hannu Mettälä
puh. 040 075 6037
hannu.mettala(at)pp.inet.fi
Pohjois-Kymenlaakson Diabetesyhdistys ry
Irma Iitti
puh. 040 579 7703
irma.iitti(at)hotmail.com
Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry
Ilkka Ylä-Outinen
puh. 040 509 6449
ilkkay(at)kymp.net
Pohjois-Kymen Näkövammaiset ry
Hannu Koverola


Pohjois-Kymen Psoriasisyhdistys ry
Petteri Luukkonen
puh. 045 641 8568
luukkonen.petteri(at)gmail.com
Pohjois-Kymen Hengitysyhdistys ry
Aira Vedenpää-Kakkori
puh. 050 546 1758
aira.vedenpaa.kakkori(at)gmail.com
Kuusankosken Invalidit ry
Hannu Suuronen
puh. 050 052 5949
hannu.suuronen(at)gmail.com
Valkealan Reumayhdistys ry
Irma Mikkonen
puh. 050 362 3759
irma.a.mikkonen(at)gmail.com

Päivitetty 18.1.2021