Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa ja valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Hallintosääntö (pdf, 502kt) sisältää määräykset kaupungin johtamisesta, toimielinorganisaatiosta, toimielinten tehtävistä ja toimivallan jaosta, henkilöstöorganisaatiosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa, konserniohjauksesta ja sopimusten hallinnasta, asiakirjahallinnon järjestämisestä, taloudenhoidosta, ulkoisesta valvonnasta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, valtuuston toiminnasta ja sen kokouksista, enemmistövaalista ja suhteellisesta vaalista, valtuutettujen aloite- ja kyselyoikeudesta, kokousmenettelystä sekö luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista.

Päivitetty 23.9.2022

Sivun alkuun