Vuoden 2020 haku

Kouvolan kaupunginhallitus on päätöksellään 27.8.2018 § 252 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia. Rahastosta myönnetään kohdeavustuksia hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään toimintaan tai uudenlaisten toimintamallien käynnistämiseen, joka ei ole kunnan tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän järjestämisvastuulla, mutta joka täydentää hyvinvointia. Avustusta ei kohdenneta eri palveluntuottajien asumis- ja palveluyksiköillevirkistystoimintaan tai viihtyisyyden lisäämiseen.

Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustukset vuodelle 2020 ovat haettavissa 1.-31.12.2019 välisenä aikana. Avustushakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteella kirjaamo@kouvola.fi määräaikaan mennessä. Kaupunginhallitus tekee päätöksen myönnettävistä avustuksista hakuajan päättymisen jälkeen alkuvuodesta 2020.

Vuoden 2020 hakulomake, excel-tiedostona

Vuoden 2020 hakulomake, pdf-tiedostona

Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi

Päivitetty 25.11.2019