Lakisääteisillä vanhus- ja vammaisneuvostoilla on oma tärkeä roolinsa kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä. Neuvostot muun muassa edistävät edustamiensa väestöryhmien ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tekevät erilaisia päätöksentekoon liittyviä aloitteita.

Kyläyhdistysten vaikuttamisfoorumina toimiva kylien neuvottelukunta käsittelee kylien ja kaupungin yhteisiä asioita 2-4 kertaa vuodessa. Vapaa-ajan asukastoimikunta puolestaan kanavoi Kouvolan kesäasukkaiden näkemyksiä kunnalliseen päätöksentekoon.

Päivitetty 23.1.2019