Kouvolan kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista. Avustuksia myöntävät palvelukokonaisuudet noudattavat seuraavia yhteisiä jakoperiaatteita.

  1. Kaupunki voi pääsääntöisesti avustaa järjestöjä ja yhteisöjä yhden toimialan kautta.
  2. Toiminta-avustusta myönnetään yleensä vain rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka tai toimialue on Kouvola.
  3. Yhdistyksen tai yhteisön tulee antaa hakemuksen liitteenä riittävä tieto rahan käyttötarkoituksesta sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
  4. Avustus peritään takaisin, jos hakemuksessa tai annetuissa selvityksissä ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.
  5. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.
  6. Avustus tai sen käyttämättä jäänyt osuus on palautettava Kouvolan kaupungin pankkitilille FI32 5750 0120 1886 78 viimeistään samanaikaisesti avustuksen selvityksen/tilityksen kanssa. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Kullakin hallintokunnalla on lisäksi omia yksityiskohtaisempia ohjeita jakoperusteista.

Päivitetty 8.2.2021