Vuoden 2022 haku

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksiköillevirkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen.

Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustukset ovat haettavissa ajalla 30.11. – 31.12.2021.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi viimeistään 31.12.2021 klo 15 mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Vuoden 2022 hakulomake

Lisätietoja:
Controlleri Jonna Paju, puh. 020 615 5228, jonna.paju(a)kouvola.fi
Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi

Päivitetty 11.3.2022

Sivun alkuun