Tilapalvelut vastaa uusien ja vanhojen rakennusten rakennuttamisesta ja korjaamisesta. Sisäilmaan liittyviin ongelmiin tartutaan määrätietoisesti ja nopeasti. Tarpeettomiksi käyneet rakennukset myydään ja huonokuntoisimmat puretaan.

Rakennuttaminen ja korjaaminen

Tilapalvelut vastaa kaupungin omistamien rakennusten ja tilojen ylläpidosta sekä uusien ja vanhojen rakennuttamisesta ja korjaamisesta. Ennakoimme korjaustarpeita ja toteutamme korjauksia suunnitellusti.

Kaikkein huonokuntoisimpia tai muuten pitkäaikaisesti tyhjilleen jääneitä rakennuksia joudumme myös purkamaan. Ensisijaisesti kuitenkin myymme kaupungille tarpeettomat rakennukset ja tilat.

Myytävät rakennukset

Rakennukset myydään kilpailutettujen kiinteistövälittäjien kautta tarjouskaupalla ja arvon määritykseen perustuvalla lähtöhinnalla. Myynnissä olevat kohteet löydät kiinteistönvälittäjiemme verkkosivuilta: Kiinteistömaailma Kouvola ja Asuntokaupan Kotikenttä Oy.

Moision kartano Elimällä valmistunut v. 1820

Investoinnit

Vuoden 2021 isot rakennushankkeet

Investoinnit ovat uusien rakennusten rakentamista tai vanhojen rakennusten peruskorjaamista. Tilapalvelut vastaa kohteiden suunnitteluttamisesta sekä rakennuttamisesta.

Investointikohteiden valinta ja rahoitus päätetään vuosittain kaupungin talousarviossa. Investoinnit perustuvat palveluverkkojen linjauksiin ja tilojen tarpeeseen. Kaupungin taloudellinen tilanne ohjaa valintoja. Isojen investointien ohella vastaamme lukuisista pienemmistä rakennuskohteista.

Työn alla ovat seuraavat isot hankkeet:

  • Pääpelastusaseman saneeraus ja laajennus
  • Valkealan monitoimitalo
  • Sarkolan koulu
  • Naukion päiväkoti
  • Eteläisen Kouvolan yhtenäiskoulu
  • Kuusankosken yhtenäiskoulu
  • Keskustan koulu Kouvola
  • Kaupungintalon muutos- ja korjaustyöt
  • Kouvolatalon korjaustyöt, mm. kattosaneerauksen 2-vaihe

Talousarvio ja suunnitelma

Havainnekuva Sarkolan koulun pihalta

Rakennusten ja tilojen käytettävyys

Tilapalvelut vastaa kaupungin omistamien rakennusten ja niiden pihojen ylläpidosta. Rakennusten yllä- ja kunnossapito kattaa mm. siivouksen, kiinteistönhoidon, pienet korjaukset sekä jätehuollon. Huolehdimme mm. viheralueiden leikkauksista, sisääntulojen puhdistamisesta, lumitöistä ja hiekoituksesta. Tarkastamme myös leikkivälineiden kunnon säännöllisesti. Kiinteistöissämme on ympärivuorokautinen päivystyspalvelu. Otamme toiminnassamme huomioon ympäristöohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Sisäilma

Rakennusten käyttö edellyttää terveellisiä toimitiloja. Vastaamme kaupungin omistamien kiinteistöjen tutkimisesta. Tutkimukset käynnistyvät yleensä rakennuksessa oleskelevien terveysoireiden tai rakennuksessa havaitun korjaustarpeen perusteella. Teemme myös sisäilmaan liittyviä tutkimuksia, tarvittaessa käytämme apuna sisäilmaongelmiin erikoistuneita yrityksiä. Arvioimme jokaisen rakennuksen tutkimustarpeet ja -laajuuden tapauskohtaisesti.

Korjaukset vaativat suunnittelua ja aikaa

Useimmat korjaukset vaativat suunnittelua ja monet korjaukset edellyttävät myös rakennusvalvonnan lupia. Suuremmat korjaukset vievät siten enemmän aikaa. Laajojen korjausten aikana oleskelu tiloissa ei välttämättä ole mahdollista. Mikäli korjattavia alueita ei pystytä osastoimaan, osoitamme väliaikaiset väistötilat tilojen käyttäjille.

Tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella on joskus perusteltua poistaa rakennus käytöstä. Viime kädessä tilojen käyttökiellosta päättää terveydensuojelun viranomainen terveydensuojalain nojalla. Tilojen käyttö voidaan kieltää, jos terveyshaittaa aiheuttavaa vikaa ei voi korjata tai määrättyjä korjaustoimia ei ole suoritettu.

Tekninen asiantuntija mittaa ilmanvaihdon määrää ja riittävyyttä

Päivitetty 14.4.2021