Kasvatus- ja opetuslautakunnan delegointipäätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan ja tehtäväalueen siirto viranhaltijoille (kasvatus- ja opetuslautakunta 22.2.2024_§21), (pdf126kt)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille sopimusten ja oikeustoimien hyväksymisen osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2022 § 11), (pdf 57 kt)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto palvelun johtajalle palvelujen ja tuotteiden maksujen alennuksen ja vapautuksen, palveluista ja tuotteista perittävien täyskustannus-maksujen sekä kaupungille aiheutuneen vahingon korvaamista koskevan helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä koskevien asioiden osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2022 § 10), (pdf 15kt)

Sivistysjohtajan delegointipäätökset

Sivistystoimialan toimialajohtajan päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 1.1.2022 alkaen (sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 1), (pdf 73 kt)

Sivistystoimialan toimialajohtajan päätösvallan siirto koskien yksittäisiä tavara- ja palveluhankintoja sekä irtaimen omaisuuden poistamista, myyntiä ja käytettäväksi luovuttamista (sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 27.6.2022 § 39), (pdf 75 kt)

Sivistystoimialan toimialajohtajan päätösvallan siirto koskien toimialan palvelujohtajien sijaisten määräämisestä sekä toimivallan siirto sijaisuuspäätöksissä (sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 2.1.2024 § 3), (pdf 127 kt)

Sivistyksen toimialajohtajan päätösvallan siirtäminen hallintosäännön 68 §n mukaisissa vahingonkorvausasioissa (sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 11.1.2024 §5 ), (pdf123 kt)

Päivitetty 26.2.2024

Sivun alkuun