Vuoden 2020 hakuaikaa jatkettu 10.2. asti

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksiköillevirkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen.

Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustusten hakuaikaa jatketaan 10.2.2020 klo 15 asti siten, että aiemmin 31.12.2019 mennessä jätetyt hakemukset huomioidaan.

Avustushakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi määräaikaan mennessä.

Vuoden 2020 hakulomake, excel-tiedostona

Vuoden 2020 hakulomake, pdf-tiedostona

Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi

Päivitetty 19.8.2020