Ikonikuvake: Ihmishahmo ympyrässä. Teksti: 8259 opiskelijaa.
Kouvolassa oli vuonna 2022 yhteensä 8 259 toisen tai ylemmän asteen opiskelijaa.
KoulutustasoOpiskelijoita
Perusasteen koulutus7 024
Lukiokoulutus1 221
Ammatillinen koulutus4 590
Ammattikorkeakoulutus2 398
Yliopistokoulutus50
Ikonikuvake: Kasvot ja valmistujaishattu. Teksti: 26,9 % kouvolalaisista korkeakoulututkinto.
Kouvolalaisista 26,9 prosentilla on korkeakoulututkinto.
Opiskeluun liittyviä tietojaArvo
Toisen tai korkeamman asteen opiskelijoita8 259
Korkea-asteen tutkinnon suorittanut osuus kuntalaisista26,9 %
Kv-opiskelijoita600
Koulutustaso *342

Koulutustaso

* Väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttänyttä väestöä. Näin siksi että monen alle 20-vuotiaan koulutus on vielä kesken. Mittaimen avulla voidaan helposti vertailla eri alueiden välisiä koulutustasoeroja sekä seurata ajassa tapahtuvia muutoksia.

Sivun tietojen lähde: Tilastokeskus.
Huom! Taulukossa oleva tilastoluku on uusin saatavilla oleva. Luvut päivitetään mahdollisimman pian tilastojulkaisun jälkeen.

Päivitetty 8.7.2024

Sivun alkuun