Nuorisotyötä kohdennetaan sinne missä nuoret ovat

Harmaa pakettiauto, jonka kyljessä lukee Nuorten Kouvola, NuPaku ja kuva nuorista.

Kouvolan nuorisopalveluja on kehitetty kasvatus- ja opetuslautakunnan v. 2019 hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti. Nuorisotyö ei ole enää sidottu seiniin vaan on joustavaa ja elää ajassa. Muutoksiin reagoidaan nopeasti ja nuorisotyö viedään sinne missä nuoret ovat.

Kouvolan nuorisopalvelujen palveluverkkoselvityksen tavoitteena on ollut saada palvelu kohtaamaan nuorten tarpeet entistä paremmin. Erilliset nuorisotilat eivät enää ole tarkoituksenmukaisia, vaan palvelut viedään kouluihin, kirjastoihin, nettiin, tapahtumiin ym. eli paikkoihin, joissa nuoret ovat luontaisesti.

Nuorisotyötä kokonaisuutena kehitetään alueellisesti viiden perhekeskusalueen mukaan, jotta nuorilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet päästä nuorisopalvelujen toimintoihin asuinpaikasta riippumatta.

Leikkipaikkaverkkoa päivitetään

Tyttö vaaleanpunaisessa takissa ja pipossa laskee liukumäkeä pitäen kiinni mäen reunoista

Vuonna 2019 hyväksyttiin leikkipaikkaselvitys, jossa kartoitettiin Kouvolan kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen palveluverkko. Selvityksen päätöksessä linjattiin käytöstä poistettavat huonokuntoiset leikkipaikat, kunnostettavat leikkipaikat sekä hyväkuntoiset leikkipaikat, joihin ei kohdistu kunnostustarpeita lähivuosina.

Poistamalla osan huonokuntoisimmista ja vähiten käytetyistä leikkipaikoista kaupunki voi keskittyä parantamaan säilyviä leikkipaikkoja ja näin tarjota kuntalaisille tasapuolisemmin turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja.

Selvityksen mukaisesti Kouvolassa on kehitetty leikkipaikkoja mm. uudistamalla Kuovin perhepuisto sekä pienempiä leikkipaikkoja ympäri Kouvolaa. Vähällä käytöllä olleiden ja huonokuntoisten leikkipaikkojen poistojen jälkeen Kouvolassa on leikkipaikkoja edelleen runsaasti; tällä hetkellä 108 leikkipaikkaa, joka tarkoittaa 1,3 leikkipaikkaa 1000 asukasta kohti.

Päivitetty 12.9.2023

Sivun alkuun