Kouvolan kaupungin omistuksessa on merkittävä määrä kiinteistöjä ja tiloja - lähes 500 000 m2. Osa kiinteistömassasta on erittäin huonokuntoista. Purkamalla huonokuntoisia rakennuksia ja myymällä kaupungille tarpeettomia kiinteistöjä vähennetään tehokkaasti sekä korjausvelkaa että ylläpitokuluja.

Esimerkiksi usean vanhan, liian ison, toiminnallisesti epäkelvon ja teknisesti huonokuntoisen rakennuksen ylläpito vie paljon rahaa, muun muassa korkeina lämmityskuluina ja korkeina kunnossapitokuluina. Keskittämällä toiminnot yhteen, pienempiin energiatehokkaisiin rakennuksiin, säästetään merkittäviä summia käyttötaloudessa.

Kiinteistöjä myymällä tasapainotetaan taloutta

Kouvolan kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.8.2023 kiinteistöjen myyntiä koskevat linjaukset. (Dynasty)

Esityksen mukaan kaupungin omistuksessa säilyisivät kaupungin omien palveluiden käytössä olevat tilat ja osa kiinteistöistä myydään. Huonokuntoiset, tappiota tuottavat tai myyntikelvottomat kohteet, joiden korjaus maksaa huomattavasti enemmän kuin uudisrakentaminen, puretaan.

Kaupungin tahtotila on keskittää kaikki konsernin omistukseen jäävät, ulkopuolisten toimijoiden käyttämät, yritys- ja toimitilat Kouvolan Yritystiloille. Kaupungin omistamat asunnot myydään ensisijaisesti Kouvolan Asunnoille, osa jätetään edelleen kaupungille ja osa myydään suoraan avoimella kilpailulla.

Sote-kiinteistöistä on hyväksytty myyntiin Valkealakoti, Mäntylä, Pihlajisto sekä Kumpula. Muilta osin niiden myynnin valmistelua jatketaan. Jo aiemmin kaupunki on myynyt Kuusankosken terveysaseman ja Lauttarannan (Kymenlaaksonkatu 3 Kuusankoski), sekä sotilassairaalan (Marjoniementie 6).

Energiansäästöillä suuri merkitys

Energiaa säästämällä voidaan saada merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä. Kaupungin omaa toimintaa, kuten automaatiojärjestelmiä ja LVI-ohjausprosesseja parantamalla on käännetty usean kiinteistön energiankulutus laskusuuntaan. Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikissa kaupungin hankkeissa, niin uudis- kuin saneeraushankkeissa sekä omissa toimintatavoissa. Mm. jäähallien energiankulutusta on saatu suitsittua automaatiojärjestelmän ja LVI-ohjausprosessien uudelleen ohjelmoinnilla. Myös hallien lauhdelämmön hyötykäyttöä on tehostettu.

Energiakriisi vaati merkittäviä säästötoimia

Venäjän hyökkäyssodan käynnistämä energiakriisi, ja sitä seurannut energianhinnan jyrkkä nousu pakotti kaupungin merkittäviin energiansäästötoimiin lämmityskaudella 2022-23. Toimenpiteet sisälsivät energiatehokkuusinvestointeja ja lämmitystapamuutoksia, kiinteistöjen peruslämmölle laittoa, niiden myynnit sekä palvelujen sulkuja ja lämpötilojen alentamisia. Kaupungin energiansäästö lämmityskauden aikana oli 14 223 MWh. Säästöä syntyi yli 1,9 miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuonna 2016. Kouvolan kaupunki on laatinut energiankäytön tehostamissuunnitelman. Sen tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuosina 2017-2025. Tavoite on laskettu Kouvolan kaupungin vuonna 2014 kuluttamasta energiamäärästä.

Päivitetty 4.10.2023

Sivun alkuun