Kouvolan kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista. Avustuksia myöntävät palvelukokonaisuudet noudattavat seuraavia yhteisiä jakoperiaatteita.

  1. Kaupunki voi pääsääntöisesti avustaa järjestöjä ja yhteisöjä yhden toimialan kautta.
  2. Toiminta-avustusta myönnetään yleensä vain rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka tai toimialue on Kouvola.
  3. Yhdistyksen tai yhteisön tulee antaa hakemuksen liitteenä riittävä tieto rahan käyttötarkoituksesta sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
  4. Avustus peritään takaisin, jos hakemuksessa tai annetuissa selvityksissä ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.
  5. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.

Kullakin hallintokunnalla on lisäksi omia yksityiskohtaisempia ohjeita jakoperusteista.

Päivitetty 8.3.2019