Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimivallan siirto liikuntapäällikölle liikuntapaikkojen vakiovuorojen jakamisen osalta (liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.1.2022 §11), (pdf 12 kt)

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimivallan siirto palvelun johtajalle avustusten myöntämisen osalta (liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.1.2022 §7), (pdf 59 kt)

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimivallan siirto palvelun johtajalle palvelujen ja tuotteiden maksujen alennuksen ja vapautuksen, palveluista ja tuotteista perittävien täyskustannusmaksujen sekä kaupungille aiheutuneen vahingon korvaamista koskevan helpotuksen tai vapautuksen myöntämistä koskevien asioiden osalta (liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.1.2022 §8), (pdf 35 kt)

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille sopimusten ja oikeustoimien hyväksymisen osalta (liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.1.2022 §9), (pdf 14 kt)

Maksuhuojennuksen myöntämisen delegoiminen sivistysjohtajalle (liikunta- ja kulttuurilautakunta 22.9.2021 §79), (pdf 12 kt)

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan toimivallan siirto viranhaltijoille palvelupisteiden aukiolon ja aukioloaikojen vähäisten muutosten osalta_(liikunta- ja kulttuurilautakunta_07.12.2022_§105), (pdf 85 kt)

Päivitetty 14.12.2022

Sivun alkuun