Kasvatus- ja opetuslautakunnan delegointipäätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille koskien lautakunnan alaista toimintaa (kasvatus- ja opetuslautakunta 26.01.2022 §9), (pdf 105 kt)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille sopimusten ja oikeustoimien hyväksymisen osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2022 § 11), (pdf 57 kt)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto palvelun johtajalle palvelujen ja tuotteiden maksujen alennuksen ja vapautuksen, palveluista ja tuotteista perittävien täyskustannus-maksujen sekä kaupungille aiheutuneen vahingon korvaamista koskevan helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä koskevien asioiden osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2022 § 10), (pdf 15kt)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto lapsen tuen hallintopäätöksissä varhaiskasvatuksessa (kasvatus- ja opetuslautakunta 9.6.2022 § 52),(pdf 59 kt)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimivallan siirto koskien koulukohtaisten opetussuunnitelmien hyväksymisestä viranhaltijoille (kasvatus- ja opetuslautakunta 06.10.2022 § 80), (pdf95)

Sivistysjohtajan delegointipäätökset

Sivistystoimialan toimialajohtajan päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 1.1.2022 alkaen (sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 3.1.2022 § 1), (pdf 73 kt)

Sivistystoimialan toimialajohtajan päätösvallan siirto koskien yksittäisiä tavara- ja palveluhankintoja sekä irtaimen omaisuuden poistamista, myyntiä ja käytettäväksi luovuttamista (sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 27.6.2022 § 39), (pdf 75 kt)

Sivistystoimialan toimialajohtajan päätösvallan siirto koskien toimialan palvelujohtajien sijaisten määräämisestä sekä toimivallan siirto sijaisuuspäätöksissä (sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 5.1.2022 § 2), (pdf 71 kt)

Päivitetty 15.3.2023

Sivun alkuun