Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kaupunginhallitus päätti 4.3.2024 § 51, että kaupunki ei aseta vaalimainostelineitä europarlamenttivaaleissa 2024.

Vaalilain mukaan yleisellä ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen siten, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen esimerkiksi näkymällä vaalihuoneistoon tai sisäänkäyntiin.

Liitteet -osiosta löydät kaupungin ohjeet katuvarsimainonnasta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen TRAFICOM/22492/03.04.03.00/2019 vaalimainonnasta maantien varrella (katso linkki kohdasta Lisätietoa).

Päivitetty 20.5.2024

Sivun alkuun