Aluetoimikunnat

Kouvolan aluetoimikunnat

Aluetoimikuntien toiminta-alueet ovat Anjalankoski, Elimäki-Koria, Kouvolan keskusta-alue, Kuusankoski-Jaala ja Valkeala. Aluetoimikuntien tehtävänä on alueensa kehittämishankkeiden ja hyvinvoinnin sekä paikallisen toiminnan ja kulttuurin edistäminen ja tukeminen.

 

Tietoa aluetoimikunnista

Aluetoimikuntien hankkeet 2022

Kouvolan aluetoimikunnat toteuttavat hankkeita, joissa tänä vuonna pääteemana on luonnon monimuotoisuus.

Kestävän kehityksen hanke

Auringonkukkapellot

Auringonkukkia voi keräillä, ihailla ja kuvata Ummeljoella sekä Valkealassa yhdeksällä eri pellolla.

Auringonkukkapellot

VR-lasit nuorten käyttöön

Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta lahjoitti VR-lasit nuorten käyttöön kesäkuussa. Lasit luovutti aluetoimikunnan edustajana Mari Järvinen ja ne vastaanotti kaupungin nuorisopalveluiden koordinaattori Sanna Heimonen.Laseista on jo hieman käyttökokemusta ja ne ovat saaneet nuorilta hyvän vastaanoton sekä Jaalassa että Voikkaalla.

 

Yhteisötilat alueilla

Kouvolan kaupunki tarjoaa järjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön yhteisötilan aluetoimikuntien toiminta-alueilla. Aluetoimikunnat ovat perustaneet tähän mennessä yhteisötiloja Elimäelle ja Jaalaan. Elimäellä on Pulju -kylätalo ja Jaalassa yhteisötila entisessä kunnantalossa.

Yhteisötilat alueilla

Robotiikkakerhot

Aluetoimikunnan tukema Korpibotti -hanke on käynnistyi Pohjois-Valkealassa. Elimäki-Koria alueella on käynnistymässä Elkobotit ja Kuusankoski-Jaala alueella Kujabotit -robotiikkakerhot, kunhan koronatilanne sallii.

Tietoa Korpiboteista

Koronarokotteen loppuvuoden tehosteannoksia tarjotaan Kymenlaaksossa portaittain eri ikäryhmille lokakuusta alkaen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti kaikkia 65 vuotta täyttäneitä, 18 vuotta täyttäneitä vakavan koronataudin...

Päätöksentekoon valmistellaan esitys KSS Energialle myönnettävästä takauksesta tai lainasta

Energia-alan poikkeuksellinen markkinatilanne on kasvattanut energiayhtiöiden vakuusmaksuja ja käyttöpääoman tarvetta. Myös KSS Energia Oy:lla on...

Hiivurin alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen alkaa Korialla

Työt alueella alkavat viikolla 40. Alueella liikkuvia pyydetään huomioimaan muuttuvat yleisen liikenteen järjestelyt sekä noudattamaan...

Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatustyö palkittiin Vuoden paras kestävän kehityksen sitoumus – tunnustuksella

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö, ympäristöministeriö ja valtion ravitsemusneuvottelukunta palkitsivat vuoden parhaat kestävän kehityksen sitoumukset yhteistyössä...

Leikkipaikkaverkkoa päivitetään

Tekniikan ja ympäristön toimiala on todennut tarpeelliseksi päivittää vuonna 2019 hyväksyttyä leikkipaikkaselvitystä. Toteutuessaan muutos vähentää...

Järjestöille, yhteisöille ja yhdistyksille avustuksia haettavana syksyllä 2022 seuraavasti

Dorrit ja August Fuchsin rahaston apurahat haettavina 31.10.2022 mennessä lahjakkaiden musiikin opiskelijoiden opiskelusta aiheutuviin kustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä yhteisöille eikä…

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

HakijaHeinonen Jari DnroESAVI/24745/2022 Asia Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

AsiaKaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:nmukaisesta ilmoituksesta Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältöKouvolan Seudun Autourheilijat ry:lle on annettu päätös ympäristönsuojelulain…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 29.9.2022 vko 39

Päivämäärällä 30.09.2022 annetaan rakennusvalvonnan 28.09.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennushanke ja -paikka Lupanumero 1780 286-401-9-133 Uusi rakennus Vanhan varastorakennuksen…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 19/2022 26.9.2022 hyväksynyt NRC Group Finland Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätösHakija CH-Polymers OyDnro ESAVI/23741/2022Päätösnro 282/2022Asia PVAC-lateksitehtaan toiminnan muuttaminen uuden varastosäiliön osalta, KouvolaKuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 22.9.2022 sekä myönnetty purkamislupapäätös vko 38

Päivämäärällä 23.09.2022 annetaan rakennusvalvonnan 21.09.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 604 286-468-1-183 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Tulevat tapahtumat

Katso kaikki tapahtumat